VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng

 Phòng giao dịch Kho bạc Nhà nước giải thể, thu ngân sách trong lĩnh vực thuế ra sao?

43 KBNN các tỉnh bị giải thể từ 1/6. Ảnh TL.

Phòng giao dịch Kho bạc Nhà nước giải thể, thu ngân sách trong lĩnh vực thuế ra sao?

Trước việc 43 phòng giao dịch của Kho bạc Nhà nước (KBNN) giải thể, Tổng cục Thuế yêu cầu Cục Thuế các tỉnh, thành phố thực hiện hướng dẫn người nộp thuế đang nộp thuế, phí, lệ phí và các khoản khác vào tài khoản của phòng giao dịch thuộc KBNN cấp tỉnh bị giải thể chuyển địa chỉ nộp.

Hiệu quả quản lý hành chính thuế đạt 9/10 điểm

Xác định nguồn kinh phí chi trả lương theo quy định mới?

Thu ngân sách nhà nước 4 tháng đầu năm 2018 đạt 33,8% dự toán

4 tháng đầu năm: Ngành Thuế huy động 360.060 tỷ đồng vào ngân sách nhà nước

Đặt quyết tâm hoàn thành vượt mức nhiệm vụ thu ngân sách 2018

Giải pháp nâng cao hiệu quả thu ngân sách nhà nước tại tỉnh Bình Thuận

Tổng cục Thuế vừa có công văn số 2095/KK-TCT gửi 63 cục thuế thông báo thay đổi KBNN tiếp nhận khoản thu ngân sách nhà nước.

Theo đó, ngày 1/6, thể 43 phòng giao dịch thuộc KBNN cấp tỉnh đã chính thức giải thể. Để phối hợp với KBNN trong việc thu NSNN trên địa bàn 43 tỉnh có phòng giao dịch KBNN bị giải thể, Tổng cục Thuế đề nghị Cục Thuế các tỉnh, thành phố hướng dẫn người nộp thuế đang nộp thuế, phí, lệ phí và các khoản khác vào tài khoản của phòng giao dịch thuộc KBNN cấp tỉnh bị giải thể chuyển địa chỉ nộp. 

Cụ thể, khi thực hiện lập giấy nộp tiền vào NSNN (hoặc bảng kê nộp thuế) từ ngày 1/6/2018, người nộp thuế ghi/chọn thông tin KBNN nơi tiếp nhận khoản thu là văn phòng KBNN cấp tỉnh trên cùng địa bàn.

Các cục thuế chỉ đạo cơ quan Thuế trên địa bàn đang truyền nhận bảng kê chứng từ nộp ngân sách với phòng giao dịch thuộc KBNN cấp tỉnh bị giải thể phối hợp với phòng giao dịch thuộc KBNN cấp tỉnh thực hiện truyền nhận và đối chiếu chứng từ nộp NSNN phát sinh trước ngày 1/6/2018 đảm bảo đầy đủ, kịp thời.

Đối với các chứng từ nộp ngân sách nhà nước phát sinh từ ngày 1/6/2018, cơ quan Thuế đang truyền nhận bảng kê chứng từ nộp ngân sách với phòng giao dịch thuộc KBNN cấp tỉnh bị giải thể thực hiện truyền nhận và đối chiếu chứng từ nộp NSNN với Văn phòng KBNN cấp tỉnh trên cùng địa bàn.

Ngoài ra, Tổng cục Thuế cũng yêu cầu các cục thuế thông báo trên website của cục và thông báo cho các ngân hàng trên địa bàn về việc thay đổi thông tin KBNN nơi tiếp nhận khoản thu như điểm 1 nêu trên.

Theo: baohaiquan.vn

Có thể bạn quan tâm