VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585
Quyết tâm vượt “đích” nhiệm vụ thu ngân sách năm 2017

Cán bộ Cục Thuế Hà Nội kiểm tra tình hình thực hiện nghĩa vụ thuế của doanh nghiệp trên hệ thống CNTT của cơ quan thuế. Ảnh: NM

Ông Mai Sơn - Phó Cục trưởng Cục Thuế Thành phố Hà Nội:

Quyết tâm vượt “đích” nhiệm vụ thu ngân sách năm 2017

Trao đổi với phóng viên TBTCVN về tình hình thu ngân sách tháng cuối năm, ông Mai Sơn - Phó Cục trưởng Cục Thuế TP. Hà Nội cho biết, thu ngân sách 11 tháng của đơn vị mới đạt 87% dự toán pháp lệnh được giao.

Toàn thể cán bộ, công chức thuế đang nỗ lực triển khai các giải pháp, quyết tâm phấn đấu để đạt và vượt dự toán được giao năm 2017.

PV: Xin ông cho biết một số kết quả thu ngân sách 11 tháng năm 2017 của ngành Thuế Hà Nội?

- Ông Mai Sơn: Tính đến ngày 30/11, tổng thu ngân sách nhà nước (NSNN) do cục thuế thực hiện đạt 167.300 tỷ đồng, đạt 87% dự toán pháp lệnh, tăng 16,6% (so với cùng kỳ năm trước). Trong đó có một số khu vực, khoản thu đạt khá so với dự toán và duy trì được sự tăng trưởng bền vững qua các năm như: Khu vực ngoài quốc doanh đạt 90,7% dự toán, tăng 24,6%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài đạt 85,3% dự toán, tăng 20,7%; thuế thu nhập cá nhân đạt 84,6% dự toán, tăng 21,3%.

PV: Với tốc độ thu hiện nay và dự kiến số thu trong tháng 12, liệu năm 2017 Cục Thuế TP. Hà Nội có hoàn thành dự toán pháp lệnh do Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế giao, thưa ông?

- Ông Mai Sơn: Theo dự báo của chúng tôi, mặc dù kết quả thu ngân sách 11 tháng chưa được như mong muốn, nhưng chúng tôi khẳng định sẽ đạt và vượt dự toán do Chính phủ, Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế và HĐND TP. Hà Nội giao. Để đạt được kết quả này, chúng tôi xác định ngay từ những ngày đầu năm phải có những giải pháp để triển khai ngay, chứ không để dồn cho tháng cuối năm như trước đây. Trong đó xác định nhiệm vụ cho từng thời kỳ, từ tháng đầu, quý đầu của năm.

Tuy nhiên, với kết quả thu ngân sách đã đạt được, nhiệm vụ thu ngân sách tháng cuối năm 2017 là hết sức khó khăn, nặng nề. Để hoàn thành dự toán được giao, đơn vị sẽ khắc phục những tồn tại hạn chế, phát huy những kết quả đã đạt được trong 11 tháng năm 2017. Cục Thuế TP. Hà Nội đã tập trung chỉ đạo và triển khai thực hiện tốt một số nhiệm vụ, giải pháp cụ thể để hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách.

PV: Số thu còn lại theo dự toán khá cao, vậy ông có thể cho biết giải pháp thu ngân sách cho tháng cuối cùng của năm cụ thể là gì?


- Ông Mai Sơn: Chúng tôi sẽ tiếp tục triển khai nghiêm túc, kịp thời, đầy đủ các chỉ đạo của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế, HĐND, UBND TP. Hà Nội; thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp thu ngân sách, đảm bảo thu đúng, thu đủ, thu kịp thời; tiếp tục ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin trong công tác thanh tra, kiểm tra chống thất thu ngân sách; phối hợp tốt với các sở, ngành và các cấp chính quyền địa phương trong công tác quản lý thuế, đôn đốc nợ đọng, khai thác tăng thu, chống thất thu ngân sách nhà nước…

Chúng tôi đã có nhiều biện pháp cụ thể cho tháng cuối năm. Đó là: Hàng tuần, các phòng, các chi cục thuế có cơ chế kiểm soát từng nội dung, nhiệm vụ đã giao và kết quả thực hiện; đồng thời, phải làm rõ xác định trách nhiệm của từng cá nhân, từng cấp lãnh đạo với kết quả thực hiện công tác chỉ đạo điều hành thu ngân sách; gắn kết quả thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách với công tác bình xét khen thưởng cuối năm.

Tiếp tục triển khai, kiểm soát chặt chẽ, nhằm đôn đốc kịp thời các nguồn thu phát sinh thường xuyên, đột biến vào NSNN; thực hiện rà soát các dự án đầu tư, xây dựng trên địa bàn, chủ động tham mưu UBND các cấp có văn bản yêu cầu chủ đầu tư cung cấp thông tin các doanh nghiệp, nhà thầu có trụ sở kinh doanh ngoài Hà Nội, những phát sinh thu nhập sản xuất kinh doanh trên địa bàn Hà Nội để thực hiện việc đôn đốc kê khai và nộp thuế vãng lai; đẩy mạnh việc triển khai kiểm tra các gói kiểm tra điện tử; nâng cao chất lượng công tác thanh tra, kiểm tra. Đồng thời, đôn đốc các đơn vị nộp đầy đủ, kịp thời vào NSNN các khoản xử lý truy thu và phạt sau thanh tra, kiểm tra.

Ngoài ra, chúng tôi cũng yêu cầu các đơn vị tiếp tục triển khai thực hiện quyết liệt hơn nữa các biện pháp đôn đốc thu hồi nợ, cưỡng chế nợ thuế theo đúng các văn bản chỉ đạo của Tổng cục Thuế. Cục Thuế Hà Nội tập trung đôn đốc các khoản nợ doanh nghiệp đã cam kết nộp và các khoản nợ theo kết luận của UBND TP. Hà Nội. Chúng tôi cũng tăng cường phối hợp với các đơn vị kho bạc nhà nước, phòng tài chính tại địa phương và các đơn vị có liên quan, rà soát các nguồn thu, phí, lệ phí, phối hợp đôn đốc thu nộp ngân sách.

Tiếp tục đẩy mạnh triển khai có hiệu quả Kế hoạch chống thất thu đối với hộ kinh doanh, doanh nghiệp ngoài quốc doanh (Kế hoạch 1359) theo chỉ đạo của Tổng cục Thuế, trong đó, kết hợp với việc rà soát cơ sở dữ liệu các cá nhân kinh doanh, phục vụ cho công tác lập bộ thuế khoán năm 2018 đảm bảo bao quát hết đối tượng, phù hợp với hoạt động kinh doanh và đảm bảo tính công khai, minh bạch.

PV: Những giải pháp mà ông vừa nêu cho thấy lãnh đạo Cục Thuế TP. Hà Nội rất sát sao trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành. Tuy nhiên, thực tế cũng cho thấy, để công tác quản lý thu hiệu quả thì cần phải có sự hỗ trợ của công nghệ thông tin, cũng như nguồn lực con người, quan điểm của ông như thế nào?

- Ông Mai Sơn: Đúng vậy! Cùng với các giải pháp thu, chống thất thu NSNN, chúng tôi đang tiếp tục thực hiện tốt các nhiệm vụ cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh theo Nghị quyết 19 của Chính phủ, Kế hoạch của UBND TP. Hà Nội, Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, hướng tới các dịch vụ công thuộc phạm vi quản lý liên quan đến doanh nghiệp, người dân được cung cấp ở mức cấp độ 3, 4 theo đúng các nghị quyết của Chính phủ; thực hiện tốt các giải pháp, biện pháp hỗ trợ phát triển doanh nghiệp, người nộp thuế...

PV: Xin cảm ơn ông!


THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM