VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585
Tăng thu qua thanh tra, kiểm tra thuế gần 14.000 tỷ đồng

Làm thủ tục nộp thuế tại Chi cục Thuế huyện Gia Lâm, Hà Nội. Ảnh: NM.

Tăng thu qua thanh tra, kiểm tra thuế gần 14.000 tỷ đồng

10 tháng đầu năm 2017, toàn hệ thống ngành Thuế đã thực hiện 72.026 cuộc thanh tra, kiểm tra, đạt 79,54% kế hoạch năm 2017, bằng 110,39% so với cùng kỳ năm 2016. Theo đó, tổng số thuế tăng thu qua thanh tra, kiểm tra là 13.972,37 tỷ đồng, bằng 134,64% so với cùng kỳ năm 2016.

Huy động nguồn thu ngân sách nhà nước ở Việt Nam theo hướng bền vững

Uber cam kết nộp 66,8 tỷ đồng tiền truy thu thuế

Các nước quản lý thuế tài nguyên như thế nào?

Lào Cai: Thu trên 56 tỷ đồng tiền thuế qua ủy nhiệm thu

Cục Thuế Hải Dương mở rộng uỷ nhiệm thu thuế qua bưu điện

Theo báo cáo của Tổng cục Thuế, qua công tác thanh tra, kiểm tra thuế, đã giảm khấu trừ hơn 1.275 tỷ đồng, bằng 164,13% so với cùng kỳ năm 2016; giảm lỗ hơn 24.300 tỷ đồng bằng 146,72% so với cùng kỳ năm 2016; tổng số tiền thuế nộp vào ngân sách nhà nước (NSNN) là hơn 10.000 tỷ đồng đạt 72,14% số thuế tăng thu qua thanh tra, kiểm tra và bằng 170,45% so với cùng kỳ năm 2016.

Cũng theo báo cáo, 10 tháng cơ quan này đã tiến hành thanh tra, kiểm tra được 258 doanh nghiệp có hoạt động giao dịch liên kết, qua đó đã truy thu, truy hoàn và phạt 783,37 tỷ đồng; giảm lỗ 3.277,4 tỷ đồng; giảm khấu trừ 15,5 tỷ đồng và điều chỉnh tăng thu nhập chịu thuế trên 2.195 tỷ đồng.

Tổng cục Thuế cũng đã thanh tra, kiểm tra sau hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT) với tổng số là 5.444 quyết định hoàn thuế trước, kiểm tra sau với giá trị đã hoàn là 23.975 tỷ đồng. Trong đó, quyết định hoàn phát sinh trước năm 2017 là 4.244 quyết định với giá trị đã hoàn là 17.172 tỷ đồng; quyết định hoàn phát sinh năm 2017 đã thanh tra, kiểm tra là 1.200 quyết định với giá trị đã hoàn là 6.802 tỷ đồng; tổng số tiền phải thu hồi hoàn, truy hoàn và xử lý vi phạm hành chính số tiền 212,6 tỷ đồng.

Ngoài công tác thanh tra, kiểm tra, ngành Thuế cũng tiến hành đôn đốc thu các khoản thu sau kết luận của cơ quan Kiểm toán Nhà nước và Thanh tra Chính phủ. Theo đó, số kiến nghị tăng thu NSNN là hơn 3.900 tỷ đồng; Tổng cục Thuế đã đôn đốc nộp vào NSNN 3.193 tỷ đồng; số còn tồn đọng chưa nộp NSNN là 528 tỷ đồng.
THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM