VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng

Thông báo nợ thuế tới từng doanh nghiệp có số nợ trên 5 triệu đồng

TP. Hồ Chí Minh và Hà Nội là 2 địa phương dẫn đầu cả nước với số nợ lần lượt là 9.890 tỷ đồng và 13.530 tỷ đồng. Ảnh TL.

Thông báo nợ thuế tới từng doanh nghiệp có số nợ trên 5 triệu đồng

Tổng cục Thuế vừa thông báo danh sách doanh nghiệp nợ thuế để đôn đốc, cưỡng chế và công khai thông tin đến từng cục thuế tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Công khai danh sách 181 đơn vị nợ thuế, phí, tiền sử dụng đất

Cục Thuế Đà Nẵng: Thu ngân sách 9 tháng tăng gần 13%

Bắc Giang: Thu ngân sách vượt dự toán nhưng nợ thuế chưa giảm

Cần nâng mức phạt chậm nộp thuế

Công ty cổ phần bóng đá FLC Thanh Hóa dẫn đầu về nợ thuế

Quy định nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thuế

Thành phố Hồ Chí Minh: Vì sao nợ thuế nội địa tăng cao?

Cần lập một “ma trận" phân loại nợ thuế

Theo đó, danh sách sẽ bao gồm các doanh nghiệp nợ thuế từ 5 triệu đồng trở lên trên địa bàn quản lý tại thời điểm 31/8/2018. Số tiền thuế nợ thực hiện đôn đốc, cưỡng chế nợ của một doanh nghiệp không bao gồm các khoản: tiền thuế nợ đã nộp ngân sách nhưng đang chờ điều chỉnh, tiền thuế nợ đang chờ xử lý, nợ khó thu, nợ đang khiếu nại, khiếu kiện.

Trong 16 địa phương có số thu điều tiết về ngân sách trung ương có tới hơn 77 nghìn doanh nghiệp nợ thuế trên 5 triệu đồng với số nợ là hơn 33,7 nghìn tỷ đồng. Trong đó, số doanh nghiệp có nợ trên 90 ngày là 70 nghìn doanh nghiệp.

TP. Hồ Chí Minh và Hà Nội là 2 địa phương dẫn đầu cả nước với số nợ lần lượt là 9.890 tỷ đồng và 13.530 tỷ đồng.

Căn cứ vào tình hình thu nợ trên, Tổng cục Thuế đề nghị các Cục trưởng cục thuế tổ chức theo dõi, giám sát, kiểm tra chặt chẽ tiến độ thực hiện biện pháp cưỡng chế, tiến độ thực hiện thu nợ hằng ngày để đảm bảo việc thực hiện nhiệm vụ thu nợ và không để phát sinh nợ mới.

Đối với khoản nợ thuế từ 1-30 ngày, Tổng cục Thuế yêu cầu từng cục thuế phải thực hiện gọi điện, nhắn tin và gửi thư điện tử cho chủ doanh nghiệp hoặc người đại diện theo pháp luật của người nộp thuế thông báo về số tiền thuế nợ.

Đối với khoản tiền thuế nợ từ ngày 31 trở lên, các cục thuế phải ban hành thông báo tiền thuế nợ, tiền phạt và tiền chậm nộp gửi đến từng người nộp thuế yêu cầu nộp tiền thuế nợ vào ngân sách nhà nước.

Đối với khoản tiền thuế nợ từ 91-120 ngày thì phải ban hành quyết định cưỡng chế bằng biện pháp trích tiền từ tài khoản, phong tỏa tài khoản của doanh nghiệp.

Đối với khoản tiền nợ thuế từ 121 ngày trở lên và đã ban hành quyết định cưỡng chế trích tiền từ tài khoản, phong tỏa tài khoản nhưng quyết định cưỡng chế đã hết hiệu lực (quá 30 ngày), doanh nghiệp chưa nộp hoặc nộp chưa đủ số tiền thuế nợ thì thực hiện ban hành quyết định cưỡng chế bằng biện pháp thông báo hóa đơn không còn giá trị sử dụng. 

Tổng cục Thuế yêu cầu các cục thuế thực hiện công khai thông tin người nộp thuế chây ì nợ thuế, không đúng hạn để lên án mạnh mẽ và xử lý kiên quyết các hành vi trốn thuế, gian lận thuế, chây ì, nợ thuế không thực hiện tốt nghĩa vụ thuế.

Theo: baohaiquan.vn

Có thể bạn quan tâm