VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585
 Thu hồi nợ đọng thuế năm sau cao hơn năm trước

Tỷ trọng tổng nợ trên tổng thu nội địa đã giảm mạnh từ 12,2% năm 2014, tính đến hết năm 2017 giảm xuống chỉ còn ở mức 7,6%. Ảnh TL.

Thu hồi nợ đọng thuế năm sau cao hơn năm trước

Nhờ các biện pháp quyết liệt, kết quả thu hồi nợ đọng của ngành Thuế đã tăng dần qua các năm, năm sau luôn cao hơn năm trước và tỷ trọng tổng nợ trên tổng thu nội địa cũng giảm mạnh.

Đặt quyết tâm hoàn thành vượt mức nhiệm vụ thu ngân sách 2018

Thu gần 4.000 tỷ đồng nợ thuế chỉ trong 1 tháng

Cục Thuế Hà Nội quyết liệt thu hồi nợ thuế

Giải pháp nâng cao hiệu quả thu ngân sách nhà nước tại tỉnh Bình Thuận

Hải quan TP. Hồ Chí Minh: Cách nào tăng nguồn thu?

Ngành Thuế: Thu ngân sách 2 tháng đầu năm đạt 188.500 tỷ đồng

Nợ thuế từ 5 triệu đồng trở lên, nếu chây ỳ sẽ cưỡng chế

Tổng cục Thuế: Phấn đấu giảm tiền nợ thuế trong năm 2018

Theo báo cáo của Bộ Tài chính, tổng số tiền thuế nợ đọng của ngành Thuế ước tính đến 30/4/2018 là 82.877 tỷ đồng. Trong đó, tiền thuế nợ đến 90 ngày và trên 90 ngày là hơn 50,5 nghìn tỷ đồng, chiếm 61% tổng số tiền thuế nợ; tiền thuế nợ không có khả năng thu hồi (của người nộp thuế đã chết, mất tích, mất năng lực hành vi dân sự, liên quan đến trách nhiệm hình sự, đã tự giải thể, phá sản, ngừng, nghỉ và bỏ địa chỉ kinh doanh) là 32.298 tỷ đồng, chiếm 39% tổng số tiền thuế nợ.

Đối với các khoản nợ có khả năng thu hồi, Tổng cục Thuế đã triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp quản lý nợ thuế như: tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giải thích các quy định pháp luật về nợ thuế cho người nộp thuế để nâng cao tính tuân thủ của người nộp thuế trong việc thực hiện các quy định nộp thuế.

Tổng cục Thuế cũng đã thực hiện giao chỉ tiêu thu nợ đến từng bộ phận, từng cán bộ thu nợ; gọi điện thoại, nhắn tin đôn đốc nộp nợ thuế đến giám đốc, kế toán doanh nghiệp; ban hành Thông báo nợ thuế gửi đến người nộp thuế.

Việc công bố thông tin người nộp thuế chây ỳ nợ thuế lên báo, đài, trang web cơ quan Thuế cũng được áp dụng thường xuyên.

Nhờ các giải pháp quyết liệt, số thu hồi nợ đọng tăng dần qua các năm, năm sau luôn cao hơn năm trước. Bình quân từ 2011-2017 thu đạt 81% số nợ có khả năng thu hồi, tốc độ tăng bình quân 16,3%/năm.

Tỷ trọng tổng nợ trên tổng thu nội địa đã giảm mạnh từ 12,2% năm 2014, tính đến hết năm 2017 giảm xuống chỉ còn ở mức 7,6%.


THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM