VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585

Thực hiện cam kết cắt giảm thủ tục hành chính thuế hỗ trợ DN

Theo Vụ trưởng Vụ Tuyên truyền hỗ trợ người nộp thuế - Tổng cục Thuế Tào Hoàng Anh, trong Chiến lược cải cách thuế giai đoạn 2011-2020 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đã đặt ra mục tiêu rất cao cho ngành Thuế, đó là đưa Việt Nam trở thành một trong 4 nước đứng đầu khu vực Đông Nam Á có mức độ thuận lợi về thuế.

Hiện nay, Tổng cục Thuế đang triển khai đồng loạt các biện pháp về thủ tục đăng ký thuế, cấp mã số thuế, minh bạch và đơn giản các thủ tục về miễn thuế, giảm thuế, hoàn thuế... nhằm hỗ trợ DN vượt qua giai đoạn khó khăn hiện nay.

Vụ trưởng Tào Hoàng Anh chia sẻ, tới đây, vào ngày 1-7-2013 khi Luật sửa đổi, bổ sung một số điều cuả Luật Quản lý Thuế có hiệu lực thi hành sẽ có nhiều đổi mới trong chuyển đổi, sắp xếp công tác quản lý thuế theo mô hình chức năng. Từ đó sẽ làm thay đổi trong phương cách làm việc cũng như trong quan hệ, thái độ cư xử thích hợp của người cán bộ thuế với người nộp thuế (NNT). Đồng thời, "đột phá" về đơn giản hoá nhóm thủ tục hành chính thuế, tạo thuận lợi tối đa cho DN.

Theo đó, sẽ giảm tần suất kê khai thuế GTGT cho nhóm DN nhỏ và vừa từ 12 lần/năm xuống còn 4 lần/năm. Đồng thời, rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục gia hạn nộp hồ sơ khai thuế từ 5 ngày làm việc xuống 3 ngày làm việc. Liên quan đến nội dung hoàn thuế, Luật Quản lý thuế "sửa đổi" đã loại bỏ một số quy định như: Bỏ chứng từ nộp thuế trong hồ sơ hoàn thuế; Người nộp thuế chỉ phải nộp một bộ hồ sơ đề nghị hoàn thuế. Rút ngắn thời hạn giải quyết đối với trường hợp “kiểm tra trước, hoàn thuế sau” từ 60 ngày xuống còn 40 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ và trường hợp “hoàn thuế trước, kiểm tra sau” từ 15 ngày làm việc xuống còn 6 ngày làm việc.

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều cuả Luật Quản lý thuế sẽ tiếp tục luật hoá các trường hợp kiểm tra trước, hoàn thuế sau như: Về kiểm tra sau hoàn thuế: Bổ sung quy định cơ quan thuế phải kiểm tra trong thời hạn 1 năm kể từ khi có quyết định hoàn thuế đối với 4 đối tượng có độ rủi ro cao gồm: Cơ sở kinh doanh kê khai lỗ 2 năm liên tục hoặc có số lỗ vượt quá vốn chủ sở hữu; Cơ sở kinh doanh được hoàn thuế từ hoạt động kinh doanh bất động sản; kinh doanh thương mại, dịch vụ; Cơ sở kinh doanh thay đổi trụ sở từ 2 lần trở lên trong vòng 12 tháng kể từ ngày có quyết định hoàn thuế trở về trước; Cơ sở kinh doanh có sự thay đổi bất thường giữa doanh thu tính thuế và số thuế được hoàn trong giai đoạn mười hai tháng, kể từ ngày có quyết định hoàn thuế trở về trước. Các trường hợp còn lại, việc kiểm tra sau hoàn thuế được thực hiện theo nguyên tắc quản lý rủi ro trong thời hạn 10 năm, kể từ ngày có quyết định hoàn thuế.

Ngoài ra, ngành Thuế sẽ ứng dụng hệ thống thông tin trong việc quản lý rủi ro người nộp thuế, từ công tác thu thập thông tin, dữ liệu liên quan đến người nộp thuế; xây dựng các bộ tiêu chí quản lý thuế; đánh giá việc tuân thủ pháp luật của người nộp thuế; đề xuất, áp dụng các biện pháp quản lý thuế... đến việc lựa chọn đối tượng kiểm tra, thanh tra về thuế cũng dựa trên việc quản lý, phân loại, đánh giá bằng công nghệ thông tin.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM