VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585
Tiếp tục mở rộng hoàn thuế điện tử trong năm 2018

DN làm thủ tục tại Cục Thuế TP.HCM. Ảnh: Nguyễn Huế.

Tiếp tục mở rộng hoàn thuế điện tử trong năm 2018

Sau hơn nửa năm triển khai diện rộng trên phạm vi cả nước, Tổng cục Thuế thống kê có 6.800 doanh nghiệp đã đăng ký tham gia dịch vụ hoàn thuế điện tử. Ngành Thuế đã giải quyết 3.610 hồ sơ hoàn thuế giá trị gia tăng điện tử với tổng số tiền thuế giá trị gia tăng được hoàn theo phương thức này là 20.282 tỷ đồng.

6.800 doanh nghiệp đăng ký tham gia dịch vụ hoàn thuế điện tử

Bình Phước: 50 doanh nghiệp áp dụng hoàn thuế điện tử

9 tháng hoàn thuế giá trị gia tăng hơn 64 nghìn tỷ đồng

Thanh toán không dùng tiền mặt: Khó nhất là thay đổi thói quen

Hoàn thuế điện tử cấp độ 4 vào cuối năm 2017

Lợi ích "kép" trong hoàn thuế điện tử

Thực hiện Quyết định số 2790/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc áp dụng thí điểm tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT) bằng phương thức điện tử, Tổng cục Thuế đã triển khai thí điểm dịch vụ hoàn thuế điện tử tại 13 cục thuế từ ngày 9/1/2017. Trên cơ sở kết quả thí điểm đạt được, Tổng cục Thuế đã báo cáo và trình Bộ Tài chính mở rộng triển khai dịch vụ hoàn thuế điện tử trên phạm vi cả nước từ ngày 1/5/2017.

Bà Lê Thị Thủy - Phó Vụ trưởng Vụ Tuyên truyền và hỗ trợ người nộp thuế (NNT), Tổng cục Thuế cho biết: Qua báo cáo của cơ quan Thuế địa phương cũng như phản hồi của NNT sử dụng dịch vụ hoàn thuế điện tử, về cơ bản, hoàn thuế điện tử đã tạo thuận lợi cho cả NNT và cơ quan Thuế.

Đối với cơ quan Thuế, dịch vụ hoàn thuế điện tử đã giúp cơ quan Thuế có cơ sở dữ liệu liên quan đến hồ sơ hoàn thuế một cách đầy đủ và kịp thời, cơ sở dữ liệu về hoàn thuế sẽ được liên kết với các dữ liệu điện tử khác mà cơ quan Thuế đang quản lý. Do đó, cơ quan Thuế sẽ có đầy đủ thông tin khi thực hiện giải quyết hồ sơ hoàn thuế, việc giải quyết hoàn thuế sẽ trở nên nhanh hơn, giúp giảm áp lực cho cơ quan Thuế về thời hạn giải quyết hoàn thuế theo quy định. Ngoài ra, việc đồng bộ cơ sở dữ liệu hoàn thuế điện tử giúp ngành Thuế có thể nhìn nhận một cách tổng quát hơn trong quá trình đánh giá tình hình tuân thủ pháp luật thuế của NNT.

Đối với NNT, hoàn thuế điện tử đã thể hiện được sự ưu việt trong việc lập, gửi hồ sơ đề nghị hoàn thuế và nhận kết quả giải quyết hồ sơ hoàn thuế. Đặc biệt đối với những hồ sơ cần giải trình, bổ sung thông tin trong quá trình giải quyết, NNT có thể thực hiện giải trình, bổ sung một cách dễ dàng, nhanh chóng ngay tại văn phòng của NNT do việc hoàn thuế được thực hiện hoàn toàn qua mạng. NNT cũng có thể hủy hồ sơ, lập lại hồ sơ mới trong trường hợp hồ sơ đã được gửi đi, nhưng sau đó phát hiện hồ sơ chưa đầy đủ theo yêu cầu… Ngoài ra, NNT cũng có thể tra cứu lại toàn bộ quá trình hoàn thuế kể từ khi nộp hồ sơ, đến khi kết thúc.

Bên cạnh những lợi ích đạt được từ việc triển khai dịch vụ hoàn thuế điện tử nêu trên, trong quá trình thực hiện còn gặp phải một số những khó khăn vướng mắc như một số NNT còn khai chưa chính xác số tài khoản ngân hàng khi lập hồ sơ đề nghị hoàn so với số tài khoản đã đăng ký với cơ quan Thuế dẫn đến việc hồ sơ đề nghị hoàn thuế không được nhận vào hệ thống ứng dụng của cơ quan Thuế, hoặc đối với trường hợp hồ sơ tài liệu gửi kèm theo, gửi bổ sung có số lượng lớn thì NNT phải gửi nhiều lần do giới hạn của ứng dụng hoàn thuế điện tử.

Đối với những tồn tại này, cơ quan Thuế cần phải tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn NNT cũng như tiếp tục nâng cấp ứng dụng công nghệ thông tin của ngành Thuế. Để đạt được những mục tiêu Chính phủ đặt ra tại Nghị quyết số 19-2017/NQ-CP về hoàn thuế điện tử, cũng như hỗ trợ tối đa đối với NNT khi sử dụng dịch vụ hoàn thuế điện tử, trong các tháng cuối năm 2017, ngành Thuế sẽ tiếp tục nâng cấp ứng dụng CNTT, khắc phục các vướng mắc, lỗi hệ thống về tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả hoàn thuế điện tử nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ đáp ứng kịp thời cho NNT; tập huấn cho các DN, thường xuyên nắm bắt các khó khăn vướng mắc để  hướng dẫn, hỗ trợ trực tiếp NNT; tiếp tục phối hợp với cơ quan thông tấn, báo chí đẩy mạnh công tác tuyên truyền về hoàn thuế điện tử.

Tiếp theo các thành công trong việc triển khai dịch vụ hoàn thuế điện tử đối với hoàn XK và đầu tư đối với thuế GTGT vừa qua, Tổng cục Thuế đã báo cáo và được sự đồng ý của Bộ Tài chính, đang tiếp tục rà soát, đánh giá và nghiên cứu để áp dụng hoàn thuế điện tử đối với các trường hợp hoàn thuế còn lại, tập trung đối với hoàn thuế Thu nhập cá nhân là các đối tượng có số NNT được hoàn lớn nhưng số tiền thuế được hoàn đôi khi rất nhỏ để hỗ trợ cho nhóm NNT là cá nhân.

Cụ thể, trong tháng 11 và 12/2017, cơ quan này sẽ nghiên cứu giải pháp, quy trình, xây dựng và hoàn thiện các ứng dụng khai thuế, hoàn thuế điện tử dành cho cá nhân. Quý I/2018 sẽ thí điểm thực hiện hoàn thuế theo phương thức điện tử đối với quyết toán thuế Thu nhập cá nhân có số thuế nộp thừa và trong năm 2018 sẽ tiếp tục mở rộng hoàn thuế điện tử đối với NNT và các trường hợp hoàn thuế khác.


THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM