VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng

Tổng cục Thuế đôn đốc thu ngân sách trung ương

Kiểm tra tình hình thực hiện nghĩa vụ thuế tại phòng Thanh tra thuế số 1 - Cục Thuế TP.Hà Nội. Ảnh: NM.

Tổng cục Thuế đôn đốc thu ngân sách trung ương

Báo cáo của Tổng cục Thuế về tình hình thu ngân sách trung ương cho thấy, mặc dù tăng khá cao so với cùng kỳ, nhưng so với dự toán còn chậm. Do đó, Tổng cục Thuế yêu cầu các địa phương có điều tiết ngân sách trung ương tăng cường giải pháp thu tháng cuối năm.

Nhiều địa phương cán đích thu thuế nội địa

Cục Thuế Quảng Nam: Thu ngân sách đạt hơn 93% trong 11 tháng

Cục Thuế Nam Định: Chủ động cho chặng đua cuối

Đồng lòng, quyết tâm cho “chặng đua” cuối

Cục Thuế Gia Lai: Áp lực thu ngân sách

Báo cáo nhanh của Tổng cục Thuế cho thấy, đến 30/11 tiến độ thu ngân sách trung ương (NSTƯ) đạt 389.652 tỷ đồng, tăng 22,9% so với cùng kỳ. Với tiến độ này, để đảm bảo hoàn thành dự toán thu năm 2017, trong tháng 12 toàn ngành Thuế còn phải thu 96.485 tỷ đồng, gấp hơn 2,7 lần so với bình quân 11 tháng đầu năm (35.423 tỷ đồng/tháng).

Trong đó, 16 địa phương có số thu điều tiết về NSTƯ còn phải thu tối thiểu là 129.294 tỷ đồng (trong đó thu NSTƯ phải thu tối thiểu là 81.700 tỷ đồng); 47 địa phương còn lại phải thu tối thiểu là 27.448 tỷ đồng (NSTƯ phải thu tối thiểu là 2.100 tỷ đồng).

Để phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ thu NSTƯ năm 2017, Tổng cục Thuế yêu cầu các cục thuế phải tổ chức triển khai đầy đủ chỉ đạo của Tổng cục Thuế và giải pháp thực hiện nhiệm vụ thu NSTƯ theo chỉ đạo của Bộ Tài chính.

Tổng cục Thuế cũng yêu cầu các cục thuế thực hiện rà soát lại số thu ngân sách nhà nước, NSTƯ luỹ kế 11 tháng để điều chỉnh lại nhiệm vụ thu NSTƯ trong tháng 12/2017 nhằm phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ thu đã giao theo thông báo số 3126/TB-TCT của Tổng cục Thuế.

Các cục thuế tiến hành rà soát số thuế thu nhập doanh nghiệp, tiêu thụ đặc biệt, bảo vệ môi trường để nộp sát với số thuế phát sinh trong tháng 12/2017. Lập danh sách cụ thể đối với từng doanh nghiệp, giao nhiệm vụ cho lãnh đạo cục thuế, phòng quản lý và từng chuyên viên thực hiện rà soát, đôn đốc thu sát phát sinh đối với các sắc thuế trong tháng 12/2017 để đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ thu NSTƯ.

Được biết, Tổng cục Thuế vừa tổ chức cuộc họp với 13 địa phương có điều tiết ngân sách trung ương, có số thu lớn để nắm tình hình và tìm giải pháp thu trong tháng cuối năm.

Dự kiến trong tháng 12 này, Tổng cục Thuế sẽ tổ chức các đoàn công tác do lãnh đạo Tổng cục chủ trì, cùng các vụ chức năng làm việc trực tiếp các cục thuế để chỉ đạo, đôn đốc thu ngân sách nhà nước và thu NSTƯ đối với các khoản thu trong tháng 12/2017.

Theo thoibaotaichinhvietnam.vn

Có thể bạn quan tâm