VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng

Tổng cục Thuế phát động thi đua nước rút

Cán bộ thuế Chi cục Thuế Long Biên (Hà Nội) đang thực hiện nhiệm vụ. Ảnh: Đức Minh

Tổng cục Thuế phát động thi đua nước rút

Tổng cục Thuế vừa phát động phong trào thi đua nước rút quý IV/2017 với khẩu hiệu "Tập trung cao độ, đoàn kết, vượt qua khó khăn, đẩy mạnh khai thác nguồn thu, phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ thu ngân sách năm 2017".

Cục Thuế Cao Bằng thu ngân sách 9 tháng tăng 33,8%

Cục Thuế Hà Giang dốc sức thu ngân sách những tháng cuối năm

Hưng Yên: Nhiều giải pháp tăng thu giai đoạn nước rút

Bộ Tài chính giải đáp vướng mắc về thuế nhập khẩu một số mặt hàng

Thuế Hòa Bình: 9 tháng thu ngân sách đạt 79% dự toán

Ngành Tài chính hoàn thành tốt nhiệm vụ tài chính - ngân sách 9 tháng đầu năm

Theo đó, các nội dung thi đua cụ thể: Phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức dự toán thu ngân sách nhà nước quý IV và cả năm 2017 (thu nội địa, không kể thu dầu thô);

Hoàn thành xuất sắc chương trình, kế hoạch công tác năm 2017; tiếp tục thực hiện cải cách thủ tục hành chính và hiện đại hóa ngành Thuế, nâng cao chất lượng hiệu quả công tác quản lý thuế;

Nâng cao chất lượng và hiệu quả phong trào thi đua yêu nước, xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến;

Tăng cường kỷ luật, kỷ cương công vụ; thực hiện tốt chương trình phòng và chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; đổi mới phương pháp làm việc, củng cố nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động.

Từng tập thể, cá nhân phấn đấu đạt được các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng đã đăng ký từ đầu năm.

Tổng cục Thuế đề nghị các cơ quan thuế địa phương tập trung vào các nội dung thi đua chính: Tiếp tục bám sát Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ, Chỉ thị số 14/CT-TTg về tập trung chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách nhà nước năm 2017; Chỉ thị số 24/CT-TTg về các nhiệm vụ giải pháp chủ yếu thúc đẩy tăng trưởng các ngành, lĩnh vực nhằm thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2017;

Triển khai đồng bộ các biện pháp quản lý thuế, trong đó tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra chống thất thu thuế, trốn lậu thuế và đẩy mạnh công tác quản lý nợ đọng thuế; hoàn thành chỉ tiêu thu nợ và chỉ tiêu thanh tra, kiểm tra, phấn đấu hoàn thành vượt dự toán thu năm 2017.

Triển khai các chương trình hành động thực hiện các nghị quyết của Chính phủ (19-2017/NQ-CP, 36a/NQ-CP, 35/NQ-CP), Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 06/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tăng cường hỗ trợ giải quyết khó khăn, vướng mắc, kiến nghị của doanh nghiệp, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ;

Triển khai các nhiệm vụ phục vụ việc xây dựng dự toán thu nội địa năm 2018. Công tác lập dự toán thu nội địa năm 2018 phải đảm bảo tích cực, vững chắc, có tính khả thi cao và bao quát toàn bộ nguồn thu trên địa bàn, đảm bảo tỷ lệ huy động đạt khoảng 19% GDP năm 2017; dự toán thu nội địa (trừ dầu thô, sử dụng đất, xổ số kiến thiết) tăng bình quân tối thiểu 12 - 14% so với ước thực hiện năm 2017;

Tiếp tục thực hiện chương trình xây dựng thể chế, chính sách pháp luật về thuế. Tổ chức triển khai thực hiện tốt các Luật thuế: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 3 Luật Thuế (GTGT, TTĐB và Luật Quản lý thuế); Luật NSNN sửa đổi, bổ sung; Luật Phí, lệ phí...

Tiếp tục triển khai có hiệu quả Kế hoạch cải cách giai đoạn 2016 - 2020, kế hoạch của năm 2017 để đẩy mạnh tiến trình cải cách hiện đại hóa công tác thuế theo đúng lộ trình đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; tiếp tục rà soát, cải cách thủ tục hành chính thuế và sửa đổi, bổ sung các quy trình nghiệp vụ, phấn đấu nâng cao thứ hạng nộp thuế của Việt Nam trong Báo cáo môi trường kinh doanh của Ngân hàng Thế giới;

Tăng cường kỷ luật, kỷ cương nội ngành, đổi mới phương pháp làm việc, chấn chỉnh, nâng cao tinh thần trách nhiệm đội ngũ cán bộ công chức trong thực thi công vụ; tiếp tục thực hiện tốt chương trình phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Theo thoibaotaichinhvietnam.vn

Có thể bạn quan tâm