VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585
 Triển khai dịch vụ một cửa điện tử tại cơ quan thuế

Niêm yết bộ thủ tục hành chính thuế tại Cục Thuế TP.Hồ Chí Minh. Ảnh: NM.

Triển khai dịch vụ một cửa điện tử tại cơ quan thuế

Cùng với việc cải cách thủ tục hành chính thông qua giảm số giờ nộp thuế, Tổng cục Thuế cũng đang đẩy nhanh tiến độ ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính, thực hiện dịch vụ một cửa điện tử tại cơ quan thuế.

Ngành Thuế chống thất thu ngân sách

Kết nối 143 thủ tục mới vào Cơ chế một cửa: Thách thức lớn những tháng cuối năm

Luật Quản lý thuế (sửa đổi) áp dụng hóa đơn điện tử trên diện rộng

Bộ Tài chính đã hoàn thành 35/35 nhiệm vụ về cải cách hành chính

Thay đổi thủ tục và cách thức miễn, hoàn thuế xuất nhập khẩu

Cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh phải được coi là nhiệm vụ chính trị quan trọng

Cục Thuế Hà Nội phải rà soát kỹ các khoản thu liên quan đến đất

Để tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp, ngoài việc đơn giản hóa thủ tục hành chính, sửa đổi chính sách theo hướng đơn giản, dễ thực hiện nhằm giảm số giờ nộp thuế, Tổng cục Thuế cũng đang đẩy nhanh tiến độ ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính, thực hiện dịch vụ công trực tuyến theo Nghị quyết 19-2018 của Chính phủ.

Để thực hiện Nghị quyết 19-2018 của Chính phủ, Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế đã ban hành Quyết định số 670/QĐ-TCT về Đề án “dịch vụ một cửa điện tử và hỗ trợ trực tuyến tập trung tại Tổng cục Thuế”.

Thực hiện chỉ đạo của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế, hiện cơ quan thuế đã thực hiện đánh giá thực trạng công tác hỗ trợ người nộp thuế thông qua việc khảo sát ý kiến của người nộp thuế. Việc khảo sát này được thực hiện theo hướng khảo sát những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tuân thủ nghĩa vụ thuế, tiếp cận thông tin, tiếp cận dịch vụ hỗ trợ của cơ quan thuế.

Khảo sát ý kiến của cán bộ thuế về khả năng, năng lực tổ chức thực hiện việc cung cấp dịch vụ hỗ trợ người nộp thuế, những vướng mắc, bất cập trong quá trình thực hiện các quy trình nghiệp vụ cung cấp dịch vụ hỗ trợ cho người nộp thuế; những đề xuất để nâng cao chất lượng dịch vụ của cơ quan thuế  tại Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh, Đồng Tháp, Long An.

Bên cạnh đó, Tổng cục Thuế cũng giao Ban Cải cách và Hiện đại hóa (Tổng cục Thuế) nghiên cứu, đưa ra yêu cầu, nội dung và trao đổi với các đơn vị công nghệ thông tin để tìm hiểu về hệ thống, cấu trúc của một trang thông tin cung cấp dịch vụ điện tử, từ đó đề xuất xây dựng trang thông tin một cửa điện tử phù hợp với ngành Thuế.

Được biết, Tổng cục Thuế cũng đang tiến hành nghiên cứu xu hướng công nghệ dịch vụ khách hàng điện tử, phân đoạn người nộp thuế trong việc nghiên cứu hành vi tuân thủ của người nộp thuế để định hướng các dịch vụ hỗ trợ phù hợp với yêu cầu từng nhóm người nộp thuế, những nội dung, yêu cầu cần thiết khi xây dựng kho dữ liệu.
THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM