VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng

Xử lý lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp thuộc tổ chức Đảng

Không thu vào Ngân sách các khoản lợi nhuận sau thuế còn lại của các công ty do tổ chức Đảng thành lập và quản lý. Ảnh Internet.

Xử lý lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp thuộc tổ chức Đảng

Tổng cục Thuế vừa có công văn hướng dẫn Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cách xử lý lợi nhuận sau thuế còn lại của các doanh nghiệp do tổ chức Đảng thành lập và quản lý.

Hà Nội thu thuế nội địa đạt gần 90% dự toán

Bảo Việt hoàn thành 90,7% kế hoạch lợi nhuận cả năm, mục tiêu tỷ đô trong tầm tay

Phương pháp loại trừ khoản đầu tư của công ty mẹ vào công ty con trong giao dịch hợp nhất

Nguyên tắc kế toán để thực hiện khoản chi phúc lợi

Bảo Việt đạt 11.707 tỷ đồng doanh thu hợp nhất trong hai quý

Bỗng dưng lãi lớn nhờ thuế tự vệ!

Tổng cục Thuế cho biết đã nhận được vướng mắc của một số đơn vị liên quan đến việc nộp lợi nhuận còn lại của doanh nghiệp do tổ chức Đảng thành lập và quản lý.

Sau khi báo cáo Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế cho rằng, muốn xác định vấn đề này phải căn cứ vào Nghị quyết số 71/2013/NQ-CP ngày 11-7-2013 và Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13-10-2016 về đầu tư vốn Nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý tài chính đối với doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ. Đồng thời phải thực hiện theo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 360/TB-VPCP ngày 4-11-2016 của Văn phòng Chính phủ thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về xử lý các khoản lợi nhuận sau thuế còn lại của doanh nghiệp do tổ chức Đảng thành lập và quản lý.

Do vậy Tổng cục Thuế hướng dẫn, Cục Thuế các tỉnh, thành phố không thu vào Ngân sách các khoản lợi nhuận sau thuế còn lại của các công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do tổ chức Đảng thành lập và quản lý. Việc phân phối lợi nhuận của các doanh nghiệp này sẽ do chủ sở hữu quyết định (áp dụng cho niên độ từ năm 2013 trở đi).


Theo baohaiquan.vn

Có thể bạn quan tâm