VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585
Agribank tiếp tục được xếp hạng tín nhiệm mức B+ với triển vọng “tích cực”

Agribank tiếp tục được xếp hạng tín nhiệm mức B+ với triển vọng “tích cực”

Ngày 27/02/2018, tổ chức tín nhiệm Fitch Ratings đã tiếp tục xếp hạng nhà phát hành nợ dài hạn của Agribank ở mức B+ với triển vọng “Tích cực”, sàn xếp hạng hỗ trợ ở mức “B+”.

Agribank kiên định mục tiêu đầu tư phát triển xây dựng nông thôn mới bền vững

Tết sum vầy, tràn đầy quà tặng cùng Agribank E – Mobile banking

Agribank trả lại khách hàng hơn 131 tỷ đồng tiền thừa

Theo Fitch Ratings, Chính phủ sẽ hỗ trợ Agribank khi cần thiết do tầm quan trọng của Agribank trong hệ thống ngân hàng và là một trong 4 ngân hàng lớn nhất tại Việt Nam về tài sản và hệ thống chi nhánh.

Triển vọng Tích cực đối với Xếp hạng nhà phát hành nợ của Agribank phản ánh quan điểm của Fitch Ratings về khả năng cải thiện của quốc gia trong việc cung cấp các hỗ trợ lớn trong trường hợp cần thiết. Sự nâng mức xếp hạng đối với Việt Nam có khả năng sẽ nâng thang đánh giá đối với Agribank.

Tính đến 31/12/2017, Agribank đã tăng trưởng lợi nhuận 20% so với cùng kỳ năm trước, đạt mức kỷ lục 5.018 tỷ đồng; tổng tài sản của Agribank cũng đã chính thức vượt con số 1 triệu tỷ đồng, đạt gần 1,2 triệu tỷ đồng; nguồn vốn huy động gần 1,1 triệu tỷ đồng; dư nợ cho vay nền kinh tế tăng 17,6% so với năm 2016, đạt gần 900.000 tỷ đồng, trong đó dư nợ cho vay nông nghiệp nông thôn đạt 650.000 tỷ đồng, chiếm 73,6% dư nợ; tỷ lệ nợ xấu nội bảng là 1,54%; riêng số tiền nộp ngân sách nhà nước đạt 1.200 tỷ đồng.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM