Quy định mới về điều kiện hộ kinh doanh khai thác khoáng sản

Quy định mới về điều kiện hộ kinh doanh khai thác khoáng sản
Có báo cáo kinh tế kỹ thuật khai thác khoáng sản ở khu vực đã thăm dò và phê duyệt, kế hoạch bảo vệ môi trường kèm theo văn bản phê duyệt của cơ quan có thẩm quyền...  là những điều kiện áp dụng đối với hộ kinh doanh khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng được quy định tại Nghị định số 158/2016/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật khoáng sản ban hành ngày 29/11/2016.

Quy định bảo quản hồ sơ, tài liệu trong hệ thống Kho bạc Nhà nước?

Quy định bảo quản hồ sơ, tài liệu trong hệ thống Kho bạc Nhà nước?
Giải đáp vướng mắc của ông Nguyễn Nam Thắng (Đồng Nai) về những nội dung liên quan đến Quy chế bảo quản, lưu trữ và tiêu hủy tài liệu kế toán của hệ thống Kho bạc Nhà nước (KBNN) trong điều kiện vận hành TABMIS, Kho bạc Nhà nước đã hướng dẫn cụ thể nội dung này.

Giải đáp về đối tượng chịu thuế giá trị gia tăng

Giải đáp về đối tượng chịu thuế giá trị gia tăng
Công ty TNHH Nam Hồng (Hải Phòng) hỏi, trục chà lúa có được định nghĩa là thiết bị chuyên dùng và thuộc đối tượng chịu thuế GTGT không? Nếu là đối tượng không chịu thuế, nhưng hải quan vẫn áp dụng thuế suất 10% thì có bất hợp lý không?

Từ ngày 1/1/2017, hộ chiếu cấp mới sẽ nộp lệ phí bao nhiêu?

Từ ngày 1/1/2017, hộ chiếu cấp mới sẽ nộp lệ phí bao nhiêu?

Ngày 14/11/2016, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 264/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực ngoại giao áp dụng tại các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/1/2017.