VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585
02 loại hàng hóa nhập khẩu không được gửi kho ngoại quan

Thuốc lá điếu có chứa lá thuốc lá có nhãn hiệu 555, Esse không có xuất xứ Việt Nam không được gửi kho ngoại quan. Nguồn: internet

02 loại hàng hóa nhập khẩu không được gửi kho ngoại quan

Quyết định số 27/2020/QĐ-TTg ngày 21/9/2020 của Thủ tướng Chính phủ đã quy định 02 loại hàng hóa nhập khẩu không được gửi kho ngoại quan, có hiệu lực thi hành từ ngày 15/11/2020

Trình tự, thủ tục gia hạn thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt đối với ô tô trong nước?

Khôi phục mã số thuế trong trường hợp nào?

Thêm trường hợp cán bộ, công chức được nghỉ hưu ở tuổi cao hơn

Theo đó, hàng hóa nhập khẩu không được gửi kho ngoại quan gồm: Thuốc lá điếu có chứa lá thuốc lá có nhãn hiệu 555, Esse không có xuất xứ Việt Nam; Rượu whisky có dung tích trên 50ml không có xuất xứ Việt Nam.

Quyết định nêu rõ, đối với các lô hàng đã được đưa vào kho ngoại quan trước ngày Quyết định này có hiệu lực thì thực hiện theo đúng quy định của pháp luật hiện hành về thời hạn gửi kho ngoại quan. Sau khi hết thời hạn lưu giữ tại kho ngoại quan mà không thực xuất được thì buộc tái xuất tại cửa khẩu nhập ban đầu.

Theo quy định tại Luật Hải quan số 54/2014/QH13 thì kho ngoại quan là khu vực kho, bãi lưu giữ hàng hóa đã làm thủ tục hải quan được gửi để chờ xuất khẩu; hàng hóa từ nước ngoài đưa vào gửi để chờ xuất khẩu ra nước ngoài hoặc nhập khẩu vào Việt Nam.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM