VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng

03 điểm mới về tiền lương, thu nhập tính đóng BHXH năm 2018

Ảnh minh họa. Nguồn: internet

03 điểm mới về tiền lương, thu nhập tính đóng BHXH năm 2018

Từ ngày 01/01/2018, những quy định mới về tiền lương, thu nhập tính đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) bắt buộc sẽ có giá trị thi hành. Cụ thể như sau:

Một số chính sách mới đáng chú ý có hiệu lực từ tháng 2/2018

Hỗ trợ tài chính cho các tổ chức sử dụng lao động là người dân tộc thiểu số

Điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội cho một số đối tượng

Quy định mới trong giao dịch điện tử lĩnh vực BHXH, BHYT

1. Thêm khoản tính đóng BHXH bắt buộc

Ngoài mức lương, phụ cấp lương, kể từ ngày 01/01/2018 các khoản bổ sung khác theo quy định của pháp luật về lao động cũng thuộc khoản tiền lương tính đóng BHXH bắt buộc (Căn cứ Khoản 2 Điều 89 của Luật BHXH 2014).

2. Điều chỉnh tiền lương tháng đã đóng BHXH

Mức điều chỉnh tiền lương đã đóng BHXH trong năm 2018 là 1,00 (Căn cứ Điều 2 của Thông tư 32/2017/TT-BLĐTBXH về quy định mức điều chỉnh tiền lương và thu nhập tháng đã đóng BHXH).

3. Điều chỉnh thu nhập tháng đã đóng BHXH

Mức điều chỉnh thu nhập tháng đã đóng BHXH trong năm 2018 là 1,00 (Căn cứ Điều 3 của Thông tư 32/2017/TT-BLĐTBXH về quy định mức điều chỉnh tiền lương và thu nhập tháng đã đóng BHXH).

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM