VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585
05 trường hợp sẽ bị thu hồi chứng chỉ phụ trợ bảo hiểm

Ảnh minh họa. Nguồn: internet

05 trường hợp sẽ bị thu hồi chứng chỉ phụ trợ bảo hiểm

Ngày 16/9/2019, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 65/2019/TT-BTC quy định về nội dung đào tạo, thi, cấp và công nhận chứng chỉ về phụ trợ bảo hiểm, theo đó có 05 trường hợp sẽ bị thu hồi chứng chỉ phụ trợ bảo hiểm.

Quy định mới về đào tạo, thi, cấp và công nhận chứng chỉ phụ trợ bảo hiểm

Hơn 260.000 nhân viên môi giới bất động sản chưa có chứng chỉ hành nghề

Chứng chỉ đại lý bảo hiểm bị thu hồi trong trường hợp nào?

Quy định việc cấp chứng chỉ đại lý bảo hiểm

Cụ thể, Thông tư quy định, cơ sở đào tạo, Trung tâm thực hiện thu hồi, cấp đổi chứng chỉ về phụ trợ bảo hiểm mà cơ sở đào tạo đã thực hiện cấp trong các trường hợp sau:

Một là, cá nhân được cấp chứng chỉ nhưng không tham dự kỳ thi chứng chỉ về phụ trợ bảo hiểm hoặc không thi đỗ kỳ thi chứng chỉ về phụ trợ bảo hiểm do Trung tâm tổ chức theo quy định tại Thông tư này;

Hai là, cá nhân được cấp chứng chỉ đã giả mạo, gian lận về thông tin kê khai quy định tại điểm a khoản 2 Điều 6 Thông tư này.

Ba là, người được cấp chứng chỉ nhờ người khác thi hộ tại kỳ thi đó.

Bốn là, kết quả phúc tra bài thi của thí sinh không đủ điểm đỗ theo quy định tại Thông tư này.

Năm là, người được cấp chứng chỉ cho người khác sử dụng chứng chỉ.

Bên cạnh đó, Thông tư quy định rõ, nếu người bị thu hồi chứng chỉ về phụ trợ bảo hiểm theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 11 Thông tư này (trừ trường hợp thu hồi do kết quả phúc tra bài thi) không được dự thi các kỳ thi về phụ trợ bảo hiểm trong thời hạn 12 tháng, kể từ ngày có Quyết định thu hồi chứng chỉ.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM