VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585
 08 hành vi bị cấm trong quản lý thuế

Luật Quản lý thuế 2019 quy định cụ thể các hành vi bị nghiêm cấm trong quản lý thuế.

08 hành vi bị cấm trong quản lý thuế

Luật Quản lý thuế 2019 được Quốc hội thông qua ngày 13/6/2019 đã quy định cụ thể các hành vi bị nghiêm cấm trong quản lý thuế.

Thuế giá trị gia tăng đối với hàng hóa nhập khẩu để xây dựng thực hiện thế nào?

Hướng dẫn hoàn thuế đối với hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu

Giải đáp vướng mắc về khai thuế giá trị gia tăng đối với hàng bán trả lại

Theo đó, có 08 hành vi bị nghiêm cấm trong quản lý thuế, cụ thể:

Một là, thông đồng, móc nối, bao che giữa người nộp thuế và công chức quản lý thuế, cơ quan quản lý thuế để chuyển giá, trốn thuế.

Hai là, gây phiền hà, sách nhiễu đối với người nộp thuế.

Ba là, lợi dụng để chiếm đoạt hoặc sử dụng trái phép tiền thuế.

Bốn là, cố tình không kê khai hoặc kê khai thuế không đầy đủ, kịp thời, chính xác về số tiền thuế phải nộp.

Năm là, cản trở công chức quản lý thuế thi hành công vụ.

Sáu là, sử dụng mã số thuế của người nộp thuế khác để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật hoặc cho người khác sử dụng mã số thuế của mình không đúng quy định của pháp luật.

Bảy là, bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ không xuất hóa đơn theo quy định của pháp luật, sử dụng hóa đơn không hợp pháp và sử dụng không hợp pháp hóa đơn.

Tám là, làm sai lệch, sử dụng sai mục đích, truy cập trái phép, phá hủy hệ thống thông tin người nộp thuế.

Luật Quản lý thuế 2019 nêu rõ, mọi tổ chức, hộ gia đình, hộ kinh doanh, cá nhân có nghĩa vụ nộp thuế theo quy định của luật. Cơ quan quản lý thuế, các cơ quan khác của Nhà nước được giao nhiệm vụ quản lý thu thực hiện việc quản lý thuế theo quy định của Luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan, bảo đảm công khai, minh bạch, bình đẳng và bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của người nộp thuế.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM