VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585
15 khoản thu nhập không tính đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc

Tiền lương tháng tính đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc không bao gồm các khoản chế độ và phúc lợi khác. Nguồn: internet

15 khoản thu nhập không tính đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc

Từ ngày 01/01/2019, tiền lương tối thiểu vùng của người lao động sẽ được điều chỉnh tăng kéo theo tiền lương tính đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc cũng có sự thay đổi. Tuy nhiên, khoản thu nhập của người lao động không tính đóng bảo hiểm xã hội vẫn sẽ thực hiện như quy định hiện hành.

Công chức được cử đi học ở nước ngoài có phải đóng BHXH?

8 tháng, thực hiện bàn giao hơn 1,7 triệu sổ BHXH cho người lao động

Nợ BHXH giảm mạnh từ sự nỗ lực rất lớn của ngành BHXH và các cơ quan liên quan

Theo Khoản 3 Điều 30 Thông tư số 59/2015/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Điểm 2.3 Khoản 2 Điều 6 Quyết định số 595/QĐBHXH ngày 14/4/2017 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, tiền lương tháng tính đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc không bao gồm các khoản chế độ và phúc lợi khác, cụ thể:

1. Tiền thưởng theo quy định tại Điều 103 của Bộ Luật lao động 

2. Tiền thưởng sáng kiến

3. Tiền ăn giữa ca

4. Khoản hỗ trợ xăng xe

5. Khoản hỗ trợ điện thoại

6. Khoản hỗ trợ đi lại

7. Khoản hỗ trợ tiền nhà ở

8. Khoản hỗ trợ tiền giữ trẻ

9. Khoản hỗ trợ nuôi con nhỏ

10. Hỗ trợ khi người lao động có thân nhân bị chết

11. Hỗ trợ khi người lao động có người thân kết hôn

12. Hỗ trợ khi sinh nhật của người lao động

13. Trợ cấp cho người lao động gặp hoàn cảnh khó khăn khi bị tai nạn lao động

14. Trợ cấp cho người lao động gặp hoàn cảnh khó khăn khi bị bệnh nghề nghiệp

15. Các khoản hỗ trợ, trợ cấp khác ghi thành mục riêng trong hợp đồng lao động theo Khoản 11 Điều 4 của Nghị định 05/2015/NĐ-CP.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM