VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585
4 điều kiện cho vay đầu tư ra nước ngoài

Khách hàng có 2 năm liên tiếp không phát sinh nợ xấu tính đến thời điểm đề nghị vay vốn. Nguồn: Internet

4 điều kiện cho vay đầu tư ra nước ngoài

Ngày 15/02/2019, Thông tư số 36/2018/TT-NHNN Ngân hàng Nhà nước ban hành quy định về hoạt động cho vay để đầu tư ra nước ngoài của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài (sau đây gọi chung là “Tổ chức tín dụng” đối với khách hàng bắt đầu có hiệu lực.

Quản lý vốn dự án đầu tư công ở nước ngoài được thực hiện thế nào?

Hoàn thuế giá trị gia tăng đối với dự án đầu tư

Thủ tục đầu tư ra nước ngoài được thực hiện theo quy định nào?

Quy định về cho vay đặc biệt đối với tổ chức được kiểm soát đặc biệt

Các trường hợp cho vay đặc biệt đối với tổ chức tín dụng?

Theo đó, khách hàng phải đáp ứng đủ 4 điều kiện sau sẽ được các tổ chức tín dụng xem xét, quyết định cho vay để đầu tư ra nước ngoài.

Thứ nhất, các cá nhân (gồm cá nhân là thành viên hoặc người đại diện được ủy quyền của hộ gia đình, tổ hợp tác và tổ chức khác không có tư cách pháp nhân) từ đủ 18 tuổi trở lên có năng lực hành vi dân sự đầy đủ theo quy định của pháp luật; Hoặc, khách hàng là pháp nhân có năng lực pháp luật dân sự theo quy định của pháp luật.

Thứ hai, khách hàng đã được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài và hoạt động đầu tư đã được cơ quan có thẩm quyền của nước tiếp nhận đầu tư chấp thuận hoặc cấp phép; Trong trường hợp pháp luật của nước tiếp nhận đầu tư không quy định về việc cấp phép đầu tư hoặc chấp thuận đầu tư, nhà đầu tư phải có tài liệu chứng minh quyền hoạt động đầu tư tại nước tiếp nhận đầu tư.

Thứ ba, Khách hàng có dự án, phương án đầu tư ra nước ngoài được tổ chức tín dụng đánh giá là khả thi và khách hàng có khả năng trả nợ tổ chức tín dụng.

Thứ tư, khách hàng có 2 năm liên tiếp không phát sinh nợ xấu tính đến thời điểm đề nghị vay vốn.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM