VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng

7 điều kiện đối với hoạt động bán hàng đa cấp

Ảnh minh họa. Nguồn: internet

7 điều kiện đối với hoạt động bán hàng đa cấp

Nghị định số 40/2018/NĐ-CP ngày 12/3/2018 của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp, trong đó quy định cụ thể 7 điều kiện đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp. Nghị định này chính thức có hiệu lực từ ngày 2/5/2018.

Thu hồi giấy phép, phạt 620 triệu đồng công ty đa cấp Everrichs

Cả nước chỉ còn 36 doanh nghiệp đa cấp

“Khai tử” thêm 2 công ty bán hàng đa cấp

Theo đó, tổ chức đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp phải đáp ứng 7 điều kiện:

Một là, là doanh nghiệp được thành lập tại Việt Nam theo quy định của pháp luật và chưa từng bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp.

Hai là, có vốn điều lệ từ 10 tỷ đồng trở lên.

Ba là, hành viên hợp danh đối với công ty hợp danh, chủ sở hữu đối với doanh nghiệp tư nhân hoặc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn có từ hai thành viên trở lên, cổ đông sáng lập đối với công ty cổ phần, người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp không bao gồm tổ chức hoặc cá nhân từng giữ một trong các chức vụ nêu trên tại doanh nghiệp bán hàng đa cấp đã bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp theo quy định của Nghị định 42/2014/NĐ-CP ngày 14/5/2014 của Chính phủ về quản lý hoạt động bán hàng đa cấp và Nghị định này.

Bốn là, ký quỹ tại một ngân hàng thương mại hoặc chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam.

Năm là, có mẫu hợp đồng tham gia bán hàng đa cấp, quy tắc hoạt động, kế hoạch trả thưởng, chương trình đào tạo cơ bản rõ ràng, minh bạch và phù hợp với quy định của Nghị định này.

Sáu là, có hệ thống công nghệ thông tin quản lý mạng lưới người tham gia bán hàng đa cấp, trang thông tin điện tử để cung cấp thông tin về doanh nghiệp và hoạt động bán hàng đa cấp của doanh nghiệp.

Bảy là, có hệ thống thông tin liên lạc để tiếp nhận, giải quyết thắc mắc, khiếu nại của người tham gia bán hàng đa cấp.

PV.

Có thể bạn quan tâm