Được tạm ứng đến 50% giá trị hợp đồng vốn đầu tư từ ngân sách

Được tạm ứng đến 50% giá trị hợp đồng vốn đầu tư từ ngân sách

Theo dự thảo Thông tư Quy định về quản lý, thanh toán vốn đầu tư sử dụng nguồn vốn NSNN, mức vốn tạm ứng tối thiểu đối với hợp đồng tư vấn có giá trị trên 10 tỷ đồng là bằng 15% giá trị hợp đồng; với hợp đồng có giá trị đến 10 tỷ đồng, mức vốn tạm ứng tối thiểu bằng 20% giá trị hợp đồng.

Mức phí đường bộ qua 2 trạm mới trên địa bàn Gia Lai

Mức phí đường bộ qua 2 trạm mới trên địa bàn Gia Lai
Bộ Tài chính vừa ban hànhThông tư số 108/2015/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí tại Km1610+800 và trạm thu phí tại Km1667+470, đường Hồ Chí Minh, tỉnh Gia Lai.

Chính sách mới đối với lao động dôi dư

Chính sách mới đối với lao động dôi dư
Chính phủ vừa ban hành Nghị định quy định chính sách đối với người lao động dôi dư do sắp xếp lại Cty TNHH MTV do Nhà nước làm chủ sở hữu, thay thế Nghị định số 91/2010/NĐ-CP.

Điều kiện áp dụng phương pháp khấu trừ thuế

Điều kiện áp dụng phương pháp khấu trừ thuế
Ông Hoàng Tiến Tùng (TP. Hà Nội), Giám đốc Công ty TNHH Sản xuất Thương mại và Dịch vụ Nhất Tùng Anh (Công ty Tabest) đề nghị cơ quan chức năng hướng dẫn về việc thay đổi phương pháp tính thuế từ trực tiếp sang khấu trừ.

Tiêu chí đánh giá nhà thầu phụ quan trọng

Tiêu chí đánh giá nhà thầu phụ quan trọng
Khi tổ chức đấu thầu, chủ đầu tư cần căn cứ phạm vi, tính chất, đặc điểm của gói thầu để liệt kê phần công việc quan trọng mà nhà thầu chính có thể dành cho nhà thầu phụ đặc biệt trong hồ sơ mời thầu.

C/O hết hiệu lực không được hưởng thuế suất ưu đãi đặc biệt

C/O hết hiệu lực không được hưởng thuế suất ưu đãi đặc biệt
Tổng cục Hải quan đã có công văn trả lời về vướng mắc của Cục Hải quan TP.HCM trong việc áp dụng thuế suất ATIGA tại thời điểm đăng ký tờ khai thay đổi mục đích sử dụng từ nhập sản xuất xuất khẩu sang tiêu thụ nội địa của công ty cổ phần Bibica.

Hướng dẫn chế độ sinh hoạt phí đối với Ủy viên Ủy ban MTTQ

Hướng dẫn chế độ sinh hoạt phí đối với Ủy viên Ủy ban MTTQ
Bộ Tài chính ban hành Thông tư 104/2015/TT-BTC hướng dẫn đối tượng áp dụng thực hiện Quyết định số 33/2014/QĐ-TTg quy định chế độ hỗ trợ sinh hoạt phí đối với Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ), Ủy viên Ủy ban MTTQ cấp tỉnh, huyện.