Quy định mới về cấp, đổi thẻ nhà báo

Quy định mới về cấp, đổi thẻ nhà báo
Từ ngày 15/02/2017, thủ tục cấp, đổi, cấp lại và thu hồi thẻ nhà báo được thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư 49/2016/TT-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành.

Xác định giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất

Xác định giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất
Từ 10/2/2017 việc thu tiền sử dụng đất sẽ thực hiện theo Thông tư số 332/2016/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành sửa đổi, bổ sung Thông tư 76/2014/TT-BTC ngày 16/6/2014 hướng dẫn một số điều của Nghị định số  45/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ.

Xác định thời điểm tính giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc

Xác định thời điểm tính giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc
Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính Hướng dẫn thực hiện Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân và Nghị định số 65/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân có quy định cụ thể về việc xác định thời điểm tính giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc.

Hạch toán chi phí khi công ty ký hợp đồng hợp tác kinh doanh với cá nhân?

Hạch toán chi phí khi công ty ký hợp đồng hợp tác kinh doanh với cá nhân?
Trả lời ý kiến của Công ty CP Tư vấn Đầu tư Rainwater về việc hạch toán chi phí trường hợp Công ty ký hợp đồng môi giới với cá nhân để giới thiệu khách hàng và khi Công ty hợp tác kinh doanh với cá nhân để thực hiện dịch vụ khách hàng, Bộ Tài chính đã có hướng dẫn cụ thể về nội dung này.

Cập nhật chính sách về lao động, tiền lương có hiệu lực từ tháng 02/2017

Cập nhật chính sách về lao động, tiền lương có hiệu lực từ tháng 02/2017
Mức điều chỉnh tiền lương, thu nhập tháng đã đóng BHXH 2017, mức hỗ trợ đào tạo nghề cho thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự, hỗ trợ và cơ chế tài chính hỗ trợ bồi dưỡng nguồn nhân lực của hợp tác xã... là những chính sách về lao động, tiền lương có hiệu lực từ tháng 02/2017

Chính sách thuế, phí và lệ phí có hiệu lực từ tháng 02/2017

Chính sách thuế, phí và lệ phí có hiệu lực từ tháng 02/2017
Điều kiện để được mua hàng miễn thuế, Phí đấu giá tài sản, phí tham gia đấu giá tài sản, quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí cấp căn cước công dân...là những chính sách thuế, phí và lệ phí có hiệu lực từ tháng 02/2017.

Một số trường hợp được giảm tiền sử dụng đất

Một số trường hợp được giảm tiền sử dụng đất
Có hiệu lực từ ngày 10/02/2017, Thông tư 332/2016/TT-BTC nhằm sửa đổi, bổ sung Thông tư 76/2014/TT-BTC về tiền sử dụng đất (TSDĐ) do Bộ Tài chính ban hành điều chỉnh một số trường hợp được miễn quyền sử dụng đất(TSDĐ).

Phí đấu giá tài sản được thực hiện theo quy định nào?

Phí đấu giá tài sản được thực hiện theo quy định nào?
Có hiệu lực thi hành kể từ ngày 12/2/2017 đến ngày 1/7/2017, quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí đấu giá tài sản, phí tham gia đấu giá tài sản sẽ được thực hiện theo Thông tư số 335/2016/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành.