Không hoàn thuế với hàng tồn kho sẽ giảm gian lận thuế

 Không hoàn thuế với hàng tồn kho sẽ giảm gian lận thuế
Nhiều chuyên gia về thuế khi được hỏi về quy định “Không hoàn thuế đối với thuế giá trị gia tăng (GTGT) đầu vào âm 12 tháng liên tục do vẫn còn hàng tồn kho” cho rằng, đây là biện pháp đảm bảo sự công bằng, giảm được gian lận, hạn chế doanh nghiệp (DN) lợi dụng chính sách trước đây để hoàn thuế.

Quy định mới về lệ phí trước bạ

 Quy định mới về lệ phí trước bạ
Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 75/2016/TT-BTC sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 1 Thông tư số 34/2013/TT-BTC hướng dẫn về lệ phí trước bạ.

Các giải pháp điều hành chính sách tiền tệ và hoạt động ngân hàng

Các giải pháp điều hành chính sách tiền tệ và hoạt động ngân hàng
Tiếp tục công bố tỷ giá trung tâm hằng ngày phù hợp với mục tiêu điều hành chính sách tiền tệ, thực hiện các giải pháp nhằm ổn định tỷ giá và thị trường ngoại tệ; triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm quản lý có hiệu quả thị trường ngoại hối, đảm bảo phù hợp với diễn biến kinh tế vĩ mô... là những nội dung trọng tâm được Ngân hàng Nhà nước chỉ đạo tại Chỉ thị số 04/CT-NHNN.

Đơn vị sự nghiệp công có được vay vốn?

 Đơn vị sự nghiệp công có được vay vốn?
Đơn vị sự nghiệp công có hoạt động dịch vụ được vay vốn của các tổ chức tín dụng, huy động vốn của cán bộ, viên chức trong đơn vị để đầu tư mở rộng và nâng cao chất lượng hoạt động sự nghiệp, tổ chức hoạt động dịch vụ phù hợp với chức năng, nhiệm vụ.

Giải đáp về thuế thu nhập cá nhân với các khoản phụ cấp

Giải đáp về thuế thu nhập cá nhân với các khoản phụ cấp

Hỏi: Phụ cấp xăng được trả vào lương có chịu thuế thu nhập cá nhân không? Trang bị đồng phục: Công ty không may, tiền công và tiền vải được trả vào lương có chịu thuế thu nhập cá nhân không? -Nguyễn Thúy An – Quảng Nam.

Gỡ vướng trường hợp sử dụng hóa đơn bất hợp pháp

Gỡ vướng trường hợp sử dụng hóa đơn bất hợp pháp
Vừa qua, Bộ Tài chính có nhận được phiếu hỏi số 432/PC-TCT ngày 13/5/2016 của độc giả Lê Thị Thanh Tâm, tỉnh Hà Tĩnh về quy định xử phạt vi phạm hành chính đối với trường hợp sử dụng hóa đơn bất hợp pháp.