Thêm nhiều cải cách trong đấu giá quyền sử dụng đất thuê

Thêm nhiều cải cách trong đấu giá quyền sử dụng đất thuê
Để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong triển khai thực hiện các quy định liên quan đến việc đấu giá quyền sử dụng đất thuê, mới đây Chính phủ đã ban hành Nghị định 135/2016/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định về thu tiền sử dụng đất, thuê mặt nước. Trong đó, điểm cải cách mới được sư luận đánh giá cao là các quy định về đấu giá quyền sử dụng đất thuê…

Đối tượng nào được miễn thuế xuất, nhập khẩu theo định mức?

Đối tượng nào được miễn thuế xuất, nhập khẩu theo định mức?

Được Chính phủ ban hành ngày 01/9/2016, có hiệu lực từ ngày ký, Nghị định 134/2016/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu đang thu hút sự quan tâm của nhiều doanh nghiệp. Trong đó, những quy định về các trường hợp được miễn thuế theo định mức có liên quan trực tiếp đến quyền lợi của các doanh nghiệp hoạt động xuất nhập khẩu…


 

Hướng dẫn mới về phí thẩm định hợp đồng chuyển giao công nghệ

Hướng dẫn mới về phí thẩm định hợp đồng chuyển giao công nghệ
Đối với các hợp đồng chuyển giao công nghệ đề nghị đăng ký sửa đổi, bổ sung thì phí thẩm định hợp đồng chuyển giao công nghệ được tính theo tỷ lệ bằng 0,1% tổng giá trị của hợp đồng sửa đổi, bổ sung nhưng tối đa không quá 05 triệu đồng và tối thiểu không dưới 03 triệu đồng... là những nội dung mới tại Thông tư số 169/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định hợp đồng chuyển giao công nghệ do Bộ Tài chính ban hành ngày 26/10/2016.

Hướng dẫn áp dụng Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong ATIGA

Hướng dẫn áp dụng Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong ATIGA

Áp dụng Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong ATIGA sẽ giúp cho doanh nghiệp hưởng được mức thuế ưu đãi và quản lý tốt chi phí tuân thủ mà các doanh nghiệp phải gánh chịu dưới hình thức giấy tờ và chi phí kế toán.