Hướng dẫn cách kê khai cột hóa đơn và cột chứng từ

Hướng dẫn cách kê khai cột hóa đơn và cột chứng từ
Vừa qua, Bộ Tài chính có nhận được Phiếu hỏi số 0406-20/BTC-THTK của độc giả Nguyễn Mai Hoa về việc có bắt buộc phải ghi đủ cả nội dung của hóa đơn và chứng từ đối với trường hợp chứng từ gồm có hóa đơn chuyển khoản và giấy đề nghị thanh toán của cá nhân.

Gỡ vướng về kê khai trên tờ khai thuế giá trị gia tăng

 Gỡ vướng về kê khai trên tờ khai thuế giá trị gia tăng
Công ty tôi có 2 hoạt động kinh doanh: chịu thuế GTGT và không chịu thuế GTGT, do đó tôi phải phân bổ số thuế GTGT đầu vào cho 2 hoạt động này. Năm 2015, tôi có phát sinh nghiệp vụ thu lãi tiền gửi ngân hàng của hoạt động gửi tiền có kỳ hạn và thu lãi do chuyển nhượng vốn.Tôi có phải kê khai trên tờ khai thuế GTGT đối với 2 khoản lãi này không - 2 khoản lãi này có được cộng vào tổng doanh thu bán hàng hóa, dịch vụ để phân bổ thuế GTGT đầu vào cho hoạt động chịu thuế GTGT và không chịu thuế?

Bộ Tài chính giải đáp về bổ nhiệm kế toán trưởng

 Bộ Tài chính giải đáp về bổ nhiệm kế toán trưởng
Bà Trần Thị Bình làm kế toán tại Trường THCS Dân tộc Nội trú Huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai. Tháng 4/2015 bà được Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Gia Lai ra Quyết định bố trí phụ trách kế toán thời hạn là 1 năm, hưởng phụ cấp trách nhiệm công việc là 0,1 so với mức lương cơ sở.

Gỡ vướng cách tính thu nhập tăng thêm tiền lương

Gỡ vướng cách tính thu nhập tăng thêm tiền lương
Bà Trần Thị Tâm làm việc tại Ban QLDA giao thông Thái Nguyên đề nghị Bộ Tài chính hướng dẫn cách tính thu nhập tăng thêm tiền lương đối với hoạt động quản lý dự án của các chủ đầu tư.