Từ 1/4, doanh nghiệp phát triển công nghiệp được ưu đãi thuế

Từ 1/4, doanh nghiệp phát triển công nghiệp được ưu đãi thuế
Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 21/2016/TT-BTC hướng dẫn khai thuế giá trị gia tăng và ưu đãi thuế TNDN đối với các Dự án sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ (CNHT) thuộc Danh mục sản phẩm CNHT ưu tiên phát triển ban hành tại Nghị định số 111/2015/NĐ-CP về phát triển CNHT.

Hướng dẫn giá tính thuế với dầu thô

Hướng dẫn giá tính thuế với dầu thô
Bộ Tài chính vừa ban hànhThông tư số 36/2016/TT-BTChướng dẫn thực hiện quy định về thuế đối với các tổ chức, cá nhân tiến hành hoạt động tìm kiếm thăm dò và khai thác dầu khí theo quy định của Luật Dầu khí.

Kê khai, khấu trừ thuế giá trị gia tăng

Kê khai, khấu trừ thuế giá trị gia tăng
Trả lời Công văn số 918/CT-TTHT của Cục Thuế tỉnh Cao Bằng về việc vướng mắc đối với DN kê khai thuế GTGT đầu vào do chưa kịp thay đổi thông tin trên hợp đồng giao dịch, ngày 1/2/2016, Tổng cục Thuế có Công văn 485/TCT-KK hướng dẫn như sau:

Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện mua sắm xe ô tô công năm 2016

Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện mua sắm xe ô tô công năm 2016
Theo Công văn số 2304/BTC-QLCS của Bộ Tài chính hướng dẫn các Bộ, ngành và địa phương thực hiện mua sắm tài sản nhà nước từ nguồn ngân sách nhà nước năm 2016, việc mua sắm mới xe ô tô chỉ được thực hiện sau khi các Bộ, ngành, địa phương hoàn thành việc rà soát, sắp xếp xe ô tô phục vụ công tác chung hiện có và có văn bản gửi về Bộ Tài chính theo quy định tại Quyết định số 32/2015/QĐ-TTg ngày 04/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ và hướng dẫn của Bộ Tài chính tại khoản 1 Điều 6 Thông tư số 159/2015/TT-BTC ngày 15/10/2015.

Cá nhân chậm nộp hồ sơ bị phạt tới 5 triệu đồng

 Cá nhân chậm nộp hồ sơ bị phạt tới 5 triệu đồng
Thông tin về quyết toán thuế đang được cung cấp rất dồi dào, phong phú trên mạng Internet. Hiện tại chỉ cần gõ cụm từ “quyết toán thuế tncn năm 2015” thì trên google cho ra tới 308.000 kết quả chỉ trong thời gian 0,28 giây, còn ở Cốc Cốc thì cho ra 110.425 kết quả...