Quy định mới về quản lý ngân quỹ nhà nước

Quy định mới về quản lý ngân quỹ nhà nước
Có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2016, Nghị định số 24/2016/NĐ-CP quy định chế độ quản lý ngân quỹ Nhà nước do Chính phủ ban hành ngày 5/4/206 là bước hoàn thiện hành lang pháp lý thực hiện chiến lược phát triển Kho bạc Nhà nước đến năm 2020. Nghị định này quy định các nguyên tắc quản lý ngân quỹ nhà nước; các nghiệp vụ quản lý ngân quỹ nhà nước trong hệ thống Kho bạc Nhà nước; nhiệm vụ và quyền hạn của các cơ quan, đơn vị liên quan trong việc quản lý ngân quỹ nhà nước.

Điều kiện được hưởng chính sách khuyến khích phát triển xã hội hóa

Điều kiện được hưởng chính sách khuyến khích phát triển xã hội hóa
Đơn vị chúng tôi (Công ty TNHH A) được thành lập từ năm 2001 hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực xăng dầu, dịch vụ cảng (hoạt động không được ưu đãi). Năm 2009, công ty chúng tôi có đầu tư dự án nhà máy xử lý chất thải nguy hại (trong lĩnh vực môi trường thuộc lĩnh vực xã hội hóa) thuộc danh mục nghành nghề ưu đãi đầu tư theo quy định tại Nghị định 69/2008/NĐ-CP và đáp ứng đủ tiêu chí theo quyết định 1644/QĐ-TTg Chính phủ.

Giải đáp về tỷ giá hối đoái và đồng tiền ghi sổ kế toán của doanh nghiệp

Giải đáp về tỷ giá hối đoái và đồng tiền ghi sổ kế toán của doanh nghiệp
Công ty chúng tôi 100% vốn nước ngoài, sản xuất hệ thống dây dẫn điện trong xe hơi. Thành phẩm xuất khẩu 100%. Đơn vị tiền tệ để ghi sổ kế toán là USD và đồng Việt Nam là ngoại tệ của doanh nghiệp chúng tôi. Vậy doanh nghiệp chúng tôi áp dụng tỷ giá bán cho các nghiệp vụ về chi và tỷ giá mua cho các nghiệp vụ về thu (theo ngân hàng giao dịch Vietcombank) là đúng hay sai?

Giải đáp vướng mắc về chứng chỉ hành nghề kế toán viên

Giải đáp vướng mắc về chứng chỉ hành nghề kế toán viên
Tôi thi chứng chỉ kế toán viên hành nghề năm 2015, năm 2016 tôi nhận được chứng chỉ. Vậy cho tôi hỏi là tôi có được đăng ký hành nghề trong cả năm 2016 (Từ 01/01/2016 - 31/12/2016) hay không? Nếu không thì tôi được đăng ký hành nghề kể từ thời điểm nào?

Doanh thu chuyển nhượng cơ sở sản xuất được tính thuế thế nào?

Doanh thu chuyển nhượng cơ sở sản xuất được tính thuế thế nào?
Công ty tôi là 1 doanh nghiệp may mặc tại Hà Nôi, cơ sở sản xuất thuê đất 50 năm trong khu công nghiệp, đã xây dựng nhà xưởng trên đó và đã hoạt động được khoảng 5 năm. Nay do không có nhu cầu sử dụng nên công ty đang có dự định chuyển nhượng cơ sở đó cho đối tác khác. Vậy cho tôi hỏi, Khi công ty chúng tôi chuyển nhượng cơ sở sản xuất đó ( chuyển nhượng quyền sử dung đất và tài sản gắn liền với đất), thì phần doanh thu từ hoạt động chuyển nhượng đó có được coi là thu nhập khác và được bù trừ vào lỗ của hoạt động kinh doanh chính trước khi xác định thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp.

Hướng dẫn kê khai thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công

Hướng dẫn kê khai thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công
Công ty tôi có nợ lương tháng 4,5,6/2015 của NLĐ (Thuộc diện cá nhân không cư trú). Trả NLĐ vào tháng 3/2016. Nhưng công ty đã kê khai và nộp đủ số thuế TNCN (20%) của phần thu nhập này vào tờ khai tạm tính quý 2/2015. Khi QTT TNCN năm 2015, công ty chỉ kê khai phần thu nhập thực tế và số thuế TNCN (20%) tương ứng (Không bao gồm số lương còn nợ và số thuế (20%) tương ứng). Đến quý 1/2016 khi đã thanh toán cho NLĐ, công ty kê khai số thu nhập và số thuế này bù trừ với số thuế đã nộp ở năm 2015. Xin hỏi công ty kê khai như vậy có đúng không?