Điều kiện doanh nghiệp kê khai thuế theo quý

Điều kiện doanh nghiệp kê khai thuế theo quý
Khai thuế theo quý áp dụng đối với người nộp thuếgiá trị gia tăngcó tổng doanh thu bán hàng hoá và cung cấp dịch vụ của năm trước liền kề từ 50 tỷ đồng trở xuống…

Quy định mới về kế toán thuế đối với hàng xuất, nhập khẩu

Quy định mới về kế toán thuế đối với hàng xuất, nhập khẩu

Ngày 10/11/2015, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 174/2015/TT-BTC hướng dẫn kế toán nghiệp vụ thuế và thu khác đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu. Nhằm giúp các đối tượng liên quan thực hiện đúng các quy định của Bộ Tài chính, bài viết tập trung làm rõ những nội dung cơ bản của quy định này.

Quản lý thuế đối với thương nhân hoạt động trong KKT cửa khẩu

Quản lý thuế đối với thương nhân hoạt động trong KKT cửa khẩu

Theo quy định tại Thông tư số 218/2015/TT-BTC ngày 31/12/2015 của Bộ Tài chính thì thương nhân thực hiện hoạt động mua bán, trao đổi hàng hoá tại chợ biên giới, chợ cửa khẩu, chợ trong khu kinh tế cửa khẩu thực hiện nộp thuế GTGT, thuế TNDN, thuế TNCN và các loại thuế, phí và lệ phí khác theo quy định của pháp luật thuế hiện hành.