Ngành Tài chính hướng đến tăng trưởng xanh

Ngành Tài chính hướng đến tăng trưởng xanh

Ngày 20/10/2015, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ký Quyết định số 2183/QĐ-BTC ban hành Kế hoạch hành động của ngành Tài chính thực hiện Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh đến năm 2020.

Quy định hoàn thuế, khấu trừ thuế tiêu thụ đặc biệt

Quy định hoàn thuế, khấu trừ thuế tiêu thụ đặc biệt
Từ ngày 1/1/2016, việc hoàn thuế, khấu trừ thuế tiêu thụ đặc biệt được thực hiện theo quy định tại Nghị định 108/2015/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt vừa được Chính phủ ban hành.

Hướng dẫn về hoàn trả tiền thuê đất

Hướng dẫn về hoàn trả tiền thuê đất
Trả lời Công văn số 1286/CT-QLĐ đề ngày 29/05/2015 của Cục Thuế tỉnh Thái Bình về việc hoàn trả tiền thuê đất đã nộp của Công ty TNHH phát triển NEO - NEON Việt Nam, ngày 23/10/2015 Tổng cục Thuế có Công văn 4401/TCT-CS hướng dẫn như sau:

Các khoản thu dịch vụ hàng không phải chịu thuế giá trị gia tăng

Các khoản thu dịch vụ hàng không phải chịu thuế giá trị gia tăng
Theo hướng dẫn của Bộ Tài chính cho các cục thuế địa phương thực hiện, các khoản thu của khách hàng từ việc đổi hành trình bay như: Đổi ngày bay, đổi giờ bay, đổi tên hành khách bay... là khoản thu phục vụ dịch vụ của ngành Hàng không nên thuộc đối tượng chịu thuế GTGT.

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 11/2015

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 11/2015

Bảo vệ rừng gắn với giảm nghèo đồng bào dân tộc thiểu số; Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Kinh doanh bất động sản; Kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm; Quy định mới về đăng ký doanh nghiệp;… là những chính sách mới sẽ có hiệu lực từ tháng 11/2015.

Thời hạn nộp thuế hàng gia công chuyển đổi mục đích sử dụng

Thời hạn nộp thuế hàng gia công chuyển đổi mục đích sử dụng
Trong quản lý thuế đối với loại hình gia công, sản xuất xuất khẩu doanh nghiệp có khai báo chuyển đổi mục đích sử dụng, Tổng cục Hải quan hướng dẫn phải khai tờ khai hải quan mới và chính sách thuế thực hiện tại thời điểm đăng ký tờ khai hải quan mới.

Miễn thuế nhập khẩu hàng hóa cho cư dân ở biên giới

Miễn thuế nhập khẩu hàng hóa cho cư dân ở biên giới
Việt Nam có đường biên tương đối dài với các nước trong khu vực, việc giao lưu thương mại diễn ra hàng ngày không những tăng cường trao đổi lưu thông hàng hóa mà còn tăng nguồn hàng hóa tiêu dùng trong nước, đồng thời cũng tăng nguồn thu cho NSNN. Tuy nhiên, nguồn thu này không lớn, Chính phủ vừa ban hành quy định, trong đó có chính sách miễn thuế nhập khẩu hàng hóa cho cư dân ở biên giới