Tập trung thực hiện 5 nhiệm vụ trọng tâm của ngành Tài chính trong năm 2014 (*)

Tập trung thực hiện 5 nhiệm vụ trọng tâm của ngành Tài chính trong năm 2014 (*)
(Tài chính) Trong năm 2013, ngành Tài chính đã thể hiện quyết tâm lớn, nỗ lực cao, thực hiện thắng lợi công tác tài chính - ngân sách, đặc biệt là đã hoàn thành vượt dự toán thu ngân sách nhà nước (NSNN) trong điều kiện khó khăn. Bước vào năm 2014, toàn Ngành phải tập trung thực hiện 5 nhiệm vụ trọng tâm để hoàn thành nhiệm vụ mà Đảng và Nhà nước giao phó.

Bộ Tài chính đề xuất nhiều giải pháp tăng cường hỗ trợ cho khu vực nông nghiệp, nông thôn, nông dân

Bộ Tài chính đề xuất  nhiều giải pháp tăng cường hỗ trợ  cho khu vực nông nghiệp, nông thôn, nông dân
(Tài chính) Thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2013 và Nghị quyết của Quốc hội về dự toán NSNN năm 2013, ngày 20/12/2012, Bộ trưởng Bộ Tài chính Vương Đình Huệ đã ký Công văn số 17615 /BTC-CLTC báo cáo Thủ tướng Chính phủ đề xuất của Bộ Tài chính về các giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường năm 2013. Trong các nhóm giải pháp này, nhóm giải pháp về đẩy mạnh hỗ trợ, tăng cường đầu tư cho khu vực nông nghiệp, nông thôn, nông dân đã được Bộ Tài chính rất quan tâm và chú trọng.

“Tỷ lệ động viên thu NSNN của Việt Nam ở mức thấp so với nhiều nước trên thế giới...”.

“Tỷ lệ động viên thu NSNN của Việt Nam ở mức thấp so với nhiều nước trên thế giới...”.
Trong thời gian gần đây dư luận khá quan tâm đến tỷ lệ động viên thu NSNN của Việt Nam đang ở mức nào so với các nước trên thế giới và khu vực, cũng như định hướng xây dựng và hoàn thiện một số sắc thuế theo chiến lược cải cách hệ thống thuế trong thời gian tới có tỷ lệ động viên vào NSNN phù hợp... 

Từ 15/11: 3 loại bao bì không phải chịu thuế bảo vệ môi trường

Từ 15/11: 3 loại bao bì không phải chịu thuế bảo vệ môi trường

Ngày 14/9/2012, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 69/2012/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung Khoản 3 Điều 2 Nghị định số 67/2011/NĐ-CP ngày 8/8/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế bảo vệ môi trường.

Tập trung tháo gỡ khó khăn vướng mắc về cơ chế, chính sách trong quá trình triển khai thí điểm BHNN

Tập trung tháo gỡ khó khăn vướng mắc về cơ chế, chính sách trong quá trình triển khai thí điểm BHNN

Với mục tiêu tháo gỡ những khó khăn vướng mắc về cơ chế, chính sách trong quá trình triển khai thí điểm bảo hiểm nông nghiệp, mở rộng hơn nữa quyền lợi của người sản xuất nông nghiệp tham gia bảo hiểm, đảm bảo thực hiện thành công Quyết định 315/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện thí điểm bảo hiểm nông nghiệp giai đoạn 2011-2013 (Quyết định 315/QĐ-TTg), ngày 24/8/2012, Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định số 2114/QĐ-BTC về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy tắc, biểu phí và mức trách nhiệm bảo hiểm nông nghiệp ban hành kèm theo Quyết định số 3035/QĐ-BTC ngày 16/12/2011 của Bộ trưởng Bộ Tài chính (Quyết định 2114/QĐ-BTC). Quyết định 2114/QĐ-BTC có hiệu lực thi hành kể từ ngày 23/8/2012.