Hướng dẫn chế độ sinh hoạt phí đối với Ủy viên Ủy ban MTTQ

Hướng dẫn chế độ sinh hoạt phí đối với Ủy viên Ủy ban MTTQ
Bộ Tài chính ban hành Thông tư 104/2015/TT-BTC hướng dẫn đối tượng áp dụng thực hiện Quyết định số 33/2014/QĐ-TTg quy định chế độ hỗ trợ sinh hoạt phí đối với Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ), Ủy viên Ủy ban MTTQ cấp tỉnh, huyện.

Hỗ trợ hộ mới thoát nghèo vay vốn phát triển sản xuất

Hỗ trợ hộ mới thoát nghèo vay vốn phát triển sản xuất

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định quy định về tín dụng đối với hộ mới thoát nghèo tại Ngân hàng Chính sách xã hội để phát triển sản xuất, kinh doanh nhằm từng bước ổn định cuộc sống và giảm nghèo bền vững.

Những điểm mới của Luật Kiểm toán Nhà nước năm 2015

Những điểm mới của Luật Kiểm toán Nhà nước năm 2015
Tại buổi họp báo công bố Luật Kiểm toán Nhà nước (KTNN) năm 2015 vừa diễn ra mới đây, ông Vũ Văn Họa – Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước cho biết, Luật KTNN năm 2015 gồm 9 chương, 73 điều (so với Luật KTNN hiện hành, Dự thảo tăng 1 chương, giảm 3 điều, trong đó bổ sung 11 điều mới và bỏ 14 điều của Luật năm 2005) với những điểm mới cơ bản.

Các điểm mới của Luật Ngân sách nhà nước 2015

Các điểm mới của Luật Ngân sách nhà nước 2015
Luật Ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2015 (thay thế Luật Ngân sách nhà nước năm 2002) đã được Quốc hội thông khóa XII thông qua và chính thức có hiệu lực thi thành từ năm ngân sách 2017.

Cấm xuất cảnh với cá nhân nợ thuế quá hạn từ 50 triệu đồng

Cấm xuất cảnh với cá nhân nợ thuế quá hạn từ 50 triệu đồng
Bộ Tài chính đang đề xuất Chính phủ về những tổ chức sản xuất kinh doanh còn nợ tiền thuế từ 1 tỷ đồng trở lên, cá nhân còn nợ tiền thuế từ 50 triệu đồng trở lên, trong đó có khoản nợ trên 90 ngày thì chưa được xuất cảnh, tạm hoãn xuất cảnh.