Đổi mới cơ chế tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập: Yếu tố then chốt nâng cao chất lượng dịch vụ công

Đổi mới cơ chế tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập: Yếu tố then chốt nâng cao chất lượng dịch vụ công
(Taichinh) - Trong đổi mới khu vực sự nghiệp công lập, đổi mới cơ chế tài chính là một nội dung đặc biệt quan trọng, là điều kiện then chốt để các đơn vị sự nghiệp tự chủ hoạt động nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ công cũng như hiệu quả chi ngân sách. Quá trình thực hiện Nghị định 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 (Nghị định 43), đã tạo quyền tự chủ, chủ động cho đơn vị sự nghiệp quản lý chi tiêu tài chính hiệu quả; huy động được sự đóng góp của cộng đồng xã hội cho phát triển hoạt động sự nghiệp; thúc đẩy các đơn vị sự nghiệp công chủ động năng động và sáng tạo hơn trong các hoạt động quản lý và cung cấp dịch vụ công; mở rộng hoạt động, tăng nguồn thu sự nghiệp tạo nguồn tăng thu nhập cho cán bộ, viên chức…

Đổi mới cơ chế tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập: Yếu tố then chốt nâng cao chất lượng dịch vụ công

Đổi mới cơ chế tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập: Yếu tố then chốt nâng cao chất lượng dịch vụ công
(Taichinh) - Trong đổi mới khu vực sự nghiệp công lập, đổi mới cơ chế tài chính là một nội dung đặc biệt quan trọng, là điều kiện then chốt để các đơn vị sự nghiệp tự chủ hoạt động nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ công cũng như hiệu quả chi ngân sách. Quá trình thực hiện Nghị định 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 (Nghị định 43), đã tạo quyền tự chủ, chủ động cho đơn vị sự nghiệp quản lý chi tiêu tài chính hiệu quả.

Những thay đổi quan trọng trong tổ chức quản lý đối với công ty cổ phần

Những thay đổi quan trọng trong tổ chức quản lý đối với công ty cổ phần
(Tài chính) Luật Doanh nghiệp 2014 đã tiếp thu những quy định tiến bộ tại Luật Doanh nghiệp 2005 và bổ sung nhiều quy định mới. Ngoài các quy định về con dấu và người đại diện nêu tại bài viết trước, PLF lưu ý thêm những thay đổi quan trọng trong việc tổ chức và quản lý công ty cổ phần (CTCP) tại Luật Doanh nghiệp 2014.

Quy định mới về chính sách tài chính phát triển khoa học công nghệ

Quy định mới về chính sách tài chính phát triển khoa học công nghệ
(Tài chính) Ngày 17/10/2014, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 95/2014/NĐ-CP quy định về đầu tư và cơ chế tài chính đối với hoạt động khoa học công nghệ. Có hiệu lực thi hành từ ngày 1/12/2014, Nghị định mới được đánh giá là có nhiều đổi mới nhằm giải quyết bất cập để thúc đẩy khoa học công nghệ phát triển.

Ngăn ngừa lợi dụng thủ tục hải quan điện tử

Ngăn ngừa lợi dụng thủ tục hải quan điện tử
(Tài chính) Quy trình thủ tục hải quan điện tử mang lại nhiều lợi ích cho hoạt động xuất nhập khẩu. Tuy nhiên, nếu không áp dụng các biện pháp quản lý chặt chẽ, thì với sự thông thoáng, tiện ích của quy trình này cũng dễ bị lợi dụng để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật, gây bất ổn trong hoạt động xuất nhập khẩu, thất thu ngân sách Nhà nước.

Tập trung thực hiện 5 nhiệm vụ trọng tâm của ngành Tài chính trong năm 2014 (*)

Tập trung thực hiện 5 nhiệm vụ trọng tâm của ngành Tài chính trong năm 2014 (*)
(Tài chính) Trong năm 2013, ngành Tài chính đã thể hiện quyết tâm lớn, nỗ lực cao, thực hiện thắng lợi công tác tài chính - ngân sách, đặc biệt là đã hoàn thành vượt dự toán thu ngân sách nhà nước (NSNN) trong điều kiện khó khăn. Bước vào năm 2014, toàn Ngành phải tập trung thực hiện 5 nhiệm vụ trọng tâm để hoàn thành nhiệm vụ mà Đảng và Nhà nước giao phó.