Chính sách tài chính mới có hiệu lực trong tháng 7/2016

 Chính sách tài chính mới có hiệu lực trong tháng 7/2016
Điều kiện kinh doanh chứng khoán phái sinh; quy định mới về ký quỹ đối với công ty chứng khoán; tăng thuế xuất khẩu đối với than làm từ mùn cưa; kinh phí hoạt động của Tổng cục Thuế bằng 1,8% dự toán thu… là một số chính sách tài chính mới có hiệu lực trong tháng 7/2016.

Căn cứ tính thuế với hộ kinh doanh nộp thuế khoán

Căn cứ tính thuế với hộ kinh doanh nộp thuế khoán
Ông Trần Quốc Duy là chủ hộ kinh doanh Máy tính và Thiết bị văn phòng Duy Phúc tại thị trấn Ma Lâm, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận. Hộ của ông Duy nộp thuế theo phương pháp khoán, sử dụng hóa đơn quyển của Chi cục Thuế huyện, mức thuế khoán năm 2015 là 2.000.000 đồng/tháng.

Trường hợp nào doanh nghiệp phải chịu thuế nhà thầu?

Trường hợp nào doanh nghiệp phải chịu thuế nhà thầu?
Năm 2016, chúng tôi có ký hợp đồng với đối tác nước ngoài nhập khẩu nguyên vật liệu. Trong hợp đồng ghi rõ bên Bán giao hàng cho bên mua theo điều kiện giao hàng DDT ( giao tại kho ngoại quan Hải Dương ). Toàn bộ chi phí phát sinh từ kho vận Hải Dương về đến bên người mua do người mua chịu trách nhiệm. Vậy trong trường hợp này doanh nghiệp tôi có phải chịu thuế nhà thầu không ?

Các khoản thu dịch vụ hàng không phải chịu thuế giá trị gia tăng

Các khoản thu dịch vụ hàng không phải chịu thuế giá trị gia tăng
Theo hướng dẫn của Bộ Tài chính cho các cục thuế địa phương thực hiện, các khoản thu của khách hàng từ việc đổi hành trình bay như: Đổi ngày bay, đổi giờ bay, đổi tên hành khách bay... là khoản thu phục vụ dịch vụ của ngành Hàng không nên thuộc đối tượng chịu thuế gia trị gia tăng (GTGT).

Khoản chi nào doanh nghiệp phải thanh toán qua ngân hàng?

Khoản chi nào doanh nghiệp phải thanh toán qua ngân hàng?
Trường hợp doanh nghiệp phát sinh chi phí thuê văn phòng có hóa đơn giá trị từ 20 triệu đồng trở lên nhưng không thanh toán qua ngân hàng thì khoản chi phí này không đáp ứng về điều kiện thanh toán để tính vào chi phí được trừ.

Hướng dẫn chi tiết thủ tục nộp thuế điện tử

Hướng dẫn chi tiết thủ tục nộp thuế điện tử
Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 84/2016/TT-BTC quy định về thu nộp ngân sách nhà nước đối với các khoản thuế và thu nội địa, trong đó hướng dẫn chi tiết thủ tục nộp thuế điện tử.

Những điểm mới về chính sách thuế từ 1/7/2016

Những điểm mới về chính sách thuế từ 1/7/2016
Từ ngày 1/7/2016, Luật sửa đổi, bổ sung các Luật về thuế bắt đầu có hiệu lực. Theo đó, Luật này sửa đổi, bổ sung các chính sách liên quan đến thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt và quản lý thuế.

Hướng dẫn thực hiện hóa đơn điện tử

Hướng dẫn thực hiện hóa đơn điện tử
Tổng cục Thuế nhận được Công văn số 633/CV-VBI5 ngày 24/5/2016 của Công ty TNHH MTV Bảo hiểm Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam về việc sử dụng hóa đơn điện tử của Công ty và các chi nhánh trực thuộc. Về vấn đề này, ngày 15/6/2016 Tổng cục Thuế có Công văn 2632/TCT-DNL hướng dẫn như sau: