Giải đáp nghiệp vụ cấp vốn của công ty mẹ cho chi nhánh độc lập

Giải đáp nghiệp vụ cấp vốn của công ty mẹ cho chi nhánh độc lập
Tại Khoản 1a,b điều 20 Tài khoản 136 và khoản 1a,b điều 55 Tài khoản 336 của Thông tư 200 có nêu:" a) Tài khoản này dùng để phản ánh các khoản nợ phải thu và tình hình thanh toán các khoản nợ phải thu của doanh nghiệp với đơn vị cấp dưới hoặc giữa các đơn vị cấp dưới trực thuộc doanh nghiệp độc lập.

Mua sắm tài sản tập trung sẽ tiết kiệm cho ngân sách 30.000 tỷ đồng/năm

Mua sắm tài sản tập trung sẽ tiết kiệm cho ngân sách 30.000 tỷ đồng/năm
Việc thí điểm mua sắm tài sản theo phương thức tập trung (PTTT) đã tiết kiệm cho NSNN hàng trăm tỷ đồng. Mớiđây,Thủ tướng Chính phủ đã ra quyết định áp dụngphương thứcmua sắm này trong cả nước. Bộ Tài chính đã ban hành thông tư hướng dẫn, có hiệu lực từ ngày 10/4 tới.

Thực hiện mua sắm tập trung quốc gia đối với xe ô tô từ năm 2016

Thực hiện mua sắm tập trung quốc gia đối với xe ô tô từ năm 2016
Thực hiện Quyết định số 08/2016/QĐ-TTg ngày 26/2/2016 của Thủ tướng Chính phủ Quy định việc mua sắm tài sản nhà nước theo phương thức tập trung, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 34/2016/TT-BTC và Thông tư số 35/206/TT-BTC. Theo đó, công bố danh mục tài sản mua sắm tập trung cấp quốc gia và hướng dẫn trình tự, thủ tục mua sắm tài sản nhà nước theo phương thức này. Mua sắm tập trung tài sản nhà nước (TSNN) được chia thành mua sắm tập trung cấp quốc gia và mua sắm tập trung cấp Bộ, ngành, địa phương.

Hướng dẫn thực hiện chi thu nhập tăng thêm và khen thưởng

Hướng dẫn thực hiện chi thu nhập tăng thêm và khen thưởng
Hiện nay ở bệnh viện thực hiện chi thu nhập tăng thêm và khen thưởng định kỳ cho cán bộ theo quy chế chi tiêu nội bộ, bệnh viện làm báo cáo nghị định sô 43 theo số liệu được quyết toán với cơ quan BHXH hàng quý. Báo cáo thể hiện được nội dung chi và phân chênh lệch thu chi từ nguồn thu dịch vụ, số trích quỹ, số còn chưa chi đúng theo mẫu.

Gỡ vướng về việc từ chối lập thủ tục giải ngân và trả hồ sơ cho chủ đầu tư

Gỡ vướng về việc từ chối lập thủ tục giải ngân và trả hồ sơ cho chủ đầu tư
Kính xin hỏi Quý Bộ về tính đúng, sai trong thực hiện nghiệp vụ kiểm soát thanh toán của nhân viên Kho bạc NN đối với trường hợp sau: chủ đầu tư hồ sơ thanh toán (bất kể gói thầu nào thuộc dự án)đến Kho bạc NN tại địa phương thì quá trình kiểm soát thanh toán nhân viên KBNN từ chối lập thủ thục giải ngân và trả hồ sơ cho chủ đầu tư.