Hai phương thức thanh lý hàng hóa tạo tài sản cố định

Hai phương thức thanh lý hàng hóa tạo tài sản cố định
Theo hướng dẫn của Bộ Tài chính, DN chế xuất có thể lựa chọn một trong hai phương thức để thanh lý hàng hóa là máy móc, thiết bị, phương tiện vận chuyển tạo tài sản cố định tại thị trường Việt Nam.

Công khai, minh bạch trong quản lý, bình ổn giá

Công khai, minh bạch trong quản lý, bình ổn giá
Năm 2015, công tác quản lý giá đã có sự phối hợp điều hành tốt hơn giữa các cơ quan quản lý thông qua Ban Chỉ đạo điều hành giá... Giá các mặt hàng quan trọng thiết yếu được điều hành theo cơ chế giá thị trường công khai, minh bạch, có sự quản lý của Nhà nước và theo quy định tại Luật Giá và các Luật liên quan.

Cắt giảm 9 dòng thuế nhập khẩu theo WTO

Cắt giảm 9 dòng thuế nhập khẩu theo WTO
Bộ Tài chính đã có Thông tư số 182/2015/TT-BTC ban hành Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi năm 2016 sửa đổi, bổ sung thuế suất của một số nhóm mặt hàng để phù hợp với cam kết WTO của Việt Nam và khung thuế suất của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Làm rõ kiến nghị về việc tiếp tục đơn giản hóa thủ tục hải quan

Làm rõ kiến nghị về việc tiếp tục đơn giản hóa thủ tục hải quan

Vừa qua, tại Hà Nội, Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam cuối kỳ 2015 với chủ đề “Nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp để hội nhập quốc tế” đã được tổ chức. Đây là kênh đối thoại quan trọng giữa Chính phủ với cộng đồng doanh nghiệp trong nước và nước ngoài, cùng cộng đồng các nhà tài trợ, cơ quan ngoại giao nhằm xây dựng môi trường kinh doanh thuận lợi và thúc đẩy phát triển kinh tế bền vững tại Việt Nam.

Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 1/2016

Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 1/2016
Rất nhiều chính sách mới sẽ bắt đầu có hiệu lực từ tháng 1/2016 như: Hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt; Xây dựng, quản lý và sử dụng hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản...

Quyết toán đối với hoạt động gia công và sản xuất xuất khẩu

Quyết toán đối với hoạt động gia công và sản xuất xuất khẩu

Để doanh nghiệp (DN) có số liệu báo cáo chính xác cho cơ quan Hải quan theo quy định tại Điều 60 Thông tư 38/2015/TT-BTC, Bộ Tài chính đã có hướng dẫn cụ thể Hải quan địa phương và DN cách thức thực hiện báo cáo quyết toán hàng gia công, sản xuất xuất khẩu.