Ưu đãi thuế để phát triển sản xuất kinh doanh

Ưu đãi thuế để phát triển sản xuất kinh doanh
Dự thảo Luật Thuế Xuất khẩu, thuế nhập khẩu (thuế XNK) sửa đổi sẽ được Bộ Tài chính trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 10 vào tháng 10 tới. Theo đó, dự thảo Luật sẽ sửa đổi, bổ sung những quy định về ưu đãi thuế để khuyến khích phát triển sản xuất kinh doanh, xuất khẩu và đẩy mạnh xã hội hóa.

Đẩy mạnh việc thoái vốn nhưng phải đảm bảo quy trình và minh bạch

Đẩy mạnh việc thoái vốn nhưng phải đảm bảo quy trình và minh bạch
Thoái vốn đầu tư vào 5 lĩnh vực nhạy cảm là một trong những nội dung chính trong đề án tái cơ cấu DNNN. Tuy nhiên, số vốn cần phải thoái này từ nay đến cuối năm 2015 vẫn còn nhiều. Vậy các cơ quan chức năng cần có những giải pháp gì để đẩy nhanh tiến độ đạt mục tiêu đã đề ra. Cổng TTĐT đã có cuộc trao đổi với ông Trần Văn Hiền, Phó Cục trưởng Cục Tài chính doanh nghiệp để làm rõ hơn những nội dung trên.

Tiếp tục gỡ vướng khi thực hiện Luật Hải quan mới

Tiếp tục gỡ vướng khi thực hiện Luật Hải quan mới
Những ý kiến vướng mắc của cộng đồng doanh nghiệp về thực hiện Luật Hải quan năm 2014 và các văn bản liên quan đã được Bộ Tài chính (Tổng cục Hải quan) ghi nhận và sẽ có phương án tháo gỡ cho doanh nghiệp.

Nghị định 67/2014/NĐ-CP: Thực tiễn triển khai và những vấn đề đặt ra

Nghị định 67/2014/NĐ-CP: Thực tiễn triển khai và những vấn đề đặt ra

Kể từ khi Nghị định 67/2014/NĐ-CP về một số chính sách phát triển thủy sản có hiệu lực (25/8/2014) đến nay, mới chỉ có 52 tàu được nâng cấp, đóng mới với tổng số vốn khiêm tốn 525 tỷ đồng. Vướng mắc lớn nhất chính là vấn đề vốn đối ứng và một số vấn đề nảy sinh trong quá trình giải ngân như: Cải hoán tàu cũ thành tàu mới, hoàn thuế giá trị gia tăng... Từ thực tiễn triển khai, bài viết đề xuất một số giải pháp xử lý nhằm đẩy mạnh hiệu quả cho vay theo Nghị định 67/2014/NĐ-CP.

Triển khai hình thức chi trả trợ giúp xã hội qua bưu điện

Triển khai hình thức chi trả trợ giúp xã hội qua bưu điện
Để không xảy ra hiện tượng chi trả các khoản trợ cấp xã hội chậm trễ, thậm chí thất thoát, thiếu minh bạch… gây rất nhiều bức xúc cho người được thụ hưởng. Chính phủ đã chỉ đạo các cơ quan chức năng thực hiện chi trả các khoản trợ cấp này qua mạng dịch vụ của bưu điện.