Chế độ hưởng phụ cấp kiêm nhiệm quản lý dự án?

Chế độ hưởng phụ cấp kiêm nhiệm quản lý dự án?
Ban Quản lý dự án của đơn vị bà Hà Thị Thu Thủy (Hà Nội) thuộc nhóm I, được thành lập theo hình thức kiêm nhiệm, cùng lúc quản lý 2 dự án. Bà Thủy hỏi, các thành viên của Ban Quản lý dự án được hưởng phụ cấp kiêm nhiệm như thế nào?

Thủ tục hải quan xuất nhập khẩu tiền mặt qua cửa khẩu Việt Nam – Trung Quốc

Thủ tục hải quan xuất nhập khẩu tiền mặt qua cửa khẩu Việt Nam – Trung Quốc

Liên quan thủ tục hải quan xuất khẩu, nhập khẩu tiền mặt (đồng Việt Nam (VND) hoặc Nhân dân tệ (CNY)) để thực hiện thanh toán trong mua bán, trao đổi hàng hóa và dịch vụ tại khu vực biên giới và khu kinh tế cửa khẩu giữa Việt Nam và Trung Quốc, ngày 08/02/2017, Tổng cục Hải quan đã có văn bản số 708/TCHQ-GSQL hướng dẫn Cục Hải quan các tỉnh giáp biên giới Trung Quốc.

Các tổ chức tín dụng tiếp tục đơn giản hoá thủ tục hành chính

Các tổ chức tín dụng tiếp tục đơn giản hoá thủ tục hành chính
Ngày 15/3/2017, Thông tư 39/2016/TT-NHNN (Thông tư 39) quy định về hoạt động cho vay của tổ chức tín dụng (TCTD), chi nhánh ngân hàng nước ngoài và Thông tư 43/2016/TT-NHNN (Thông tư 43) quy định cho vay tiêu dùng của công ty tài chính sẽ chính thức có hiệu lực. Đây là hai văn bản quan trọng, được kỳ vọng với những khuôn khổ pháp lý mới sẽ tạo bước đột phá về cơ chế cho vay, đảm bảo minh bạch và vì quyền lợi của khách hàng.

Quy định về sử dụng kinh phí trích từ khoản thu hồi qua công tác thanh tra

Quy định về sử dụng kinh phí trích từ khoản thu hồi qua công tác thanh tra
Có hiệu lực thi hành từ ngày 01/03/2017, Thông tư số 327/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí được trích từ các khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra đã thực nộp vào ngân sách nhà nước, các cơ quan thanh tra nhà nước được trích một phần từ các khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra đã thực nộp vào ngân sách nhà nước.

Quy định về lập dự toán kinh phí đối với các tổ chức chính trị - xã hội

Quy định về lập dự toán kinh phí đối với các tổ chức chính trị - xã hội
Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 337/2016/TT-BTC quy định về lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm hoạt động giám sát, phản biện xã hội của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/02/2017.