Thuế chuyển nhượng ô tô ngoại giao

Thuế chuyển nhượng ô tô ngoại giao
(Taichinh) - Thủ tướng Chính phủ đồng ý đề nghị của Bộ Tài chính về chính sách thuế áp dụng đối với chuyển nhượng xe ô tô của đối tượng ngoại giao đã tạm nhập khẩu trước thời điểm Quyết định số 53/2013/QĐ-TTg ngày 13/9/2013 của Thủ tướng Chính phủ.

Liên Bộ Tài chính-Công thương công bố thông tin điều hành xăng dầu

Liên Bộ Tài chính-Công thương công bố thông tin điều hành xăng dầu
(Taichinh) - Ngày 19/6, Liên Bộ Tài chính-Công Thương đã công bố giá cơ sở của các mặt hàng xăng dầu thành phẩm kỳ tính giá ngày 19/6. Theo đó, xăng dầu thành phẩm kỳ tính giá ngày 19 tháng 6 năm 2015 chênh lệch so với kỳ tính giá cơ sở ngày 04 tháng 6 năm 2015 như sau: xăng RON 92 cao hơn 275 đồng/lít; xăng E5 cao hơn 275 đồng/lít; dầu diesel 0.05S thấp hơn 287 đồng/lít; dầu hỏa thấp hơn 275 đồng/lít; dầu mazut 180CST 3.5S thấp hơn 521 đồng/kg

Tăng thuế nhập khẩu 5 nhóm hàng xơ sợi staple nhân tạo

Tăng thuế nhập khẩu 5 nhóm hàng xơ sợi staple nhân tạo
(Taichinh) - Theo dự thảo thông tư được Bộ Tài chính công bố ngày 16/6, thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với các mặt hàng xơ sợi staple thuộc các nhóm 55.01, 55.02, 55.03, 55.04, 55.06 và 55.07 dự kiến sẽ được điều chỉnh tăng đồng loạt từ 0% lên mức 2%.

Tăng cường công tác quản lý vốn đầu tư từ nguồn vốn ngân sách

Tăng cường công tác quản lý vốn đầu tư từ nguồn vốn ngân sách
(Taichinh) - Trong năm 2015, Luật Đầu tư công và Luật Xây dựng đã được Quốc hội thông qua, cùng với đó là các Nghị định hướng dẫn được ban hành, nhằm tăng cường công tác quản lý, thanh toán vốn đầu tư thuộc nguồn vốn từ Ngân sách Nhà nước, Bộ Tài chính đang nghiên cứu và triển khai dự thảo thông tư mới để thay thế Thông tư 86/2011/TT- BTC ngày 17/6/2011 của Bộ Tài chính quy định về quản lý, thanh toán vốn đầu tư thuộc nguồn vốn NSNN.

Hoàn thiện khung pháp lý, đáp ứng yêu cầu thực tiễn

Hoàn thiện khung pháp lý, đáp ứng yêu cầu thực tiễn
(Taichinh) - Ngày 26/5/2015, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, tại kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XIII, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng đã trình bày Dự án Luật Phí và lệ phí. Dự án Luật đã nhận được sự quan tâm của đông đảo dư luận về tính cấp thiết và những quy định mới trong Dự thảo được đánh giá là đáp ứng yêu cầu đặt ra trong bối cảnh kinh tế thị trường mà Pháp lệnh về phí, lệ phí chưa bao quát hết…

Phí thử nghiệm mức tiêu thụ nhiên liệu

Phí thử nghiệm mức tiêu thụ nhiên liệu
(Taichinh) - Bộ Tài chính khẳng định, việc thử nghiệm mức tiêu thụ nhiên liệu ô tô không mang tính bắt buộc, xuất phát từ nhu cầu của chủ phương tiện. Khi có yêu cầu thử nghiệm mức tiêu thụ nhiên liệu thì mới phải nộp phí.