Từ 15/11: 3 loại bao bì không phải chịu thuế bảo vệ môi trường

Từ 15/11: 3 loại bao bì không phải chịu thuế bảo vệ môi trường

Ngày 14/9/2012, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 69/2012/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung Khoản 3 Điều 2 Nghị định số 67/2011/NĐ-CP ngày 8/8/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế bảo vệ môi trường.

Tập trung tháo gỡ khó khăn vướng mắc về cơ chế, chính sách trong quá trình triển khai thí điểm BHNN

Tập trung tháo gỡ khó khăn vướng mắc về cơ chế, chính sách trong quá trình triển khai thí điểm BHNN

Với mục tiêu tháo gỡ những khó khăn vướng mắc về cơ chế, chính sách trong quá trình triển khai thí điểm bảo hiểm nông nghiệp, mở rộng hơn nữa quyền lợi của người sản xuất nông nghiệp tham gia bảo hiểm, đảm bảo thực hiện thành công Quyết định 315/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện thí điểm bảo hiểm nông nghiệp giai đoạn 2011-2013 (Quyết định 315/QĐ-TTg), ngày 24/8/2012, Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định số 2114/QĐ-BTC về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy tắc, biểu phí và mức trách nhiệm bảo hiểm nông nghiệp ban hành kèm theo Quyết định số 3035/QĐ-BTC ngày 16/12/2011 của Bộ trưởng Bộ Tài chính (Quyết định 2114/QĐ-BTC). Quyết định 2114/QĐ-BTC có hiệu lực thi hành kể từ ngày 23/8/2012.

Không tăng giá bán lẻ tất cả các chủng loại xăng dầu

Không tăng giá bán lẻ tất cả các chủng loại xăng dầu
Ngày 11/9/2012, Bộ Tài chính đã có thông cáo báo chí về công tác điều hành giá xăng dầu hiện nay. Theo đó, sau khi thống nhất, Liên Bộ Tài chính Công thương đã quyết định không tăng, giữ ổn định giá bán lẻ tất cả các chủng loại xăng, dầu như hiện hành, đồng thời sử dụng các công cụ tài chính để giữ ổn định giá xăng, dầu trong nước...

Bộ Tài chính đề xuất giảm thuế xuất khẩu than từ 20% xuống 10%

Bộ Tài chính đề xuất giảm thuế xuất khẩu than từ 20% xuống 10%
Trước tình hình sản xuất kinh doanh của Tập đoàn Than và khoáng sản Việt Nam trong 7 tháng năm 2012 gặp khó khăn, trên cơ sở kiến nghị của Tập đoàn, Chính phủ đã có ý kiến chỉ đạo giao Bộ Tài chính chủ trì giải quyết theo thẩm quyền và điều hành theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 231/TB-VPCP ngày 02/7/2012 của Văn phòng Chính phủ; trường hợp vượt thẩm quyền hoặc có ý kiến khác thì báo cáo Thủ tướng Chính phủ. Trên cơ sở đó, Bộ Tài chính đã có công văn số 12208/BTC-CST ngày 10/9/2012 báo cáo Thủ tướng Chính phủ và đề xuất biện pháp giảm thuế xuất khẩu than từ 20% xuống 10% nhằm tháo gỡ khóa khăn cho doanh nghiệp.

Thông tư số 80/2012/TT-BTC: Tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính thuế

Thông tư số 80/2012/TT-BTC: Tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính thuế
TCTC Online - Kể từ ngày 01/07/2012, đăng ký thuế sẽ được thực hiện theo Thông tư số 80/2012/TT-BTC ngày 22/5/2012. Theo đó, ngoài các quy định mang tính nguyên tắc chung, có 4 nội dung lớn được quy định cụ thể là: Hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký thuế; Thay đổi thông tin đăng ký thuế; Chấm dứt hiệu lực mã số thuế; và trách nhiệm quản lý và sử dụng mã số thuế.

Nghị định 58/2012/NĐ-CP: Thị trường chứng khoán sẽ vận hành lành mạnh và minh bạch hơn

Nghị định 58/2012/NĐ-CP: Thị trường chứng khoán sẽ vận hành lành mạnh và minh bạch hơn
TCTC Online - Ngày 20/7/2012, Thủ tướng Chính phủ ban hànhNghị định số 58/2012/NĐ-CPquy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán. Đây là văn bản quan trọng, là cơ sở cho một hành lang pháp lý đồng bộ để vận hành thị trường chứng khoán phát triển minh bạch, bền vững và lành mạnh hơn.