Sẽ có cơ chế lương, thưởng cho Quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách

Sẽ có cơ chế lương, thưởng cho Quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách
(Taichinh) - Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Văn Ninh vừa giao Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính nghiên cứu và hướng dẫn về tiền lương, tiền thưởng đối với các Quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách vận dụng cơ chế tiền lương, tiền thưởng của doanh nghiệp nhà nước.

Khơi thông dòng vốn cho nông nghiệp phát triển

Khơi thông dòng vốn cho nông nghiệp phát triển
(Taichinh) - Nông nghiệp, nông thôn có vị trí chiến lược trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, là tiền đề quan trọng để phát triển kinh tế - xã hội bền vững, ổn định chính trị, bảo đảm an ninh, quốc phòng. Chính sách đối với nông nghiệp, nông thôn luôn được Đảng và Nhà nước chú trọng ban hành đổi mới trên tất cả các khâu từ sản xuất, tiêu thụ, quy hoạch, hỗ trợ vốn…