Tiếp tục gỡ vướng khi thực hiện Luật Hải quan mới

Tiếp tục gỡ vướng khi thực hiện Luật Hải quan mới
Những ý kiến vướng mắc của cộng đồng doanh nghiệp về thực hiện Luật Hải quan năm 2014 và các văn bản liên quan đã được Bộ Tài chính (Tổng cục Hải quan) ghi nhận và sẽ có phương án tháo gỡ cho doanh nghiệp.

Nghị định 67/2014/NĐ-CP: Thực tiễn triển khai và những vấn đề đặt ra

Nghị định 67/2014/NĐ-CP: Thực tiễn triển khai và những vấn đề đặt ra

Kể từ khi Nghị định 67/2014/NĐ-CP về một số chính sách phát triển thủy sản có hiệu lực (25/8/2014) đến nay, mới chỉ có 52 tàu được nâng cấp, đóng mới với tổng số vốn khiêm tốn 525 tỷ đồng. Vướng mắc lớn nhất chính là vấn đề vốn đối ứng và một số vấn đề nảy sinh trong quá trình giải ngân như: Cải hoán tàu cũ thành tàu mới, hoàn thuế giá trị gia tăng... Từ thực tiễn triển khai, bài viết đề xuất một số giải pháp xử lý nhằm đẩy mạnh hiệu quả cho vay theo Nghị định 67/2014/NĐ-CP.

Triển khai hình thức chi trả trợ giúp xã hội qua bưu điện

Triển khai hình thức chi trả trợ giúp xã hội qua bưu điện
Để không xảy ra hiện tượng chi trả các khoản trợ cấp xã hội chậm trễ, thậm chí thất thoát, thiếu minh bạch… gây rất nhiều bức xúc cho người được thụ hưởng. Chính phủ đã chỉ đạo các cơ quan chức năng thực hiện chi trả các khoản trợ cấp này qua mạng dịch vụ của bưu điện.

Bộ Tài chính ban hành Thông tư hướng dẫn Quyết định số 11/2015/QĐ-TTg của Chính phủ

Bộ Tài chính ban hành Thông tư hướng dẫn Quyết định số 11/2015/QĐ-TTg của Chính phủ
Thực hiện Quyết định số 11/2015/QĐ-TTg ngày 03/4/2015 của Thủ tướng Chính phủ, ngày 28/8/2015, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 134/2015/TT-BTC hướng dẫn một số điều của Quyết định số 11/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về miễn, giảm tiền sử dụng đất khi công nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân đối với đất ở có nguồn gốc được giao (cấp) không đúng thẩm quyền trước ngày 15/10/1993 tại địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn, biên giới, hải đảo.

Thí điểm hoàn thuế online trong tháng 9

Thí điểm hoàn thuế online trong tháng 9
Trong tháng 9 này, Tổng cục Thuế sẽ triển khai thí điểm việc tiếp nhận, giải quyết hồ sơ hoàn thuế giá trị gia tăng theo hình thức điện tử tại một số cục thuế địa phương.

Quy định về phương thức bán cổ phần theo lô

Quy định về phương thức bán cổ phần theo lô
Ngày 15/9, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 41/QĐ-TTg về việc bán cổ phần theo lô.Quyết định này quy định một số nội dung về việc thoái vốn Nhà nước tại công ty cổ phần chưa niêm yết hoặc chưa đăng ký giao dịch trên thị trường giao dịch chứng khoán của các công ty đại chúng chưa niêm yết được tổ chức trên sàn Giao dịch chứng khoán Hà Nội (Sàn Giao dịch Upcom) do các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ (Bộ quản lý ngành), Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (Ủy ban nhân dân cấp tỉnh), tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước, công ty do Nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ là đại diện chủ sở hữu.

Chỉ miễn tiền thuê đất cho dự án du lịch ở vùng khó khăn

Chỉ miễn tiền thuê đất cho dự án du lịch ở vùng khó khăn
Theo Bộ Tài chính, hiện chính sách về thu tiền thuê đất đã có quy định ưu đãi đối với nhà đầu tư dự án du lịch ở vùng sâu, vùng xa, vùng núi cao, hải đảo, vùng có điều kiện kinh tế- xã hội khó khăn và đặc biệt khó khăn.