Những điểm mới của Luật Kiểm toán Nhà nước năm 2015

Những điểm mới của Luật Kiểm toán Nhà nước năm 2015
Tại buổi họp báo công bố Luật Kiểm toán Nhà nước (KTNN) năm 2015 vừa diễn ra mới đây, ông Vũ Văn Họa – Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước cho biết, Luật KTNN năm 2015 gồm 9 chương, 73 điều (so với Luật KTNN hiện hành, Dự thảo tăng 1 chương, giảm 3 điều, trong đó bổ sung 11 điều mới và bỏ 14 điều của Luật năm 2005) với những điểm mới cơ bản.

Các điểm mới của Luật Ngân sách nhà nước 2015

Các điểm mới của Luật Ngân sách nhà nước 2015
Luật Ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2015 (thay thế Luật Ngân sách nhà nước năm 2002) đã được Quốc hội thông khóa XII thông qua và chính thức có hiệu lực thi thành từ năm ngân sách 2017.

Cấm xuất cảnh với cá nhân nợ thuế quá hạn từ 50 triệu đồng

Cấm xuất cảnh với cá nhân nợ thuế quá hạn từ 50 triệu đồng
Bộ Tài chính đang đề xuất Chính phủ về những tổ chức sản xuất kinh doanh còn nợ tiền thuế từ 1 tỷ đồng trở lên, cá nhân còn nợ tiền thuế từ 50 triệu đồng trở lên, trong đó có khoản nợ trên 90 ngày thì chưa được xuất cảnh, tạm hoãn xuất cảnh.

Tự ý tăng giá sẽ bị phạt tối đa 35 triệu đồng

Tự ý tăng giá sẽ bị phạt tối đa 35 triệu đồng
Đây là những thay đổi vừa được Bộ Tài chính đưa ra trong dự thảo sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 109/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý giá, phí, lệ phí, h​óa đơn.

Bãi bỏ Thông tư hướng dẫn về phòng, chống rửa tiền

Bãi bỏ Thông tư hướng dẫn về phòng, chống rửa tiền
Bộ trưởng Bộ Tài chính vừa ký ban hành Quyết định 1336/QĐ-BTC bãi bỏ toàn bộ Thông tư 148/2010/TT-BTC ngày 24-9-2010 hướng dẫn thực hiện các biện pháp phòng, chống rửa tiền đối với lĩnh vực bảo hiểm, chứng khoán và trò chơi giải trí có thưởng.

Gỡ vướng về ưu đãi thuế đối với hàng hóa xuất nhập khẩu tại chỗ

Gỡ vướng về ưu đãi thuế đối với hàng hóa xuất nhập khẩu tại chỗ
Ông Lê Quang hỏi:Ưu đãi thuếquy địnhtại khoản 6, Điều 12 Quyết định số 72/2013/QĐ-TTg có áp dụng cho hàng hóa xuất nhập khẩu tại chỗ không? Nếu có thì thuế suất tại điểm a, khoản 6 là thuếcủa linh kiện nhập khẩu, hay của thành phẩm sau khi lắp ráp tính trên giá trị linh kiện?