3 trường hợp Nhà nước mua lại toàn bộ doanh nghiệp

 3 trường hợp Nhà nước mua lại toàn bộ doanh nghiệp
Theo Nghị định về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp vừa được Chính phủ ban hành, Nhà nước thực hiện đầu tư vốn để mua lại một phần hoặc toàn bộ doanh nghiệp thuộc thành phần kinh tế khác trong 3 trường hợp.

Quản chặt hoàn thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu nộp thừa

Quản chặt hoàn thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu nộp thừa

Nhằm phối hợp với Tổng cục Hải quan về quản lý hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT) hàng nhập khẩu nộp nhầm, nộp thừa, Tổng cục Thuế đã có công văn số 4122/TCT-KK yêu cầu các cục thuế chỉ đạo các chi cục thuế kiểm tra địa chỉ email đại diện của đơn vị.

Tăng thuế nhập khẩu xơ polyeste lên 2%

Tăng thuế nhập khẩu xơ polyeste lên 2%
Theo Thông tư số 131/2015/TT-BTC, Bộ Tài chính đã sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với mặt hàng xơ staple tổng hợp từ các polyeste (mã 5503.20.00) tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theo Thông tư số 164/2013/TT-BTC lên 2%.

Giảm lệ phí cấp thị thực để thu hút du lịch, đầu tư

Giảm lệ phí cấp thị thực để thu hút du lịch, đầu tư
Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 157/2015/TT-BTC quy định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí cấp hộ chiếu, thị thực, giấy tờ về nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh và cư trú tại Việt Nam, trong đó đặc biệt có nhiều thay đổi liên quan đến người nước ngoài và người Việt Nam định cư ở nước ngoài.

Tác động của quy định mới về quản lý xe ô tô công

Tác động của quy định mới về quản lý xe ô tô công
Từ ngày 21/9/2015, Quyết định số 32/2015/QĐ-TTg ngày 4/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức và chế độ quản lý, sử dụng xe ô tô trong cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ đã có hiệu lực thi hành, thay thế Quyết định số 59/2007/QĐ-TTg và Quyết định số 61/2010/QĐ-TTg.

Quy định về ký chứng từ kế toán

Quy định về ký chứng từ kế toán
Theo hướng dẫn của Bộ Tài chính, khi thực hiện rút dự toán từ ngân sách cấp trên về cho ngân sách cấp huyện, cấp lệnh chi tiền do Phòng Tài chính-Kế hoạch, thì người ký vào chức danh Kế toán trưởng do Thủ trưởng cơ quan tài chính cử hoặc là cán bộ quản lý ngân sách.

Yêu cầu đẩy nhanh tiến độ triển khai thi hành Luật Doanh nghiệp và Luật Đầu tư

Yêu cầu đẩy nhanh tiến độ triển khai thi hành Luật Doanh nghiệp và Luật Đầu tư

Thủ tướng Chính phủ vừa yêu cầu các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cần chỉ đạo quyết liệt, bảo đảm thực hiện đúng tiến độ các nhiệm vụ, giải pháp được giao tại Nghị quyết 59/NQ-CP 7/8/2015 của Chính phủ về triển khai thi hành Luật Doanh nghiệp và Luật Đầu tư.