Những điểm nổi bật của Nghị định 78/2015/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp

Những điểm nổi bật của Nghị định 78/2015/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp

Ngày 14/9/2015, Chính phủ ban hành Nghị định 78/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật Doanh nghiệp 2014 về đăng ký doanh nghiệp. Nghị định 78/2013/NĐ-CP sẽ có hiệu lực từ ngày 01/11/2015, thay thế Nghị định 43/2010/NĐ-CP ngày 14/4/2010 (được sửa đổi sung, sửa đổi bởi Nghị định 05/2013/NĐ-CP ngày 09/01/2013).

Giám sát đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp

 Giám sát đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp
Chính phủ vừa ban hành Nghị định 87/2015/NĐ-CP, quy định về giám sát đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp; giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả hoạt động và công khai thông tin tài chính của doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước

Hoàn thiện chính sách quản lý nợ công phù hợp với yêu cầu mới

Hoàn thiện chính sách quản lý nợ công phù hợp với yêu cầu mới
Sau 5 năm Luật Quản lý nợ công có hiệu lực đã thu được nhiều kết quả tích cực đối với nền kinh tế. Tuy nhiên, bối cảnh kinh tế Việt Nam hiện nay với nhiều yêu cầu mới đặt ra, đòi hỏi chính sách quản lý nợ công phải thay đổi cho phù hợp.

Cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực tài chính đất đai

Cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực tài chính đất đai
Cải cách thủ tục hành chính (TTHC) trong lĩnh vực tài chính đất đai nhằm tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh là yêu cầu được đề ra tại Nghị quyết số 43/NQ-CP ngày 06/6/2014 của Chính phủ về một số nhiệm vụ trọng tâm cải cách thủ tục hành chính trong hình thành và thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất để cải thiện môi trường kinh doanh.

Điều chỉnh giá các mặt hàng xăng dầu

Điều chỉnh giá các mặt hàng xăng dầu
Thực hiện quy định tại Nghị định số 83/2014/NĐ-CP, để giá bán xăng dầu trong nước phù hợp diễn biến giá thành phẩm xăng dầu thế giới, ngày 03/10/2015, Liên Bộ Công Thương - Tài chính quyết định điều chỉnh các mặt hàng xăng dầu theo tinh thần công văn số 10225/BCT-TTTN. Cụ thể:

Ít nhất 5 hộ tham gia một hội đồng tư vấn thuế xã

Ít nhất 5 hộ tham gia một hội đồng tư vấn thuế xã

Nội dung này được nêu tại dự thảo thông tưđangđượcBộ Tài chính xây dựng, quy định hoạt động của Hội đồng tư vấn thuế xã/phường/thị trấn trong việc tư vấn mức thuế của hộ, gia đình, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán (gọi chung là hộ kinh doanh) trên địa bàn.