Đề xuất giải pháp mới về thuế

Đề xuất giải pháp mới về thuế
Bộ Tài chính đang dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế nhằm tiếp tục hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp vượt qua khó khăn, thách thức, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh.

Đề xuất xóa nợ tiền thuế cho một số đối tượng

Đề xuất xóa nợ tiền thuế cho một số đối tượng
Tại dự thảo Nghị quyết của Quốc hội ban hành một số chính sách xóa nợ tiền thuế nhằm tháo gỡ khó khăn cho tổ chức và cá nhân, Bộ Tài chính đề xuất xóa nợ tiền phạt chậm nộp thuế, tiền chậm nộp thuế.

Mở rộng phạm vi sửa đổi Luật Kế toán

Mở rộng phạm vi sửa đổi Luật Kế toán
Dự thảo Luật Kế toán (sửa đổi) dự kiến sẽ trình Quốc hội thông qua vào kỳ họp thứ 10 vào tháng 10 tới đây. Về điều kiện được cấp chứng chỉ kế toán viên nhận được nhiều ý kiến, trong báo cáo mới đây, Thường trực Ủy ban Tài chính - Ngân sách và Cơ quan soạn thảo - Bộ Tài chính cho biết, quy định trong dự thảo Luật không giới hạn chỉ người có chứng chỉ kế toán viên mới được làm công tác kế toán nên không ảnh hưởng đến công việc của người làm kế toán có trình độ cao đẳng, trung cấp.

Không tính thuế giá trị gia tăng đối với hàng tạm nhập - tái xuất

Không tính thuế giá trị gia tăng đối với hàng tạm nhập - tái xuất
Trả lời Chi nhánh Công ty TNHH MKP Shipping tại Nha Trang về việc nhập khẩu phụ tùng tàu biển, vật dụng cho tàu đóng mới theo loại hình tạm nhập - tái xuất (TN-TX), Bộ Tài chính cho biết, theo quy định hiện hành thì hàng hóa thuộc loại hình TN-TX thuộc đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng.

Cải cách thủ tục hành chính thuế: Bứt phá đúng hướng

Cải cách thủ tục hành chính thuế: Bứt phá đúng hướng
Cải cách thủ tục hành chính thuế được đánh giá là đã góp phần tạo thuận lợi cho hoạt động sản xuất kinh doanh và cạnh tranh của doanh nghiệp trong nước. Song để bứt phá đúng hướng, ngành thuế cần tiếp tục rà soát sửa đổi, bổ sung quy trình quản lý thuế, tư vấn thuế và xây dựng chế độ trách nhiệm công vụ đối với công chức thuế, bảo đảm việc cải cách thủ tục hành chính thuế thực chất hơn.

Bổ sung cụ thể những trường hợp miễn thuế

Bổ sung cụ thể những trường hợp miễn thuế
Để phù hợp với các chuẩn mực và cam kết quốc tế, khuyến khích sản xuất xuất khẩu (SXXK), dự thảo Luật Thuế XK, thuế NK (sửa đổi) đã bổ sung một số trường hợp cụ thể được miễn thuế, chuyển từ đối tượng hoàn thuế sang đối tượng miễn thuế.