Quy định mới về chính sách tài chính phát triển khoa học công nghệ

Quy định mới về chính sách tài chính phát triển khoa học công nghệ
(Tài chính) Ngày 17/10/2014, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 95/2014/NĐ-CP quy định về đầu tư và cơ chế tài chính đối với hoạt động khoa học công nghệ. Có hiệu lực thi hành từ ngày 1/12/2014, Nghị định mới được đánh giá là có nhiều đổi mới nhằm giải quyết bất cập để thúc đẩy khoa học công nghệ phát triển.

Ngăn ngừa lợi dụng thủ tục hải quan điện tử

Ngăn ngừa lợi dụng thủ tục hải quan điện tử
(Tài chính) Quy trình thủ tục hải quan điện tử mang lại nhiều lợi ích cho hoạt động xuất nhập khẩu. Tuy nhiên, nếu không áp dụng các biện pháp quản lý chặt chẽ, thì với sự thông thoáng, tiện ích của quy trình này cũng dễ bị lợi dụng để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật, gây bất ổn trong hoạt động xuất nhập khẩu, thất thu ngân sách Nhà nước.

Tập trung thực hiện 5 nhiệm vụ trọng tâm của ngành Tài chính trong năm 2014 (*)

Tập trung thực hiện 5 nhiệm vụ trọng tâm của ngành Tài chính trong năm 2014 (*)
(Tài chính) Trong năm 2013, ngành Tài chính đã thể hiện quyết tâm lớn, nỗ lực cao, thực hiện thắng lợi công tác tài chính - ngân sách, đặc biệt là đã hoàn thành vượt dự toán thu ngân sách nhà nước (NSNN) trong điều kiện khó khăn. Bước vào năm 2014, toàn Ngành phải tập trung thực hiện 5 nhiệm vụ trọng tâm để hoàn thành nhiệm vụ mà Đảng và Nhà nước giao phó.

Bộ Tài chính đề xuất nhiều giải pháp tăng cường hỗ trợ cho khu vực nông nghiệp, nông thôn, nông dân

Bộ Tài chính đề xuất  nhiều giải pháp tăng cường hỗ trợ  cho khu vực nông nghiệp, nông thôn, nông dân
(Tài chính) Thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2013 và Nghị quyết của Quốc hội về dự toán NSNN năm 2013, ngày 20/12/2012, Bộ trưởng Bộ Tài chính Vương Đình Huệ đã ký Công văn số 17615 /BTC-CLTC báo cáo Thủ tướng Chính phủ đề xuất của Bộ Tài chính về các giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường năm 2013. Trong các nhóm giải pháp này, nhóm giải pháp về đẩy mạnh hỗ trợ, tăng cường đầu tư cho khu vực nông nghiệp, nông thôn, nông dân đã được Bộ Tài chính rất quan tâm và chú trọng.

“Tỷ lệ động viên thu NSNN của Việt Nam ở mức thấp so với nhiều nước trên thế giới...”.

“Tỷ lệ động viên thu NSNN của Việt Nam ở mức thấp so với nhiều nước trên thế giới...”.
Trong thời gian gần đây dư luận khá quan tâm đến tỷ lệ động viên thu NSNN của Việt Nam đang ở mức nào so với các nước trên thế giới và khu vực, cũng như định hướng xây dựng và hoàn thiện một số sắc thuế theo chiến lược cải cách hệ thống thuế trong thời gian tới có tỷ lệ động viên vào NSNN phù hợp...