Chính sách thuế tiếp sức doanh nghiệp phát triển

Chính sách thuế tiếp sức doanh nghiệp phát triển

Trong những năm qua, Chính phủ, Bộ Tài chính đã ban hành nhiều chính sách tài chính hỗ trợ doanh nghiệp (DN) vượt qua khó khăn, phát triển sản xuất kinh doanh. Năm 2015, DN lại tiếp tục đón nhận nhiều chính sách thuế mới cùng những cải cách mạnh mẽ về thủ tục hành chính từ Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế... tạo động lực quan trọng để vượt qua khó khăn, phát triển bền vững.

Chính sách ưu đãi đối với đơn vị sự nghiệp công lập khi chuyển đổi

Chính sách ưu đãi đối với đơn vị sự nghiệp công lập khi chuyển đổi
(Taichinh) - Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định 22/2015/QĐ-TTg quy định về việc chuyển đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước thành công ty cổ phần (gọi tắt là đơn vị sự nghiệp công lập).

3 hình thức chuyển đổi đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần

 3 hình thức chuyển đổi đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần
(Taichinh) - Cụ thể, 3 hình thức chuyển đổi là: (1) Giữ nguyên vốn nhà nước hiện có tại đơn vị sự nghiệp công lập, phát hành thêm cổ phiếu để tăng vốn điều lệ; (2) Bán một phần vốn nhà nước hiện có; (3) Kết hợp vừa bán bớt một phần vốn nhà nước vừa phát hành thêm cổ phiếu để tăng vốn điều lệ.

Điều kiện doanh nghiệp được sử dụng hóa đơn tự in

Điều kiện doanh nghiệp được sử dụng hóa đơn tự in
(Taichinh) - Công ty của bà Nguyễn Thị Nga (Hà Nội) tổ chức quản lý bãi trông giữ xe theo hình thức ghi, xé vé cho khách hàng và báo cáo doanh thu dựa trên cuống vé. Hiện nay, Công ty có kế hoạch sử dụng thẻ từ để kiểm soát khách ra-vào, in hóa đơn tính tiền bằng máy in hóa đơn đặt tại cửa ra của bãi trông giữ xe.

Sẽ thu phí thử nghiệm mức tiêu thụ nhiên liệu ô tô con

Sẽ thu phí thử nghiệm mức tiêu thụ nhiên liệu ô tô con
(Taichinh) - Bộ Tài chính đang lấy ý kiến về dự thảoThông tư hướng dẫn thu phí thử nghiệm khí thải đối với phương tiện giao thông cơ giới đường bộ sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu; phí thử nghiệm mức tiêu thụ nhiên liệu, lệ phí cấp giấy chứng nhận dán nhãn năng lượng đối với xe ô tô từ 7 chỗ ngồi trở xuống.