Bảo hiểm xã hội 1 lần với người lao động như thế nào?

Bảo hiểm xã hội 1 lần với người lao động như thế nào?

Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh giao Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao triển khai thực hiện các nội dung tại Nghị quyết số 93/2015/QH13 ngày 22/6/2015 của Quốc hội về việc thực hiện chính sách hưởng bảo hiểm xã hội (BHXH) một lần đối với người lao động.

Hướng dẫn sử dụng hóa đơn quyết toán khám bệnh bảo hiểm y tế

Hướng dẫn sử dụng hóa đơn quyết toán khám bệnh bảo hiểm y tế
Bộ Tài chính chính thức cho phép các cơ sở khám chữa bệnh của Nhà nước, các cơ sở y tế khám chữa bệnh ký hợp đồng khám bệnh, chữa bệnh với tổ chức bảo hiểm xã hội (BHXH) đang sử dụng biên lai thu phí, lệ phí thì khi quyết toán kinh phí khám chữa bệnh (KCB) BHYT với cơ quan BHXH được tiếp tục sử dụng biên lai thu phí, lệ phí đến hết ngày 31/12/2015.

Không được đăng ký tờ khai nếu nợ thuế quá hạn 90 ngày

Không được đăng ký tờ khai nếu nợ thuế quá hạn 90 ngày
Trước đề nghị của Công ty TNHH JADELUCK về việc ngừng áp dụng biện pháp dừng truyền tờ khai hải quan điện tử, Tổng cục Hải quan cho biết, trường hợp DN nợ thuế quá 90 ngày bị cưỡng chế thì không đủ điều kiện được đăng ký tờ khai hải quan.

Thị trường chứng khoán: Kỳ vọng sức mạnh dòng vốn ngoại

 Thị trường chứng khoán: Kỳ vọng sức mạnh dòng vốn ngoại
Nghị định 60/2015/NĐ-CP được ký ngày 26/6/2015, dù phải tới ngày 1/9/2015 mới chính thức có hiệu lực, nhưng những gì diễn ra trên thị trường chứng khoán hơn 10 ngày qua cho thấy, sự hứng khởi của nhà đầu tư là rất lớn đối với văn bản pháp lý này.

32 điểm mới về thuế thu nhập doanh nghiệp

32 điểm mới về thuế thu nhập doanh nghiệp

Thông tư số 96/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp(TNDN) tại Nghị định 12/2015/NĐ-CP và sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 78/2014/TT-BTC, Thông tư 119/2014/TT-BTC, Thông tư 151/2014/TT-BTC sẽcó hiệu lực từ ngày 6-8-2015. So với những quy định hiện hành, Thông tư này có tới 32 điểm mới.