Hỗ trợ hàng dự trữ quốc gia trong nông nghiệp cho các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên

Hỗ trợ hàng dự trữ quốc gia trong nông nghiệp cho các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên
Tại Quyết định số 07/QĐ-TTg, ngày 06/01/2017 về việc xuất cấp giống cây trồng, hóa chất sát trùng dự trữ quốc gia cho các địa phương nhằm khắc phục hậu quả sau thiên tai...Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, tạm ứng 35 tỷ đồng từ nguồn ngân sách trung ương cho các địa phương để hỗ trợ cho các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên.

Cơ chế mới trong thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2017

Cơ chế mới trong thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2017
Đối với lĩnh vực Giáo dục – đào tạo và dạy nghề, việc phân bổ, giao dự toán chi ngân sách cho các cơ quan, đơn vị trực thuộc, chính quyền cấp dưới không thấp hơn mức dự toán chi Thủ tướng Chính phủ đã giao... là những quy định mới tại Thông tư số 326/2016/TT-BTC quy định về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2017 do Bộ Tài chính ban hành, có hiệu lực từ ngày 1/1/2017.

Nguồn thực hiện cải cách tiền lương năm 2017 quy định thế nào?

Nguồn thực hiện cải cách tiền lương năm 2017 quy định thế nào?
Tại Thông tư số 326/2016/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành, quy định về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2017 nêu rõ, nguồn thực hiện cải cách tiền lương năm 2017 của các địa phương bao gồm: 50% tăng thu ngân sách địa phương năm 2016 thực hiện so với dự toán được Thủ tướng Chính phủ giao; 10% tiết kiệm chi thường xuyên...

Thiết bị trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài?

Thiết bị trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài?
Chính phủ vừa ban hành Nghị định 175/2016/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều quy định tại Nghị định số 86/2013/NĐ-CP ngày 29/7/2013 của Chính phủ về kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài. Trong đó, sửa đổi bổ sung một số vấn đề liên quan đến thiết bị trò chơi điện tử có thưởng dành cho đối tượng này.

Nội dung đáng chú ý trong khai thuế, nộp thuế, hoàn thuế giai đoạn 2016-2018?

Nội dung đáng chú ý trong khai thuế, nộp thuế, hoàn thuế giai đoạn 2016-2018?
Ngày 26/12/2016, Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế ban hành Quyết định số 2541/QĐ-TCT về Kế hoạch cải cách quản lý thuế trung hạn (giai đoạn 2016-2018). Kế hoạch này của Tổng cục Thuế có những nội dung đáng chú ý trong cải cách đăng ký thuế, khai thuế, nộp thuế, hoàn thuế và chế độ kế toán thuế giai đoạn 2016-2018.

Gỡ vướng chính sách hỗ trợ lãi suất sau đầu tư

Gỡ vướng chính sách hỗ trợ lãi suất sau đầu tư
Giải đáp những thắc mắc của Công ty CP Đầu tư và Dịch vụ Đất Vàng (Đà Nẵng) về những nội dung liên quan đến chính sách hỗ trợ lãi suất sau đầu tư theo Nghị định số 75/2011/NĐ-CP về tín dụng đầu tư và tín dụng xuất khẩu của Nhà nước, Bộ Tài chính đã hướng dẫn cụ thể vấn đề này.

Sử dụng hóa đơn không còn giá trị bị xử phạt thế nào?

Sử dụng hóa đơn không còn giá trị bị xử phạt thế nào?
Trả lời ý kiến của Công ty Tiến Thịnh (TP. Hồ Chí Minh) về những nội dung liên quan đến việc sử dụng hóa đơn không còn giá trị sử dụng do bị cưỡng chế nợ thuế, Bộ Tài chính đã hướng dẫn cụ thể về vấn đề này.