Quy định mới về mua lại trái phiếu Chính phủ trước ngày đáo hạn

Quy định mới về mua lại trái phiếu Chính phủ trước ngày đáo hạn
Ngày 15/03/2017, Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 22/2017/TT-BTC quy định việc mua lại trái phiếu Chính phủ trước ngày đáo hạn tại thị trường trong nước áp dụng đối với Kho bạc Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán, Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam và các tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc mua lại trái phiếu.

Xác định giá trị hợp lý đối với chứng khoán khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp

Xác định giá trị hợp lý đối với chứng khoán khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp
Giải đáp ý kiến của Công ty trách nhiệm hữu hạn (TNHH) Chứng khoán - Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam về những nội dung liên quan đến việc xác định giá trị hợp lý đối với chứng khoán khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp, Bộ Tài chính có hướng dẫn cụ thể về nội dung này.

Các trường hợp bắt buộc phải tham gia bảo hiểm thất nghiệp

Các trường hợp bắt buộc phải tham gia bảo hiểm thất nghiệp
Bảo hiểm thất nghiệp là chế độ nhằm bù đắp một phần thu nhập của người lao động khi bị mất việc làm, hỗ trợ người lao động học nghề, duy trì việc làm, tìm việc làm trên cơ sở đóng vào Quỹ bảo hiểm thất nghiệp. Như vậy, có thể thấy bảo hiểm thất nghiệp có lợi ích rất lớn với người lao động khi mà họ bị mất việc làm.