Ba trường hợp được quản lý, sử dụng phí

Ba trường hợp được quản lý, sử dụng phí
Nghị định số 120/2016/NĐ-CP ban hành ngày 23/8/2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật phí và lệ phí đã quy định cụ thể 3 trường hợp quản lý và sử dụng phí.

Cập nhật các chính sách mới có hiệu lực từ tháng 1/2017

Cập nhật các chính sách mới có hiệu lực từ tháng 1/2017
Lệ phí cấp giấy phép hoạt động công ty chứng khoán; Quy định mới về lệ phí đăng ký doanh nghiệp ; Lệ phí cấp mới thẻ Căn cước công dân; Quy định chi tiết một số điều của Luật ngân sách nhà nước;... là những chính sách mới có hiệu lực từ tháng 1/2017.

Hướng dẫn mới về các tỷ lệ khoản thu của VAMC

Hướng dẫn mới về các tỷ lệ khoản thu của VAMC
Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Việt Nam vừa ban hành Thông tư số 33/2016/TT-NHNN quy định về các tỷ lệ khoản thu của Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng (TCTD) Việt Nam (VAMC) đối với khoản nợ xấu được mua bằng trái phiếu đặc biệt.

Hướng dẫn chi tiết một số điều của Luật Ngân sách Nhà nước

Hướng dẫn chi tiết một số điều của Luật Ngân sách Nhà nước
Kiểm soát, thanh toán chi ngân sách; quản lý ngân sách nhà nước theo kết quả thực hiện nhiệm vụ; quyết toán ngân sách; nguyên tắc, điều kiện, thẩm quyền ứng trước dự toán... là những nội dung trọng tâm quy đinh tại Nghị định số 163/2016/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách Nhà nước.

Những điểm mới quan trọng đối với hoạt động kê khai giá

Những điểm mới quan trọng đối với hoạt động kê khai giá
Nhằm bãi bỏ thủ tục hành chính về kê khai giá, đơn giản hóa các thủ tục, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp, tổ chức sản xuất kinh doanh, Nghị định số 149/2016/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 177/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật giá có nhiều nội dung đổi mới quan trọng.

Thuế thu nhập cá nhân đối với khoản thanh toán khi chấm dứt hợp đồng lao động

Thuế thu nhập cá nhân đối với khoản thanh toán khi chấm dứt hợp đồng lao động

Công ty TNHH Dịch vụ Schlumberger Việt Nam đã gửi công văn số SLB-08/11/2016 ngày 08/11/2016 đến Tổng cục Thuế đề nghị hướng dẫn thuế xuất thu nhập cá nhân áp dụng khi khấu trừ thuế thu nhập cá nhân trên khoản thanh toán chi trả sau khi hai bên thỏa thuận chấm dứt hợp đồng lao động. Ngày 20/12/2016, Tổng cục Thuế đã có 5918/TCT-TNCN trả lời vấn đề trên.

Phí giám sát phòng kiểm nghiệm trong lĩnh vực trồng trọt?

Phí giám sát phòng kiểm nghiệm trong lĩnh vực trồng trọt?
Kể từ ngày 1/1/2017, mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực trồng trọt và giống cây lâm nghiệp sẽ được thực hiện theo những quy định tại Thông tư 207/2016/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành.