Giải đáp quy định về hoàn thuế giá trị gia tăng

Giải đáp quy định về hoàn thuế giá trị gia tăng
Trước những vướng mắc cần tháo gỡ của doanh nghiệp tư nhân Kim Hoàng trình bày tại Công văn số 01/DN-KN về việc hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT), Tổng cục Thuế đã có hướng dẫn cụ thể vấn đề này.

Gỡ vướng về thuế với hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại

Gỡ vướng về thuế với hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại
Nhằm kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc của doanh nghiệp trong quá trình sản xuất kinh doanh, mới đây, Cục Thuế TP. Hà Nội ra Công văn số 49523/CT-TTHT hướng dẫn cụ thể những nội dung cần giải đáp của Công ty cổ phần đầu tư kinh doanh tổng hợp D&C.

Hỗ trợ chi phí điều trị nghiện bằng thuốc thay thế

Hỗ trợ chi phí điều trị nghiện bằng thuốc thay thế
Ngày 17/7/2017, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 73/2017/TT-BTC về quản lý, sử dụng nguồn ngân sách nhà nước bảo đảm để hỗ trợ chi phí khám sức khỏe và điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế, có hiệu lực từ ngày 1/9/2017.

Quy trình thanh toán thuế được lập chứng từ tại Cổng thanh toán điện tử hải quan

Quy trình thanh toán thuế được lập chứng từ tại Cổng thanh toán điện tử hải quan

Ngày 31/7/2017, Tổng cục Hải quan đã ban hành Quyết định 2596/QĐ-TCHQ sửa đổi Quyết định 384/QĐ-TCHQ về quy chế trao đổi thông tin tờ khai hải quan điện tử, thu nộp tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt, tiền phí, lệ phí, các khoản thu khác đối với cơ quan quản lý thu qua Cổng thanh toán điện tử của Tổng cục Hải quan.