Tăng trợ cấp, phụ cấp ưu đãi với người có công từ 01/07/2017

Tăng trợ cấp, phụ cấp ưu đãi với người có công từ 01/07/2017
Ngày 06/06/2017, Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 70/2017/NĐ-CP quy định mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng. Theo đó, mức chuẩn để xác định các mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng được tăng từ 1.318.000 đồng lên 1.417.000 đồng.

Bộ Tài chính hướng dẫn về phát hành trái phiếu chính quyền địa phương

Bộ Tài chính hướng dẫn về phát hành trái phiếu chính quyền địa phương

Ngày 14/02/2017, Bộ Tài chính đã có Công văn số 1952/BTC-TCNH trả lời cử tri tỉnh Thái Nguyên về kiến nghị cho phép tỉnh Thái Nguyên phát hành trái phiếu chính quyền địa phương (TPCQĐP) vào năm 2017 là 1000 tỷ đồng và được sử dụng các nguồn vượt thu để đầu tư cơ sở hạ tầng của tỉnh.

Hướng dẫn quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng

Hướng dẫn quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng
Công ty đại chúng phải công bố đầy đủ, chính xác và kịp thời các thông tin khác nếu các thông tin đó có khả năng ảnh hưởng đến giá chứng khoán... là những quy định bắt buộc tại Nghị định 71/2017/NĐ-CP hướng dẫn quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng.

Bộ Tài chính trả lời kiến nghị cử tri về miễn trừ thuế thu nhập doanh nghiệp

Bộ Tài chính trả lời kiến nghị cử tri về miễn trừ thuế thu nhập doanh nghiệp
Cử tri TP. Hải Phòng kiến nghị Chính phủ, Bộ Tài chính xem xét có chính sách miễn trừ thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) đối với các đơn hàng cơ khí xuất khẩu đối với các doanh nghiệp trong nước, đặc biệt là các doanh nghiệp vừa và nhỏ, nhằm khuyến khích doanh nghiệp đầu tư khoa học và công nghệ, mở rộng thị trường xuất khẩu đối với các mặt hàng cơ khí chế tạo.

Điểm mới về chính sách bảo hiểm BHXH, BHYT

Điểm mới về chính sách bảo hiểm BHXH, BHYT
Giảm nửa mức đóng quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, điều chỉnh mức lương hưu hàng tháng của quân nhân, công an nhân dân... là những chính sách về bảo hiểm BHXH, BHYT sẽ có sự điều chỉnh từ tháng 6/2017.