Bám sát thị trường, nâng cao hiệu quả quản lý

Bám sát thị trường, nâng cao hiệu quả quản lý
Bám sát diễn biến thị trường, nâng cao hiệu quả quản lý giá là nội dung căn bản của Nghị định 149/2016/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật giá...

Những khoản thu nhập nào được miễn thuế thu nhập cá nhân?

Những khoản thu nhập nào được miễn thuế thu nhập cá nhân?

Thu nhập từ giá trị quyền sử dụng đất của cá nhân được Nhà nước giao đất không phải trả tiền; Thu nhập từ chuyển đổi đất nông nghiệp để hợp lý hóa sản xuất nông nghiệp nhưng không làm thay đổi mục đích sử dụng đất; Thu nhập từ lãi tiền gửi tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, lãi từ hợp đồng bảo hiểm nhân thọ, thu nhập từ lãi trái phiếu Chính phủ...là những khoản thu nhập không phải chịu thuế thu nhập cá nhân.

Gỡ vướng về sử dụng kinh phí cải cách tiền lương

Gỡ vướng về sử dụng kinh phí cải cách tiền lương
Trả lời ý kiến của bà Nguyễn Ngọc Hoa về những nội dung liên quan đến việc sử dụng nguồn kinh phí 50% tăng thu của huyện có được sử dụng để chi do tăng số lượng cán bộ hợp đồng, Bộ Tài chính đã có hướng dẫn cụ thể về vấn đề này.

Bộ Tài chính tiếp tục giảm phí đường bộ

Bộ Tài chính tiếp tục giảm phí đường bộ
Bắt đầu có hiệu lực thi hành từ ngày 15/12/2016, mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí Quốc lộ 1 đoạn tránh TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai có nhiều nội dung mới được quy định tại Thông tư số 318/2016/TT-BTC.