Các khoản thu dịch vụ hàng không phải chịu thuế giá trị gia tăng

Các khoản thu dịch vụ hàng không phải chịu thuế giá trị gia tăng
Theo hướng dẫn của Bộ Tài chính cho các cục thuế địa phương thực hiện, các khoản thu của khách hàng từ việc đổi hành trình bay như: Đổi ngày bay, đổi giờ bay, đổi tên hành khách bay... là khoản thu phục vụ dịch vụ của ngành Hàng không nên thuộc đối tượng chịu thuế gia trị gia tăng (GTGT).

Sửa đổi các quy định pháp luật về thuế đáp ứng yêu cầu cải cách, hội nhập

Sửa đổi các quy định pháp luật về thuế đáp ứng yêu cầu cải cách, hội nhập

Tại kỳ họp thứ 11, Quốc hội Khoá XIII đã thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế Giá trị gia tăng, Luật thuế Tiêu thụ đặc biệt và Luật Quản lý thuế. Việc sửa đổi các quy định pháp luật về thuế được đánh giá là tiếp tục tạo bước tiến mới trong cải cách, đáp ứng yêu cầu đổi mới, hội nhập. Bài viết phân tích những nội dung mới được sửa đổi tại các Luật trên.

Mức độ rủi ro với chứng khoán là không đáng lo ngại

Mức độ rủi ro với chứng khoán là không đáng lo ngại
Dòng tiền vào thị trường chứng khoán có thể sẽ hạn chế hơn, tuy nhiên, tác động của Thông tư 06/2016/TT-NHNN sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư 36/2014/TT-NHNN quy định về các giới hạn tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với thị trường cổ phiếu đã được thị trường phản ánh thời gian qua. Mức độ rủi ro và ảnh hưởng đối với thị trường là không đáng lo ngại, thậm chí một số ngành sẽ được hưởng lợi trong ngắn hạn.

Không hoàn thuế với hàng tồn kho sẽ giảm gian lận thuế

 Không hoàn thuế với hàng tồn kho sẽ giảm gian lận thuế
Nhiều chuyên gia về thuế khi được hỏi về quy định “Không hoàn thuế đối với thuế giá trị gia tăng (GTGT) đầu vào âm 12 tháng liên tục do vẫn còn hàng tồn kho” cho rằng, đây là biện pháp đảm bảo sự công bằng, giảm được gian lận, hạn chế doanh nghiệp (DN) lợi dụng chính sách trước đây để hoàn thuế.

Hộ gia đình chăn nuôi gia cầm không phải nộp thuế TNCN

Hộ gia đình chăn nuôi gia cầm không phải nộp thuế TNCN
Theo quy định hiện hành, thu nhập của hộ gia đình, cá nhân trực tiếp tham gia vào hoạt động sản xuất nông nghiệp (trong đó có chăn nuôi gia cầm), lâm nghiệp, làm muối, trồng trọt, đánh bắt thủy hải sản… thì không phải nộp thuế TNCN và thuế GTGT.

Chính sách ưu đãi thuế mới cho hoạt động bảo vệ môi trường

Chính sách ưu đãi thuế mới cho hoạt động bảo vệ môi trường

Ngày 31/12/2015, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 212/2015/TT-BTC hướng dẫn chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp đối với hoạt động bảo vệ môi trường quy định tại Nghị định số 19/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường. Với nhiều hướng dẫn về ưu đãi thuế trong hoạt động bảo vệ môi trường, Thông tư số 212/2015/TT-BTC được áp dụng kể từ kỳ tính thuế năm 2016 đang thu hút sự quan tâm của các doanh nghiệp.

Luật Thuế xuất khẩu, nhập khẩu sửa đổi: Bảo hộ hợp lý sản xuất trong nước

Luật Thuế xuất khẩu, nhập khẩu sửa đổi: Bảo hộ hợp lý sản xuất trong nước
​Luật Thuế xuất khẩu, nhập khẩu (sửa đổi) đã được Quốc hội thông qua và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/9/2016. Trong đó, bổ sung nội dung quan trọng về thuế chống bán phá giá, chống trợ cấp, chống phân biệt đối xử để góp phần bảo vệ nền sản xuất kinh doanh trong nước, phù hợp định hướng phát triển của Đảng, Nhà nước và các cam kết quốc tế đã ký kết.