15.000 tàu cá của ngư dân được bảo hiểm theo Nghị định 67

15.000 tàu cá của ngư dân được bảo hiểm theo Nghị định 67

Tính đến nay, cả nước có gần 15.000 tàu cá của ngư dân được bảo hiểm theo Nghị định 67/2014/NĐ-CP. Có được kết quả đó, chính là nhờ sự phối hợp đồng bộ của các bộ ngành, đặc biệt là có vai trò quan trọng của Bộ Tài chính trong việc hoạch định chính sách phát triển thủy sản trong đó có chính sách bảo hiểm cho ngư dân trong thời gian qua.

Chính sách khơi thông vốn tín dụng hỗ trợ nhà ở

Chính sách khơi thông vốn tín dụng hỗ trợ nhà ở
NHNN đã chỉ đạo các NHTM kể từ ngày 1/6/2016 tiếp tục giải ngân đối với các hợp đồng tín dụng đã ký với khách hàng trước ngày 31/3/2016 bằng nguồn vốn của NHTM theo lãi suất thỏa thuận tại hợp đồng tín dụng đã ký giữa khách hàng và NH theo đúng quy định tại Thông tư 11/2013/TT-NHNN và Thông tư 32/2014/TT-NHNN.

Quy định về hoạt động đầu tư từ Quỹ Bảo hiểm xã hội, y tế, thất nghiệp

Quy định về hoạt động đầu tư từ Quỹ Bảo hiểm xã hội, y tế, thất nghiệp
Ngày 28/4/2016, Chính phủ ban hành Nghị định 30/2016/NĐ-CP quy định chi tiết hoạt động đầu tư từ Quỹ Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp do Bảo hiểm Xã hội Việt Nam quản lý. Có hiệu lực từ ngày 16/6/2015, Nghị định 30/2016/NĐ-CP được đánh giá là đã đưa ra được khung pháp lý quy định, đảm bảo an toàn, minh bạch và tăng trưởng các quỹ Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp.

Quy định mới về quản lý ngân quỹ nhà nước

Quy định mới về quản lý ngân quỹ nhà nước
Có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2016, Nghị định số 24/2016/NĐ-CP quy định chế độ quản lý ngân quỹ Nhà nước do Chính phủ ban hành ngày 5/4/206 là bước hoàn thiện hành lang pháp lý thực hiện chiến lược phát triển Kho bạc Nhà nước đến năm 2020. Nghị định này quy định các nguyên tắc quản lý ngân quỹ nhà nước; các nghiệp vụ quản lý ngân quỹ nhà nước trong hệ thống Kho bạc Nhà nước; nhiệm vụ và quyền hạn của các cơ quan, đơn vị liên quan trong việc quản lý ngân quỹ nhà nước.

Động lực mới cho thị trường trái phiếu doanh nghiệp

Động lực mới cho thị trường trái phiếu doanh nghiệp
Hiện nay, việc tiếp tục phát triển thị trường trái phiếu doanh nghiệp được coi là đã đến thời điểm chín muồi. Mới đây, Ngân hàng Nhà nước ban hành Thông tư 22/2016/TT-NHNN quy định việc việc tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài (TCTD) mua trái phiếu doanh nghiệp được đánh giá là động lực mới để phát triển thị trường trái phiếu doanh nghiệp.

Các khoản thu dịch vụ hàng không phải chịu thuế giá trị gia tăng

Các khoản thu dịch vụ hàng không phải chịu thuế giá trị gia tăng
Theo hướng dẫn của Bộ Tài chính cho các cục thuế địa phương thực hiện, các khoản thu của khách hàng từ việc đổi hành trình bay như: Đổi ngày bay, đổi giờ bay, đổi tên hành khách bay... là khoản thu phục vụ dịch vụ của ngành Hàng không nên thuộc đối tượng chịu thuế gia trị gia tăng (GTGT).

Sửa đổi các quy định pháp luật về thuế đáp ứng yêu cầu cải cách, hội nhập

Sửa đổi các quy định pháp luật về thuế đáp ứng yêu cầu cải cách, hội nhập

Tại kỳ họp thứ 11, Quốc hội Khoá XIII đã thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế Giá trị gia tăng, Luật thuế Tiêu thụ đặc biệt và Luật Quản lý thuế. Việc sửa đổi các quy định pháp luật về thuế được đánh giá là tiếp tục tạo bước tiến mới trong cải cách, đáp ứng yêu cầu đổi mới, hội nhập. Bài viết phân tích những nội dung mới được sửa đổi tại các Luật trên.

Mức độ rủi ro với chứng khoán là không đáng lo ngại

Mức độ rủi ro với chứng khoán là không đáng lo ngại
Dòng tiền vào thị trường chứng khoán có thể sẽ hạn chế hơn, tuy nhiên, tác động của Thông tư 06/2016/TT-NHNN sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư 36/2014/TT-NHNN quy định về các giới hạn tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với thị trường cổ phiếu đã được thị trường phản ánh thời gian qua. Mức độ rủi ro và ảnh hưởng đối với thị trường là không đáng lo ngại, thậm chí một số ngành sẽ được hưởng lợi trong ngắn hạn.

Không hoàn thuế với hàng tồn kho sẽ giảm gian lận thuế

 Không hoàn thuế với hàng tồn kho sẽ giảm gian lận thuế
Nhiều chuyên gia về thuế khi được hỏi về quy định “Không hoàn thuế đối với thuế giá trị gia tăng (GTGT) đầu vào âm 12 tháng liên tục do vẫn còn hàng tồn kho” cho rằng, đây là biện pháp đảm bảo sự công bằng, giảm được gian lận, hạn chế doanh nghiệp (DN) lợi dụng chính sách trước đây để hoàn thuế.