Sửa đổi Luật Hải quan: Cải cách để phục vụ doanh nghiệp

Sửa đổi Luật Hải quan: Cải cách để phục vụ doanh nghiệp
(Tài chính) “Dự thảo Luật Hải quan sửa đổi đã thể hiện rõ quan điểm đơn giản hóa thủ tục hành chính về hải quan, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp và phù hợp với xu thế hội nhập…” - là nhận định chung của đa số các chuyên gia khi đánh giá, tham gia góp ý vào Dự thảo Luật này.

 

Quyết định mới về kiểm soát chi: Tiết kiệm, hiệu quả và minh bạch

Quyết định mới về kiểm soát chi: Tiết kiệm, hiệu quả và minh bạch
(Tài chính) Ngày 2/10/2012, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 161/2012/TT- BTC quy định chế độ kiểm soát, thanh toán các khoản chi ngân sách nhà nước (NSNN) qua Kho bạc Nhà nước (KBNN) có hiệu lực từ ngày 15/11/2012. Đây là một bước tiến quan trọng trong cơ chế quản lý chi NSNN. Tuy nhiên, từ thực tiễn kiểm soát chỉ cho thấy vẫn cần phải tiếp tục điều chỉnh để phù hợp với thực tế.

Sửa đổi, bổ sung luật thuế thu nhập doanh nghiệp: Hỗ trợ, đồng hành cùng doanh nghiệp

Sửa đổi, bổ sung luật thuế thu nhập doanh nghiệp: Hỗ trợ, đồng hành cùng doanh nghiệp
(Tài chính) Nhằm tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, tăng thuận lợi cho hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, Chính phủ đã có Tờ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội về Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN). Điểm nhấn đáng chú ý của Dự thảo là đề xuất giảm mức thuế chung để doanh nghiệp có thêm nguồn lực tài chính, tăng tích lũy, tích tụ đổi mới thiết bị, đẩy mạnh đầu tư phát triển, nâng cao năng lực cạnh tranh, đồng thời nuôi dưỡng thêm nguồn thu...

Sửa đổi Nghị định 97/2007/NĐ-CP: Quy định cần đủ sức răn đe trong xử lý vi phạm

Sửa đổi Nghị định 97/2007/NĐ-CP: Quy định cần đủ sức răn đe trong xử lý vi phạm
(Tài chính) Dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 97/2007/NĐ-CP của Chính phủ quy định việc xử lý vi phạm hành chính và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính trong lĩnh vực hải quan và Nghị định 18/2009/NĐ-CP ngày 18/2/2009 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 97/2007/NĐ-CP do Bộ Tài chính soạn thảo cơ bản đã nhận được nhiều ý kiến thống nhất từ phía các bộ, ngành, doanh nghiệp (DN). Tuy nhiên, để dự thảo Nghị định được hoàn chỉnh hơn và phù hợp với quy định hiện hành, một số ý kiến đề nghị Ban soạn thảo cân nhắc, chỉnh sửa, bổ sung thêm một số điều khoản cho thống nhất và phù hợp với thực tế.

Ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp: Một số vấn đề đặt ra

Ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp: Một số vấn đề đặt ra
(Tài chính) Một trong những vấn đề thu hút được sự quan tâm đặc biệt của cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư tại Dự thảo sửa đổi, bổ sung Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) là ưu đãi thuế TNDN. Bài viết phân tích các đề xuất điều chỉnh thuế suất và ưu đãi thuế TNDN; đồng thời đưa ra các kiến nghị chính sách nhằm hoàn thiện pháp luật về thuế TNDN…

Hỗ trợ doanh nghiệp vượt khó, Bộ Tài chính đề xuất bổ sung đối tượng được vay vốn tín dụng xuất khẩu

Hỗ trợ doanh nghiệp vượt khó, Bộ Tài chính đề xuất bổ sung đối tượng được vay vốn tín dụng xuất khẩu
(Tài chính) Bộ Tài chính hiện đang tiến hành lấy ý kiến về việc sửa đổi, bổ sung Nghị định số 75/2011/NĐ-CP ngày 30/8/2011 của Chính phủ (Nghị định 75). Một trong những điểm nổi bật tại Dự thảo được cộng đồng doanh nghiệp (DN) đánh giá cao là việc Bộ Tài chính đề xuất bổ sung thêm các DN có nhu cầu vay vốn để mua thức ăn chăn nuôi thuỷ sản phục vụ xuất khẩu được vay vốn tín dụng xuất khẩu.

Nâng cao hiệu quả của tổ chức bộ máy Hải quan

Nâng cao hiệu quả của tổ chức bộ máy Hải quan
(Tài chính) Theo Ban soạn thảo Luật Hải quan sửa đổi, việc tổ chức cấp cục Hải quan gắn với địa giới hành chính (tỉnh, liên tỉnh) không thực sự bảo đảm tính linh hoạt, chủ động trong việc sắp xếp, tổ chức lại, thành lập các đơn vị hải quan mới (chia tách hoặc sáp nhập), không phù hợp với quy mô hoạt động, đặc điểm từng địa bàn, điều kiện kinh tế - xã hội, yêu cầu quản lý của Hải quan trong những giai đoạn phát triển khác nhau.

Thuế giá trị gia tăng đầu vào đạt 500 triệu đồng mới được hoàn thuế

 Thuế giá trị gia tăng đầu vào đạt 500 triệu đồng mới được hoàn thuế
(Tài chính) Để bảo đảm phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội, với điều kiện tuân thủ của người nộp thuế, giảm bớt thủ tục hành chính, giảm khối lượng hồ sơ hoàn thuế, Chính phủ đề nghị sửa đổi mức tiền thuế đầu vào tối thiểu để được hoàn thuế trong trường hợp dự án đầu tư kéo dài trên 1 năm và xuất khẩu hàng hoá từ 200 triệu thành 500 triệu đồng.