Phí sử dụng đường bộ theo đầu phương tiện: Những vấn đề xã hội đang quan tâm

Phí sử dụng đường bộ theo đầu phương tiện: Những vấn đề xã hội đang quan tâm
(Tài chính) Thông tư số 197/2012/TT-BTC ngày 15/11/2012 (gọi tắt là Thông tư 197/2012) hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ theo cách mới, đồng thời, bãi bỏ quy định về thu phí tại các trạm thu phí đường bộ trên các tuyến đường bộ đầu tư bằng vốn ngân sách nhà nước (NSNN). Bài viết này giới thiệu với độc giả về những nội dung đang thu hút sự quan tâm của toàn xã hội, nhất là những người sử dụng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ.

Triển khai thu phí sử dụng đường bộ theo hướng tạo thuận lợi nhất cho người dân

Triển khai thu phí sử dụng đường bộ theo hướng tạo thuận lợi nhất cho người dân
(Tài chính) Sau 7 tháng lùi thời hạn thu phí để lấy ý kiến hoàn thiện dự thảo, mới đây Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 197/2012/TT-BTC  quy định cụ thể mức phí cũng như cách thức thu phí sử dụng đường bộ đối với các loại phương tiện ô tô, xe máy. Trong quá trình soạn thảo Thông tư, Bộ Tài chính đã phối hợp chặt chẽ với Bộ Giao thông Vận tải và các bộ ngành, địa phương liên quan, tiếp thu các ý kiến đóng góp theo hướng tạo thuận lợi nhất cho người dân.

Cổ phiếu thưởng: Thu ngay hoặc không thu thuế

 Cổ phiếu thưởng: Thu ngay hoặc không thu thuế
Chúng ta nên thu thuế ngay khi cổ đông nhận được cổ phiếu thưởng tương tự như thưởng bằng hiện vật, không nên để việc kê khai thuế tại chi cục thuế, hoặc có thể không thu thuế với khoản thu nhập này.

Thông tư 159/2012/TT-BTC: Tháo gỡ nhiều vướng mắc về thuế bảo vệ môi trường

Thông tư 159/2012/TT-BTC:  Tháo gỡ nhiều vướng mắc về thuế bảo vệ môi trường
(Tài chính) Có hiệu lực thi hành từ ngày 15/11/2012, Thông tư 159/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính ban hành ngày 28/9/2012 sẽ cụ thể hóa các quy định về mức thuế, đối tượng chịu thuế, không chịu thuế môi trường. Đây là một động thái tích cực từ phía cơ quan quản lý nhằm tháo gỡ những vướng mắc liên quan đến thuế bảo vệ môi trường cho doanh nghiệp, người dân.

Thực hiện cam kết cắt giảm thủ tục hành chính thuế hỗ trợ DN

Thực hiện cam kết cắt giảm thủ tục hành chính thuế hỗ trợ DN
Theo Vụ trưởng Vụ Tuyên truyền hỗ trợ người nộp thuế - Tổng cục Thuế Tào Hoàng Anh, trong Chiến lược cải cách thuế giai đoạn 2011-2020 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đã đặt ra mục tiêu rất cao cho ngành Thuế, đó là đưa Việt Nam trở thành một trong 4 nước đứng đầu khu vực Đông Nam Á có mức độ thuận lợi về thuế.

Kiến nghị về đơn giản hóa thủ tục hoàn thuế thu nhập cá nhân

Kiến nghị về đơn giản hóa thủ tục hoàn thuế thu nhập cá nhân
(Tài chính) Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế, hướng dẫn thi hành Nghị định số 85/2007/NĐ-CP và Nghị định số 106/2010/NĐ-CP, trong đó có những nội dung sửa đổi liên quan đến việc kê khai thuế thu nhập cá nhân. Tuy nhiên, qua thực hiện tại cơ sở còn có những một số vướng mắc cần được tiếp tục tháo gỡ.

Thông tư 140/2012/TT-BTC: Cụ thể hóa quy định miễn, giảm thuế cho các tổ chức, cá nhân

Thông tư 140/2012/TT-BTC:  Cụ thể hóa quy định miễn, giảm thuế cho các tổ chức, cá nhân
(Tài chính)  Nhằm kịp thời tháo gỡ khó khăn cho các tổ chức, cá nhân theo tinh thần Nghị quyết số 29/2012/QH13 của Quốc hội và Nghị định số 60/2012/NĐ-CP ngày 30/07/2012 của Chính phủ, ngày 21/8/2012, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 140/2012/TT-BTC hướng dẫn đối tượng, điều kiện được miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế giá trị gia tăng năm 2012 và miễn thuế thu nhập cá nhân 6 tháng cuối năm 2012. Bài viết, phân tích, bình luận những nội dung quan trọng tại Thông tư này.

Nghị định 78/2012/NĐ-CP: Hiệu lực quản lý mới với hoạt động kinh doanh xổ số

Nghị định 78/2012/NĐ-CP: Hiệu lực quản lý mới với hoạt động kinh doanh xổ số
(Tài chính) Chính thức có hiệu lực thi hành từ ngày 01/12/2012, Nghị định số 78/2012/NĐ-CP ngày 5/10/2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 30/2007/ NĐ-CP ngày 1/3/2007 về kinh doanh xổ số được kỳ vọng sẽ đưa hoạt động xổ số vào “trật tự mới”, đồng thời, nghiêm cấm các hoạt động cung cấp thông tin dự đoán trước kết quả, lợi dụng xổ số để kinh doanh trái phép. Bài viết phân tích những quy định mới tại Nghị định này.