Quyết toán thuế thu nhập cá nhân 2015: Hướng dẫn kịp thời cho người nộp thuế

(Taichinh) -

Nhiều thắc mắc của người dân và doanh nghiệp (DN) liên quan đến quyết toán thuế thu nhập cá nhân (TNCN) đã được đại diện lãnh đạo Tổng cục Thuế trả lời cho người nộp thuế và DN tại buổi giao lưu trực tuyến với chủ đề “Quyết toán thuế 2015” do Báo Diễn đàn DN phối hợp với Tổng Cục Thuế tổ chức sáng 11/3/2016.

Ảnh minh họa. Nguồn: internetẢnh minh họa. Nguồn: internet

Theo quy định của Luật Thuế TNCN và Luật Quản lý thuế, người nộp thuế thuộc diện phải quyết toán thuế TNCN có trách nhiệm khai quyết toán thuế TNCN trong vòng 90 ngày kể từ ngày kết thúc năm dương lịch. Như vậy, 31/3 hàng năm là thời gian nộp báo cáo quyết toán thuế cuối cùng của thuế TNCN.

Trước đó, nhằm giúp người nộp thuế dễ dàng trong việc thực hiện nghĩa vụ thuế, đồng thời đảm bảo kịp thời hướng dẫn cho các tổ chức, cá nhân thực hiện thống nhất theo quy định của pháp luật thuế TNCN, ngày 2/3/2016, Tổng cục Thuế có Công văn số 801/TCT- TNCN hướng dẫn quyết toán thuế TNCN năm 2015 và cấp MST người phụ thuộc.

Cụ thể, Công văn số 801/TCT- TNCN của Tổng cục Thuế nêu rõ: Cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công có trách nhiệm khai quyết toán thuế nếu có số thuế phải nộp thêm hoặc có số thuế nộp thừa đề nghị hoàn hoặc bù trừ thuế vào kỳ khai thuế tiếp theo, trừ các trường hợp sau: Cá nhân có số thuế phải nộp nhỏ hơn số thuế đã tạm nộp mà không có yêu cầu hoàn thuế hoặc bù trừ thuế vào kỳ sau; cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công ký hợp đồng lao động từ 03 tháng trở lên tại một đơn vị mà có thêm thu nhập vãng lai ở các nơi khác bình quân tháng trong năm không quá 10 triệu đồng đã được đơn vị trả thu nhập khấu trừ thuế tại nguồn theo tỷ lệ 10% nếu không có yêu cầu thì không quyết toán thuế đối với phần thu nhập này…

Chia sẻ thêm một số điểm đáng lưu ý quyết toán thuế TNCN năm 2015, bà Nguyễn Thị Cúc – Chủ tịch Hiệp hội Tư vấn Thuế cho biết, một trong những điểm mới của kỳ quyết toán này là giảm bớt đối tượng không phải nộp tờ khai quyết toán thuế TNCN như: Tổ chức, cá nhân có phát sinh trả thu nhập đối với các khoản thu nhập từ đầu tư vốn, từ chuyển nhượng chứng khoán, từ bản quyền, từ nhượng quyền thương mại, từ trúng thưởng của cá nhân cư trú và cá nhân không cư trú; từ kinh doanh của cá nhân không cư trú; Tổ chức, cá nhân nhận chuyển nhượng vốn của cá nhân không cư trú; DN bảo hiểm trả thu nhập đối với thu nhập của đại lý bảo hiểm, thu nhập từ tiền phí tích luỹ bảo hiểm nhân thọ; công ty quản lý quỹ hưu trí tự nguyện khấu trừ thuế TNCN đối với tiền tích lũy quỹ hưu trí tự nguyện; DN bán hàng đa cấp khấu trừ thuế TNCN đối với thu nhập của cá nhân tham gia mạng lưới bán hàng đa cấp. Công ty xổ số kiến thiết trả thu nhập đối với thu nhập của đại lý xổ số.

Tại buổi giao lưu trực tuyến với chủ đề “Quyết toán thuế 2015” do Báo Diễn đàn DN phối hợp với Tổng cục Thuế tổ chức sáng 11/3/2016, rất nhiều nội dung khác liên quan đến quyết toán thuế TNCN cũng đã được đại diện Tổng cục Thuế tiếp tụcgiải đáp cho các DN và cá nhân quan tâm. Theo đó, đối với băn khoăn về trường hợp có phải khai quyết toán thuế TNCN trường hợp DN thành lập tháng 5/2015 và từ tháng 5/2015 đến tháng 12/2015 mới có trả thu nhập cho nhân viên nhưng không có trường hợp nào thu nhập từ 9 triệu đồng/tháng trở lên, bà Tạ Thị Phương Lan – Phó vụ trưởng Vụ Quản lý Thuế Thu nhập cá nhân (Tổng cục Thuế) cho biết: Theo khoản 1, Điều 21 Thông tư số 92/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính thì tổ chức trả thu nhập từ tiền lương, tiền công không phân biệt có phát sinh khấu trừ thuế hay không phát sinh khấu trừ thuế có trách nhiệm khai quyết toán thuế và quyết toán thuế thay cho cá nhân có uỷ quyền. Do đó, DN phải thực hiện khai quyết toán thuế theo quy định.

Bên cạnh đó, một số ý kiến cũng thắc mắc về trường hợp cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công ký hợp đồng lao động từ 03 tháng trở lên tại một đơn vị và có thêm thu nhập vãng lai ở các nơi khác (bình quân tháng trong năm không quá 10 triệu đồng đã được đơn vị trả thu nhập khấu trừ thuế tại nguồn theo tỷ lệ 10%), đồng thời được tổ chức trả thu nhập mua bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm không bắt buộc khác có tích lũy về phí bảo hiểm mà đã khấu trừ thuế TNCN 10% thì có được ủy quyền cho đơn vị nơi ký hợp đồng lao động từ 03 tháng trở lên quyết toán thuế thay không? Giải đáp thắc mắc về vấn đề này, bà Tạ Thị Phương Lan cho biết, theo Công văn số 801/TCT-TNCN ngày 02/3/2016 của Tổng cục Thuế về việc hướng dẫn quyết toán thuế TNCN năm 2015 và cấp mã số thuế người phụ thuộc thì trong trường hợp này được ủy quyền cho đơn vị nơi ký hợp đồng lao động từ 03 tháng trở lên quyết toán thuế thay mà người nộp thuế không phải trực tiếp quyết toán tại cơ quan thuế.

Đối với câu hỏi có bắt buộc phải cấp trừ chứng từ khấu thuế cho người lao động không hay chỉ cấp chứng từ khấu thuế theo yêu cầu của cá nhân bị khấu trừ thuế đối với trường hợp tổ chức trả thu nhập chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi, giải thể hoặc phá sản theo quy định của Luật DN, sau khi thực hiện quyết toán thuế TNCN, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế Cao Anh Tuấn cho biết: Đối với trường hợp tổ chức trả thu nhập chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi, giải thể hoặc phá sản theo quy định của Luật DN, sau khi thực hiện quyết toán thuế TNCN thì bắt buộc tổ chức trả thu nhập chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi, giải thể hoặc phá sản phải cấp trừ chứng từ khấu trừ thuế cho người lao động để làm cơ sở cho người lao động thực hiện quyết toán thuế TNCN.

Về vấn đề quyết toán thuế đối với tổ chức trả thu nhập giải thể, chấm dứt hoạt động trong năm có phát sinh trả thu nhập nhưng không phát sinh khấu trừ thuế TNCN, Phó Tổng cục trưởng Cao Anh Tuấn cho biết thêm: Theo khoản 1, Điều 21 Thông tư số 92/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính thì đối với trường hợp tổ chức trả thu nhập giải thể, chấm dứt hoạt động có phát sinh trả thu nhập nhưng không phát sinh khấu trừ thuế TNCN thì tổ chức trả thu nhập không phải thực hiện quyết toán thuế TNCN, chỉ cung cấp cho cơ quan thuế danh sách cá nhân đã chi trả thu nhập trong năm chậm nhất là ngày thứ 45 kể từ ngày có quyết định về việc giải thể, chấm dứt hoạt động.

Về trường hợp người lao động được điều chuyển từ chi nhánh này sang chi nhánh khác của cùng một công ty có phải trực tiếp quyết toán thuế với cơ quan thuế không, đại diện lãnh đạo Tổng cục Thuế khẳng định, đối với trường hợp điều chuyển người lao động giữa các tổ chức trong cùng một hệ thống như: Tập đoàn, Tổng công ty, Công ty mẹ - con, Trụ sở chính và chi nhánh thì được ủy quyền quyết toán thuế cho tổ chức trả thu nhập mới nơi cá nhân được điều chuyển đến và được áp dụng nguyên tắc ủy quyền quyết toán thuế như đối với trường hợp tổ chức lại DN.

Trước đó, để cắt giảm thủ tục hành chính, Tổng cục Thuế đã có Công văn số 2324/TCT-TNCN ngày 20/6/2014 và Công văn số 1053/TCT-TNCN ngày 26/3/2015 hướng dẫn cho một số trường hợp người lao động được điều chuyển giữa các tổ chức trong cùng hệ thống. Ngoài ra, để tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế trong việc thực hiện quyết toán thuế TNCN, Tổng cục Thuế đã đưa nội dung hướng dẫn này vào Công văn số 801/TCT-TNCN hướng dẫn quyết toán thuế TNCN năm 2015.

Theo bà Nguyễn Thị Cúc – Chủ tịch Hiệp hội Tư vấn Thuế cho biết, những đối tượng không phải quyết toán như cá nhân làm việc tại một DN nhưng có nhiều khoản thu nhập từ nhiều nguồn khác nhau từ 120 triệu đồng/năm trở xuống thì không phải quyết toán, còn trên thì phải quyết toán. Do vậy, người nộp thuế phải thu thập các chứng từ khấu trừ thuế tại nguồn, xác định lại khoản giảm trừ cho bản thân, giảm trừ gia cảnh, giảm trừ các khoản đóng góp, giảm trừ bảo hiểm xã hội,… từ đó xác định ra số thuế phải nộp.

Pv.

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
  • tối đa 150 từ
  • tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục