Tập trung nguồn lực thực hiện chính sách xã hội

PV.

(Taichinh) - (Tài chính) Việc ưu tiên thực hiện các chính sách xã hội ở những nơi khó khăn nhất, nghèo nhất luôn được Đảng, Nhà nước quan tâm hỗ trợ.
Ảnh minh họa.Nguồn: internetẢnh minh họa.Nguồn: internet
Vừa qua, Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam - Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương thực hiện Nghị quyết số 70/NQ-CP của Chính phủ về chính sách xã hội tại cuộc họp Ban Chỉ đạo.

Mặc dù kinh tế nước ta năm 2014 còn gặp nhiều khó khăn, nhưng Chính phủ vẫn quan tâm, chỉ đạo việc xây dựng và tổ chức thực hiện các chính sách xã hội và đạt được những kết quả tích cực: Hệ thống chính sách, pháp luật tiếp tục được hoàn thiện tạo nền tảng pháp lý cho thực hiện an sinh xã hội; đã mở rộng hơn quyền được hưởng và mức hưởng các chế độ ưu đãi xã hội, phúc lợi xã hội và an sinh xã hội cho người dân; nguồn lực thực hiện chính sách ưu đãi xã hội và an sinh xã hội được Nhà nước tăng cường, các địa phương ưu tiên, xã hội quan tâm đóng góp; đời sống vật chất và tinh thần của người có công và gia đình người có công, người nghèo, dân tộc thiểu số và các đối tượng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tiếp tục được cải thiện.

 Bên cạnh những kết quả đã đạt được, việc thực hiện Nghị quyết số 15/-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI và Nghị quyết số 70/NQ-CP của Chính phủ vẫn còn một số hạn chế như công tác xây dựng luật, chính sách về an sinh xã hội chưa đồng đều ở các địa phương; công tác xây dựng luật, chính sách về an sinh xã hội chưa đáp ứng nhu cầu đổi mới của xã hội; chính sách hỗ trợ nhà ở đối với người có công với cách mạng triển khai chậm; đời sống của một bộ phận người có công, người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số vẫn còn rất khó khăn...

Trong năm 2015, Phó Thủ tướng đề nghị các cấp, các ngành từ Trung ương đến cơ sở xây dựng và tổ chức thực hiện các chính sách xã hội cần đổi mới theo hướng tập trung nguồn lực thực hiện chính sách xã hội ở những nơi khó khăn nhất, nghèo nhất trước (trong đó có đồng bào dân tộc thiểu số nghèo ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo), bảo đảm sát với nhu cầu của người dân, từ việc ăn, ở, học hành, đến sản xuất, kinh doanh, sinh hoạt văn hóa, tinh thần.

Áp dụng phù hợp cơ chế thị trường, tránh cào bằng, bảo đảm phù hợp và tạo động lực phấn đấu cho đối tượng thụ hưởng; đồng thời, vẫn phải có cơ chế, chính sách ưu đãi cho người có công, người yếu thế trong xã hội. Trên cơ sở đó, vận động, tuyên truyền cho người dân hiểu rõ mục tiêu chính sách, loại bỏ tư tưởng ỷ lại, trông chờ. Phó Thủ tướng cũng yêu cầu tiếp tục hoàn thiện chính sách hỗ trợ về vật chất và tinh thần phù hợp cho người có công với cách mạng, phát huy đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc, bảo đảm sự hòa hợp dân tộc trong tổ chức triển khai.

Phó Thủ tướng giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với các Bộ, ngành và cơ quan liên quan tiếp tục rà soát, lồng ghép các chương trình mục tiêu vào chương trình mục tiêu quốc gia bảo đảm việc sử dụng các nguồn lực tiết kiệm, hiệu quả. Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Y tế và các cơ quan liên quan nghiên cứu, xây dựng chính sách cho vay sinh viên Y khoa sau khi đã tốt nghiệp, trong thời gian thực hành tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh để được cấp chứng chỉ hành nghề theo quy định của Luật khám bệnh, chữa bệnh ngày 23/11/2009, báo cáo Trưởng Ban chỉ đạo trong Quý III/2015./.  

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
  • tối đa 150 từ
  • tiếng Việt có dấu