VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng

Xuất cảnh không khai, khai sai tiền mặt có thể bị phạt 50 triệu đồng

Hành khách mang theo 3.210.000 JPY mà không khai báo hải quan bị thu giữ. Ảnh Financeplus.vn

Xuất cảnh không khai, khai sai tiền mặt có thể bị phạt 50 triệu đồng

Đây là nội dung nêu tại Nghị định 45/2016/NĐ-CP của Chính phủ, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/8.

Doanh nghiệp được chọn địa điểm làm thủ tục hải quan

Biếu, tặng xe ô tô: Cho cơ chế nhưng vẫn quản lý chặt

Quy định về nộp tờ khai hải quan giấy cho ngân hàng

Thời gian ra thông báo phụ thuộc vào trả lời của cơ quan chuyên ngành

Theo đó, người xuất cảnh không khai hoặc khai sai số ngoại tệ tiền mặt, đồng Việt Nam bằng tiền mặt, vàng mang theo vượt mức quy định khi xuất cảnh thì bị xử phạt như sau:

- Phạt tiền từ 1 triệu đồng đến 3 triệu đồng đối với trường hợp mang vượt mức quy định mà tang vật vi phạm có trị giá tương đương từ 5 triệu đồng đến dưới 30 triệu đồng Việt Nam;

- Phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 15 triệu đồng đối với trường hợp mang vượt mức quy định mà tang vật vi phạm có trị giá tương đương từ 30 triệu đồng đến dưới 70 triệu đồng Việt Nam;

- Phạt tiền từ 15 triệu đồng đến 25 triệu đồng đối với trường hợp mang vượt mức quy định mà tang vật vi phạm có trị giá tương đương từ 70 triệu đồng đến dưới 100 triệu đồng Việt Nam;

- Phạt tiền từ 30 triệu đồng đến 50 triệu đồng đối với trường hợp mang vượt mức quy định mà tang vật vi phạm có trị giá tương đương từ 100 triệu đồng Việt Nam trở lên mà không phải là tội phạm.

Mặc dù quy định không giới hạn số tiền cá nhân được phép mang khi xuất cảnh. Tuy nhiên, cá nhân khi xuất cảnh mang tiền vượt quá mức quy định thì phải thực hiện khai báo với cơ quan Hải quan có thẩm quyền và phải xuất trình giấy tờ theo quy định.

Theo Điều 2, Thông tư số 15/2011/TT-NHNN ngày 12/8/2011 của Ngân hàng Nhà nước quy định việc mang ngoại tệ tiền mặt, đồng Việt Nam tiền mặt của cá nhân khi xuất cảnh, nhập cảnh thì cá nhân khi xuất cảnh, nhập cảnh qua các cửa khẩu quốc tế của Việt Nam bằng hộ chiếu mang theo ngoại tệ tiền mặt, đồng Việt Nam tiền mặt trên mức 5.000 USD hoặc các loại ngoại tệ khác có giá trị tương đương hoặc 15 triệu đồng Việt Nam phải khai báo hải quan cửa khẩu.

Hiện nay, pháp luật không giới hạn số tiền mà cá nhân được phép mang theo khi xuất cảnh. Tuy nhiên, cá nhân khi xuất cảnh mang tiền vượt quá mức quy định nêu trên thì phải thực hiện khai báo với cơ quan Hải quan có thẩm quyền và phải xuất trình một trong hai giấy tờ sau theo Điều 3 Thông tư 15 nêu trên: Giấy xác nhận mang ngoại tệ tiền mặt, đồng Việt Nam tiền mặt ra nước ngoài do tổ chức tín dụng được phép cấp phù hợp với quy định của pháp luật về quản lý ngoại hối; hoặc là văn bản chấp thuận cho cá nhân mang ngoại tệ tiền mặt, đồng Việt Nam tiền mặt ra nước ngoài do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cấp.


PV.

Có thể bạn quan tâm