VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585
Bổ sung khoản chi thường xuyên của ngân sách xã

Ảnh minh họa. Nguồn: internet.

Bổ sung khoản chi thường xuyên của ngân sách xã

Ngày 30/12/2016, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 344/2016/TT-BTC về quản lý ngân sách xã và các hoạt động tài chính khác của xã, phường, thị trấn.

Hướng dẫn sử dụng ngân sách địa phương cho người nghèo vay

Quản lý tài chính, đầu tư xây dựng, tài sản nội ngành Tài chính năm 2017

Lập, thẩm tra, quyết định kế hoạch tài chính 5 năm địa phương

Quy định về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách Nhà nước năm 2017

Theo đó, bổ sung thêm một số khoản chi thường xuyên của ngân sách xã như:

Chi cho quốc phòng qua việc chi thực hiện chế độ, chính sách đối với lực lượng dân quân tự vệ (DQTV) và các khoản chi khác về DQTV thuộc nhiệm vụ chi của ngân sách xã theo quy định của Luật dân quân tự vệ;

Chi cho nhiệm vụ ứng dụng, chuyển giao công nghệ (không có nhiệm vụ chi nghiên cứu khoa học và công nghệ);

Ngoài ra, còn có thêm các khoản chi cho sự nghiệp y tế qua việc hỗ trợ phục vụ chăm sóc sức khỏe nhân dân trên địa bàn xã và các hoạt động bảo vệ môi trường bao gồm thu gom xử lý rác thải.

Thông tư 344/2016/TT-BTC có hiệu lực kể từ ngày 13/02/2017 và bãi bỏ Thông tư 60/2003/TT-BTC .
THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM