VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng

Bộ Tài chính thông báo về công tác điều hành giá xăng dầu

TCTC Online - Ngày 11/09/2012, Bộ Tài chính vừa có thông báo về công tác điều hành giá xăng dầu.

Bộ Tài chính cho biết, diễn biến giá xăng dầu thế giới gần đây tiếp tục có xu hướng biến động tăng, giảm bất thường; theo quy định tại Nghị định 84/2009/NĐ-CP của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu thì giá cơ sở tăng so với giá bán hiện hành cụ thể như sau:

So sánh giá xăng dầu thế giới bình quân 30 ngày (từ ngày 12/8/2012 đến ngày 10/9/2012 - Phụ lục số 1 kèm theo) so với bình quân 30 ngày trước đó (từ ngày 13/7/2012 đến ngày 11/8/2012 - Phụ lục số 2 kèm theo) tăng từ 6,16 % - 9,43 % tùy từng chủng loại xăng dầu (Mức so sánh cụ thể tại phụ lục số 1).
Chênh lệch giữa giá cơ sở (mức giá chốt ngày 10/9/2012) so với giá bán hiện hành (Phụ lục số 3 kèm theo) như sau:

Đơn vị tính: VND/lít,kg

Mặt hàng

Giá bán hiện hành

Giá cơ sở

 

Chênh lệch giữa giá cơ sở với giá bán hiện hành

 

(1)

(2)

(3)=(2)-(1)

1. Xăng RON 92

23.650

24.545

+ 895

2. Điêzen 0,05 S

21.850

23.216

+1.366

3. Dầu hoả

21.900

23.315

+1.415

4. Madút

18.650

19.869

+1.219

Để bình ổn giá thị trường; sau khi cân nhắc các giải pháp tài chính để điều hành kinh doanh xăng dầu, thực hiện nhất quán quan điểm điều hành kinh doanh xăng dầu theo cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước, đảm bảo hài hòa lợi ích của người tiêu dùng và doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu; trên cơ sở nguyên tắc tính toán giá cơ sở theo các quy định hiện hành; Liên Bộ Tài chính -  Công Thương đã họp và thống nhất chỉ đạo điều hành kinh doanh xăng dầu như sau:

1. Không tăng, giữ ổn định giá bán lẻ tất cả các chủng loại xăng, dầu như hiện hành.

2. Sử dụng các công cụ tài chính để giữ ổn định giá xăng, dầu trong nước như sau:

2.1. Về Thuế suất thuế nhập khẩu xăng dầu:

- Thuế suất thuế nhập khẩu các mặt hàng dầu được điều chỉnh giảm 2% (Thông tư số 148/2012/TT-BTC ngày 11 tháng 9 năm 2012). Cụ thể như sau:

+ Dầu điêzen: từ 10% xuống 8%.

+ Dầu mazút, dầu hoả: từ 12% xuống 10%.

- Thuế suất thuế nhập khẩu xăng: giữ như quy định hiện hành: 12%

2.2. Về Quỹ Bình ổn giá:

- Cho phép các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đầu mối được sử dụng Quỹ Bình ổn giá tính cho lượng xăng, dầu thực tế bán ra ở nhiệt độ thực tế đối với các mặt hàng xăng, dầu để bù đắp chênh lệch giữa giá cơ sở và giá bán hiện hành cụ thể như sau:

+ Xăng: 500 đồng/lít

+ Dầu điêzen, dầu hoả, dầu mazút: 500đồng/lít, kg (tăng mức sử dụng Quỹ Bình ổn giá 200 đồng/lít,kg từ 300 đồng/lít lên 500 đồng/lít);

Thời điểm thực hiện sử dụng Quỹ Bình ổn giá: Áp dụng từ 20 giờ ngày 11 tháng 9 năm 2012.

2.3.Về lợi nhuận định mức của các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu: Theo quy định tại Nghị định 84/2009/NĐ-CP và các quy định hiện hành là 300 đồng/lít,kg. Trong điều kiện hiện nay thì tạm thời chưa tính lợi nhuận định mức này để chia sẻ cho người sản xuất và người tiêu dùng.

Có thể bạn quan tâm