VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585
Cấm nhập khẩu máy móc, thiết bị đã qua sử dụng trong 02 trường hợp

Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Cấm nhập khẩu máy móc, thiết bị đã qua sử dụng trong 02 trường hợp

Đó là nội dung được quy định tại Quyết định số 18/2019/QĐ-TTg ngày 19/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng.

Sẽ kiểm tra chất lượng xe ô tô đã qua sử dụng nhập khẩu

Từ 01/01/2018, sửa đổi thuế nhập khẩu ô tô đã qua sử dụng ra sao?

Thuế nhập khẩu, thuế giá trị gia tăng đối với tàu chở dầu, hóa chất đã qua sử dụng

Quyết định số 18/2019/QĐ-TTg nêu rõ, không cho phép nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng trong các trường hợp sau:

Một là, các nước xuất khẩu đã công bố loại bỏ do lạc hậu, chất lượng kém, gây ô nhiễm môi trường.

Hai là, không đáp ứng các yêu cầu về an toàn, tiết kiệm năng lượng, bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật.

Theo đó, chỉ cho phép nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng phục vụ trực tiếp cho hoạt động sản xuất của doanh nghiệp tại Việt Nam.

Quy định này được áp dụng đối với tổ chức, doanh nghiệp nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng; Tổ chức giám định thực hiện giám định máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng; Cơ quan quản lý nhà nước có liên quan đến việc nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM