VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585
2.139 xã thuộc diện đầu tư của Chương trình 135 giai đoạn 2017-2020

Ảnh minh họa. Nguồn: internet

2.139 xã thuộc diện đầu tư của Chương trình 135 giai đoạn 2017-2020

Ngày 20/06/2017, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa ký ban hành Quyết định số 900/QĐ-TTg phê duyệt danh sách xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu vào diện đầu tư của Chương trình 135 giai đoạn 2017 – 2020.

Ưu đãi về thuế và hỗ trợ đầu tư với Khu Công nghệ cao Hòa Lạc

Quy định mới về chi hoạt động của Hội đồng quản lý Bảo hiểm xã hội Việt Nam

Quy định mới về hoạt động của chương trình, dự án tài chính vi mô

Hướng dẫn mới về hỗ trợ kinh phí với cơ sở giáo dục đại học công lập

Theo đó, Thủ tướng đã phê duyệt hỗ trợ đầu tư cho 2.139 xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu của 46 tỉnh vào diện đầu tư của Chương trình 135 giai đoạn 2017 - 2020.
Trong đó, ngân sách trung ương hỗ trợ đầu tư 2.103 xã của 44 tỉnh; ngân sách địa phương đầu tư 36 xã của 2 tỉnh: Quảng Ninh và Khánh Hòa.

Theo danh sách được Thủ tướng phê duyệt, tỉnh đứng đầu danh sách có nhiều xã thuộc diện đầu tư Chương trình 135 giai đoạn 2017 - 2020 là Cao Bằng với 156 xã; Hà Giang 136 xã; Lạng Sơn 133 xã, Sơn La 118 xã, Lào Cai 104 xã; Điện Biên 103 xã, Thanh Hóa 100 xã, Hòa Bình 99 xã...

Quyết định 900/QĐ-TTg có hiệu lực thi hành từ 20/6/2017, thay thế cho Quyết định số 204/QĐ-TTg ngày 01/02/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh sách xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu vào diện đầu tư của Chương trình 135 năm 2016.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM