Quản lý, xử lý rủi ro đối với danh mục nợ công

Quản lý, xử lý rủi ro đối với danh mục nợ công
(Tài chính) Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quy chế quản lý và xử lý rủi ro đối với danh mục nợ công, bao gồm phát hiện rủi ro, đánh giá mức độ rủi ro, xử lý rủi ro và trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc quản lý và xử lý rủi ro đối với danh mục nợ công.

21 giải pháp liên hoàn "giải cứu" kinh tế 2013

21 giải pháp liên hoàn "giải cứu" kinh tế 2013
Ngày 20/12, Bộ trưởng Bộ Tài chính Vương Đình Huệ đã có tờ trình đề xuất với Chính phủ 21 giải pháp tài chính tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường năm 2013.

Đề xuất gia hạn, giảm thuế cho doanh nghiệp

Đề xuất gia hạn, giảm thuế cho doanh nghiệp
Xác định năm 2013 sẽ còn rất nhiều khó khăn tác động đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, Bộ Tài chính cho biết đã đề xuất Thủ tướng Chính phủ nhóm 21 giải pháp nhằm gỡ khó cho doanh nghiệp. Trong đó, tập trung tháo gỡ cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ (DNNVV), khu vực nông thôn, nông dân.

Xử lý vướng mắc nộp thuế tạm thu và thu hồi nợ thuế

Xử lý vướng mắc nộp thuế tạm thu và thu hồi nợ thuế
(Tài chính) Bộ Tài chính vừa ban hành công văn số 17414/BTC-TCHQ ngày 14/12/2012 gửi Tổng cục Hải quan và Cục Hải quan các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc chuyển nộp ngân sách Nhà nước số tiền thuế tạm thu chưa quá hạn 135 ngày và việc thu nợ thuế quá hạn.

Chuyển đổi ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp?

Chuyển đổi ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp?
(Tài chính) Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 199 /2012/TT-BTC ngày 15/11/2012 hướng dẫn thi hành Nghị định số 122/2011/NĐ-CP của Chính phủ về việc chuyển đổi ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) đối với doanh nghiệp đang được hưởng ưu đãi thuế TNDN do đáp ứng điều kiện ưu đãi về tỷ lệ xuất khẩu mà bị chấm dứt ưu đãi theo cam kết WTO. Thông tư này có hiệu lực từ 31/12/2012 và áp dụng từ kỳ tính thuế TNDN năm 2012.

Thuế Thu nhập doanh nghiệp: Những sửa đổi, bổ sung căn bản

Thuế Thu nhập doanh nghiệp: Những sửa đổi, bổ sung căn bản
(Tài chính) Ngày 30/11/2012, Dự thảo sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) đã được Bộ Tài chính gửi xin ý kiến của các bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp (DN). FinancePlus.vn xin giới thiệu một số nét sửa đổi, bổ sung căn bản của Dự luật.