Từ 15/8: Nhiều hành vi vi phạm về hóa đơn thuế sẽ bị xử lý hình sự

 Từ 15/8: Nhiều hành vi vi phạm về hóa đơn thuế sẽ bị xử lý hình sự
(Tài chính) Kể từ ngày 15/8 tới đây, theo quy định tại Thông tư liên tịch số 10/2013/TTLT-BTP-BCA-TANDTC-VKSNDTC-BTC của Bộ Tư pháp, Bộ công an, Tòa án nhân dân Tối cao, Viện Kiểm soát nhân dân Tối cao và Bộ Tài chính hướng dẫn áp dụng một số điều của Bộ luật hình sự về các tội phạm trong lĩnh vực thuế, tài chính - kế toán và chứng khoán sẽ có rất nhiều hành vi vi phạm về hóa đơn sẽ bị xử lý hình sự.

Thí điểm cơ chế hải quan một cửa quốc gia đối với 7 lĩnh vực thuộc Ngành Nông nghiệp

Thí điểm cơ chế hải quan một cửa quốc gia đối với 7 lĩnh vực thuộc Ngành Nông nghiệp
(Tài chính) Ngày 05/8/2013, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) Nguyễn Thị Xuân Thu đã thông báo kết luận về việc triển khai thí điểm cơ chế hải quan một cửa quốc gia của Bộ. Theo đó, trong thời gian tới, Bộ này sẽ lựa chọn triển khai thí điểm từ 7-10 thủ tục hành chính đối với 7 lĩnh vực liên quan đến xuất nhập khẩu

Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thống kê

Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thống kê
(Tài chính) Ngày 19/7, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 79/2013/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thống kê. Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05/9/2013 và thay thế Nghị định số 14/2005/NĐ-CP ngày 04/02/2005 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thống kê.

Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm hàng hóa

Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn,  đo lường và chất lượng sản phẩm hàng hóa
(Tài chính) Ngày 19/7, Chính phủ ban hành Nghị định 80/2013/NĐ-CP quy định về hành vi vi phạm hành chính, hình thức xử phạt và mức phạt, biện pháp khắc phục hậu quả, thẩm quyền và thủ tục xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật; đo lường; chất lượng sản phẩm, hàng hóa.

Tiết kiệm chi cải cách tiền lương

 Tiết kiệm chi cải cách tiền lương
(Tài chính) Theo Thông tư số 104/2013/TT-BTC  ngày 2/8/2013 của Bộ Tài chính, các cơ quan trung ương và địa phương tiếp tục thực hiện tiết kiệm chi để tạo nguồn cải cách tiền lương, đảm bảo mức lương cơ sở 1.150.000 đồng/tháng cho cả năm 2014.