Giá xăng lên mức 24.570 đồng/lít

Giá xăng lên mức 24.570 đồng/lít
(Tài chính) Bộ Tài chính vừa có văn bản số 9274/BTC-QLG (ngày 17/7/2013), thống nhất giữa liên bộ Tài chính - Công thương, về việc điều hành  kinh doanh xăng dầu, theo đó, cho phép các doanh nghiệp xăng dầu đầu mối được tăng giá bán các chủng loại xăng dầu theo giá biến động của thị trường nhập khẩu.

Không dùng nguồn tăng thu ngân sách mua xe công

 Không dùng nguồn tăng thu ngân sách mua xe công
Bộ Tài chính đã có công văn gửi các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, các cơ quan khác ở Trung ương và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hướng dẫn mua sắm tài sản công.

Bổ sung 3 đối tượng được miễn học phí

 Bổ sung 3 đối tượng được miễn học phí
Chính phủ vừa ban hành Nghị định 74/2013/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 49/2010/NĐ-CP quy định về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2010 - 2011 đến năm học 2014 - 2015, trong đó, bổ sung 3 đối tượng được miễn học phí.

Dự thảo Thông tư hướng dẫn DNNN công khai thông tin tài chính

Dự thảo Thông tư hướng dẫn DNNN công khai thông tin tài chính
(Tài chính) Theo quy định tại Nghị định số 61/2013/NĐ-CP ngày 25/6/2013 của Chính phủ quy định về công khai tài chính, Bộ Tài chính vừa công bố dự thảo Thông tư Hướng dẫn việc các doanh nghiệp nhà nước (DNNN) phải công khai với công chúng bản Báo cáo tài chính năm đã được cơ quan có thẩm quyền kiểm toán trên trang thông tin điện tử (website) của doanh nghiệp cũng như trên các ấn phẩm, các phương thức tuyên truyền phổ biến: truyền thanh, truyền hình, báo giấy...