Chính phủ dự kiến tăng thuế ở mức thấp một số tài nguyên

 Chính phủ dự kiến tăng thuế ở mức thấp một số tài nguyên
(Tài chính) Tại Phiên họp thứ 20 (ngày 21/8/2013) của Ủy ban thường vụ Quốc hội (UBTVQH), các thành viên UBTVQH đã trao đổi, thảo luận và đều thống nhất về sự cần thiết ban hành Nghị quyết và cơ bản thống nhất với các mức thuế suất thuế tài nguyên dự kiến điều chỉnh theo Tờ trình số 289/TTr-CP. Riêng thuế suất của một số loại tài nguyên là khoáng sản kim loại thì còn có ý kiến khác nhau nên Tờ trình tại phiên họp 22 của UBTVQH, thuế suất một số loại tài nguyên được đề nghị điều chỉnh thấp hơn trước đó.

Thủ tục nhập khẩu khí qua đường ống chuyên dụng

 Thủ tục nhập khẩu khí qua đường ống chuyên dụng
(Tài chính) Bộ Tài chính vừa có Công văn 13320/BTC-TCHQ yêu cầu các doanh nghiệp (DN) xuất khẩu, nhập khẩu ( XK, NK) phải lắp đặt đồng hồ đo lưu lượng khí để xác định tổng lượng khí XK, NK nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, giám sát của cơ quan Hải quan trong việc làm thủ tục NK khí hydrogen và nitrogen qua đường ống dẫn chuyên dụng,

Thủ tục hải quan với hàng hóa tạm nhập tái xuất

Thủ tục hải quan với hàng hóa tạm nhập tái xuất
(Tài chính) Theo quy định mới tại Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013 của Bộ Tài chính, thủ tục hải quan đối với hàng hóa kinh doanh tạm nhập tái xuất (TNTX), có những thay đổi trong địa điểm làm thủ tục, hồ sơ và công tác quản lý. Bên cạnh đó, có những quy định mới như cửa khẩu tái xuất, việc vận chuyển hàng hóa bằng container.

Chế độ tài chính hỗ trợ đào tạo tiến sĩ cho các trường đại học, cao đẳng

Chế độ tài chính hỗ trợ đào tạo tiến sĩ cho các trường đại học, cao đẳng
(Tài chính) Mới đây, Liên Bộ Tài chính- Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành Thông tư số 130/2013/TTLT-BTC-BGDĐT hướng dẫn chế độ tài chính thực hiện Quyết định số 911/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về Đề án “Đào tạo giảng viên có trình độ tiến sĩ cho các trường đại học, cao đẳng giai đoạn 2010 - 2020”. Thông tư này có hiệu lực từ ngày 5/11/2013.