Sẽ thay đổi thẩm quyền xây dựng Danh mục Quản lý rùi ro hàng nhập khẩu

Sẽ thay đổi thẩm quyền xây dựng Danh mục Quản lý rùi ro hàng nhập khẩu
(Tài chính) Để ngăn ngừa việc doanh nghiệp có thể lợi dụng chính sách để chuyển sang làm thủ tục ở những đơn vị hải quan có mức giá kiểm tra tại Danh mục quản lý rủi ro (QLRR) thấp hơn, thay vì giao quyền cho Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh, thành phố xây dựng Danh mục quản lý rủi ro hàng hóa xuất khẩu (XK) như trước đây, thẩm quyền xây dựng Danh mục sẽ thuộc về Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan.

Chế độ ưu tiên trong lĩnh vực quản lý nhà nước về hải quan đối với doanh nghiệp đủ điều kiện

Chế độ ưu tiên trong lĩnh vực quản lý nhà nước về hải quan đối với doanh nghiệp đủ điều kiện
(Tài chính) Ngày 24/9/2013, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 133/2013/TT-BTC sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 15 và các mẫu ban hành kèm theo Thông tư số 86/2013/TT-BTC ngày 27/6/2013 quy định về việc áp dụng chế độ ưu tiên trong lĩnh vực quản lý nhà nước về hải quan đối với doanh nghiệp đủ điều kiện.

Yêu cầu doanh nghiệp khẩn trương đăng ký chữ ký số

Yêu cầu doanh nghiệp khẩn trương đăng ký chữ ký số
(Tài chính) Tổng cục Hải quan vừa mới ban hành công văn số 5559/TCHQ-CNTT ngày 20/9/2013 để hướng dẫn các Cục Hải quan tỉnh, thành phố thực hiện các nội dung cụ thể liên quan đến triển khai chữ ký số công cộng trong thủ tục hải quan điện tử (TTHQĐT).

Tăng tỷ lệ nộp ngân sách từ nguồn phí sở hữu trí tuệ

 Tăng tỷ lệ nộp ngân sách từ nguồn phí sở hữu trí tuệ
(Tài chính) Đó là một trong những nội dung quan trọng nhất được đề xuất tại dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 158/2010/TT-BTC ngày 12/10/2010, hướng dẫn chế độ tài chính đối với Cục Sở hữu trí tuệ. Dự thảo này đang được Bộ Tài chính tổ chức lấy ý kiến.

Thống nhất thực hiện trường hợp quá thời hạn lưu giữ của hàng tạm nhập tái xuất

Thống nhất thực hiện trường hợp quá thời hạn lưu giữ của hàng tạm nhập tái xuất
(Tài chính) Để thống nhất thực hiện các hoạt động kiểm tra, giám sát và thủ tục hải quan đối với hàng hóa kinh doanh tạm nhập tái xuất, chuyển khẩu và gửi kho ngoại quan, ngày 17/9/2013, Tổng cục Hải quan đã hướng dẫn Cục Hải quan các tỉnh thành phố xử lý một số vướng mắc khi thực hiện Thông tư số 59/2013/TT-BTC ngày 08/5/2013 của Bộ Tài chính.