Có nên tính thuế Thu nhập cá nhân với giải thưởng của người chơi casino?

 Có nên tính thuế Thu nhập cá nhân với giải thưởng của người chơi casino?
(Tài chính) Theo Dự thảo Thông tư hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế Thu nhập cá nhân (TNCN), Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế Thu nhập cá nhân, từ ngày 1/7, người chơi cá cược, casino sẽ phải nộp thuế khi toàn bộ giá trị giải thưởng vượt trên 10 triệu đồng. Tuy nhiên, tại cuộc họp lấy ý kiến các cục thuế địa phương về Dự thảo Thông tư này do Tổng cục Thuế tổ chức mới đây đã nhận được nhiều luồng ý kiến khác nhau.

Hướng dẫn xử lý tội phạm về tài chính, chứng khoán

Hướng dẫn xử lý tội phạm về tài chính, chứng khoán
Bộ Tư pháp, Bộ Công an, Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư liên tịch hướng dẫn áp dụng một số điều của Bộ Luật Hình sự (BLHS) về các tội phạm trong lĩnh vực thuế, tài chính-kế toán và chứng khoán, có hiệu lực thi hành từ ngày 15/8 tới.

Hướng dẫn về xác định trước mã số, trị giá và thời hạn nộp thuế

Hướng dẫn về xác định trước mã số, trị giá và thời hạn nộp thuế
Ngày 01/7/2013, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế ngày 20/11/2012 có hiệu lực thi hành, trong khi chờ các văn bản quy định chi tiết thi hành Luật được ban hành, Bộ Tài chính đã có công văn số 8356/BTC-TCHQ ngày 28/6/2013 hướng dẫn việc xác định trước mã số, trị giá và thời hạn nộp thuế theo quy định của Luật Quản lý thuế sửa đổi.

Chuẩn bị giai đoạn 2 Cơ chế hải quan một cửa quốc gia

 Chuẩn bị giai đoạn 2 Cơ chế hải quan một cửa quốc gia
(Tài chính) Sáng ngày 3/7, Tổng cục Hải quan tổ chức cuộc họp với đại diện các bộ, ngành để thảo luận về mô hình hoạt động của Cơ chế hải quan một cửa quốc gia tại cảng biển và các phương án trao đổi thông tin với hệ thống một cửa nhằm triển khai các nội dung trong Thông tư liên tịch số 84/2013/TTLT-BTC-BCT-BGTVT, đồng thời chuẩn bị kết nối các thủ tục hành chính và thực hiện công tác chuẩn bị giai đoạn 2 Cơ chế hải quan một cửa quốc gia.