Hướng dẫn xuất khẩu đối với khoáng sản tồn kho

Hướng dẫn xuất khẩu đối với khoáng sản tồn kho
(Tài chính) Ngày 23/05/2013, Bộ Tài chính đã có công văn số 6524/BTC-CST gửi Cục Hải quan các tỉnh, thành phố hướng dẫn xuất khẩu đối với khoáng sản tồn kho được phép xuất khẩu theo Thông báo số 407/TB-VPCP ngày 17/12/2012 của Văn phòng Chính phủ.

Một số chính sách mới có hiệu lực từ tháng 6/2013

Một số chính sách mới có hiệu lực từ tháng 6/2013
8 đối tượng được thuê, thuê  mua nhà ở xã hội; thờ cúng liệt sĩ được trợ cấp 500.000 đồng/năm; tăng thuế nhập khẩu ô tô đã qua sử dụng; lãi suất vay mua nhà ở xã hội 6%/năm;... là những chính sách mới có hiệu lực từ tháng 6/2013.

Miễn thuế xuất khẩu đối với mặt hàng da trăn nuôi

Miễn thuế xuất khẩu đối với mặt hàng da trăn nuôi

Thủ tướng Chính phủ vừa mới có văn bản đồng ý với đề nghị của Bộ Tài chính, theo đó miễn thuế xuất khẩu đối với mặt hàng da trăn nuôi. Theo mức sàn của Biểu khung thuế xuất khẩu do Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định thì mặt hàng này có mức thuế xuất khẩu là 5%.

Thủ tục chuyển nhượng xe mang biển số ngoại giao, biển số nước ngoài được chuyển nhượng, sử dụng không đúng quy định

Thủ tục chuyển nhượng xe mang biển số ngoại giao, biển số nước ngoài được chuyển nhượng, sử dụng không đúng quy định
(Tài chính) Ngày 24/5/2013, Bộ Tài chính đã có Công văn 6648/BTC-TCHQ gửi Cục Hải quan  và cục Thuế các tỉnh, thành phố hướng dẫn thủ tục chuyển nhượng xe mang biển số ngoại giao, biển số nước ngoài được chuyển nhượng, sử dụng không đúng quy định.