Đổi mới cơ chế tài chính đối với giáo dục đại học công lập: Nâng cao quyền tự chủ tự chịu trách nhiệm

Đổi mới cơ chế tài chính đối với giáo dục đại học công lập: Nâng cao quyền tự chủ tự chịu trách nhiệm
Nhằm triển khai Nghị quyết số 40/NQ-CP, chiều 6/11/2012, tại Văn phòng Chính phủ, dưới sự chủ trì của Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh - Trưởng Ban chỉ đạo và Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân, Ban Chỉ đạo Nhà nước về đổi mới cơ chế hoạt động các đơn vị sự nghiệp công lập đã họp bàn về đổi mới cơ chế tài chính đối với giáo dục đại học công lập. Cùng tham dự buổi họp có đại diện các bộ, ngành, các cơ quan của Quốc hội và lãnh đạo một số trường Đại học.

Ân hạn thuế khi có bảo lãnh: Phù hợp với thông lệ quốc tế, chống thất thu ngân sách

Ân hạn thuế khi có bảo lãnh: Phù hợp với thông lệ quốc tế, chống thất thu ngân sách
(Tài chính) Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế đang được Bộ Tài chính trình Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ tư, Quốc hội XIII, có quy định, người nộp thuế phải nộp trước thời điểm thông quan và áp dụng ân hạn nộp thuế khi có bảo lãnh của tổ chức tín dụng. Đề xuất này được thông qua sẽ tạo tiền đề trong việc chống thất thu ngân sách nhà nước, tạo môi trường cạnh tranh bình đẳng giữa các doanh nghiệp (DN) tham gia hoạt động xuất nhập khẩu (XNK).