Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thống kê

Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thống kê
(Tài chính) Ngày 19/7, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 79/2013/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thống kê. Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05/9/2013 và thay thế Nghị định số 14/2005/NĐ-CP ngày 04/02/2005 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thống kê.

Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm hàng hóa

Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn,  đo lường và chất lượng sản phẩm hàng hóa
(Tài chính) Ngày 19/7, Chính phủ ban hành Nghị định 80/2013/NĐ-CP quy định về hành vi vi phạm hành chính, hình thức xử phạt và mức phạt, biện pháp khắc phục hậu quả, thẩm quyền và thủ tục xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật; đo lường; chất lượng sản phẩm, hàng hóa.

Tiết kiệm chi cải cách tiền lương

 Tiết kiệm chi cải cách tiền lương
(Tài chính) Theo Thông tư số 104/2013/TT-BTC  ngày 2/8/2013 của Bộ Tài chính, các cơ quan trung ương và địa phương tiếp tục thực hiện tiết kiệm chi để tạo nguồn cải cách tiền lương, đảm bảo mức lương cơ sở 1.150.000 đồng/tháng cho cả năm 2014.

Những chính sách có hiệu lực từ tháng 8/2013

Những chính sách có hiệu lực từ tháng 8/2013
Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đã hết hạn hoạt động được đăng ký lại; doanh nghiệp bị giám sát tài chính đặc biệt trong 4 trường hợp, tăng mức cho vay đối với học sinh, sinh viên... là những chính sách mới có hiệu lực từ tháng 8/2013.