Hướng dẫn hỗ trợ tổ chức, đơn vị sử dụng lao động là người dân tộc thiểu số tại khu vực miền núi

Hướng dẫn hỗ trợ tổ chức, đơn vị sử dụng lao động là người dân tộc thiểu số tại khu vực miền núi
(Tài chính) Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 52 /2013/TT-BTC hướng dẫn chính sách hỗ trợ tài chính về chi trả bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, đào tạo nghề ngắn hạn, định mức lao động, tiền thuê đất cho các tổ chức, đơn vị sử dụng lao động là người dân tộc thiểu số tại khu vực miền núi, vùng đặc biệt khó khăn theo Quyết định số 42/2012/QĐ-TTg ngày 08/10/2012 của Thủ tướng Chính phủ.

Tăng thuế nhập khẩu ô tô đã qua sử dụng

Tăng thuế nhập khẩu ô tô đã qua sử dụng
Từ ngày 20/6/2013, mức thuế nhập khẩu đối với mặt hàng xe ô tô chở người từ 9 chỗ ngồi trở xuống có dung tích xi lanh dưới 1.500cc đã qua sử dụng sẽ được điều chỉnh tăng so với quy định hiện hành.

Tăng thuế xuất khẩu khoáng sản

Tăng thuế xuất khẩu khoáng sản
(Tài chính) Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 44/2013/TT-BTC, theo đó, 4 mặt hàng khoáng sản sẽ tăng thuế suất thuế xuất khẩu thêm 10%. Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 9/6/2013.

Quy định mới về giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế

Quy định mới về giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế
Kể từ ngày 1/6/2013, các quy định về giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế sẽ có nhiều sửa đổi, bổ sung mới như: Điều kiện thực hiện giao dịch điện tử, thời gian nộp hồ sơ thuế điện tử và xác nhận, chứng từ nộp thuế điện tử... nhằm khuyến khích người nộp thuế thực hiện các dịch vụ khai, nộp thuế điện tử.

Từ ngày 18/4: Điều chỉnh thuế nhập khẩu với một số mặt hàng xăng dầu

Từ ngày 18/4: Điều chỉnh thuế nhập khẩu với một số mặt hàng xăng dầu
(Tài chính) Ngày 18/4/2013, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 43 /2013/TT-BTC sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng thuộc nhóm 2710 tại Biểu thuế Nhập khẩu ưu đãi ban hành tại Thông tư số 193/2012/TT-BTC hướng dẫn thực hiện mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi. Thông tư có hiệu lực từ 18/4/2013.