Tăng cường các giải pháp bình ổn thị trường sữa

Tăng cường các giải pháp bình ổn thị trường sữa
(Tài chính) Trên cơ sở kiến nghị của Tổ điều hành trong nước tháng 2/2013 về việc tăng giá sữa trong thời gian gần đây, dự kiến trong thời gian tới, các Bộ Công Thương, Bộ Tài chính, Bộ Y tế, Bộ Khoa học và Công nghệ sẽ họp thảo luận về các giải pháp bình ổn thị trường sữa.

Hướng dẫn việc thực hiện thủ tục hải quan điện tử của doanh nghiệp chế xuất

Hướng dẫn việc thực hiện thủ tục hải quan điện tử của doanh nghiệp chế xuất
Ngày 27/03/2013, Tổng cục Hải quan đã có công văn số 1533/TCHQ-CCHĐH trả lời phản ánh của Công ty TNHH IRISO Việt Nam và Công ty TNHH Panasonic System về việc hướng dẫn không thống nhất trình tự thực hiện thủ tục hải quan điện tử (TTHQĐT) của doanh nghiệp chế xuất (DNCX) khi mua hàng của doanh nghiệp nội địa hoặc mua bán với doanh nghiệp chế xuất khác.