Luật Kế toán sửa đổi, bổ sung: Minh bạch, hiệu quả hoạt động tài chính, kinh tế

Luật Kế toán sửa đổi, bổ sung: Minh bạch, hiệu quả hoạt động tài chính, kinh tế
(Tài chính) Bộ Tài chính đang tiến hành đánh giá về thực tiễn thi hành Luật Kế toán 2003, làm cơ sở xây dựng dự thảo Luật Kế toán sửa đổi, bổ sung 2013, trình Chính phủ đưa ra Quốc hội xem xét thông qua trong năm 2014/2015. Bước đầu việc xây dựng Luật Kế toán sửa đổi, bổ sung đã nhận được nhiều ý kiến hưởng ứng.

Có nên tính thuế Thu nhập cá nhân với giải thưởng của người chơi casino?

 Có nên tính thuế Thu nhập cá nhân với giải thưởng của người chơi casino?
(Tài chính) Theo Dự thảo Thông tư hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế Thu nhập cá nhân (TNCN), Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế Thu nhập cá nhân, từ ngày 1/7, người chơi cá cược, casino sẽ phải nộp thuế khi toàn bộ giá trị giải thưởng vượt trên 10 triệu đồng. Tuy nhiên, tại cuộc họp lấy ý kiến các cục thuế địa phương về Dự thảo Thông tư này do Tổng cục Thuế tổ chức mới đây đã nhận được nhiều luồng ý kiến khác nhau.

Hướng dẫn xử lý tội phạm về tài chính, chứng khoán

Hướng dẫn xử lý tội phạm về tài chính, chứng khoán
Bộ Tư pháp, Bộ Công an, Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư liên tịch hướng dẫn áp dụng một số điều của Bộ Luật Hình sự (BLHS) về các tội phạm trong lĩnh vực thuế, tài chính-kế toán và chứng khoán, có hiệu lực thi hành từ ngày 15/8 tới.