Điều chỉnh phí sát hạch lái xe cơ giới đường bộ

 Điều chỉnh phí sát hạch lái xe cơ giới đường bộ
(Tài chính) Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 23/2013/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sát hạch lái xe cơ giới đường bộ. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/4/2013 thay thế Thông tư số 53/2007/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định chế độ thu và quản lý sử dụng phí sát hạch lái xe cơ giới đường bộ và Thông tư số 60/2010/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Thông tư số 53/2007/TT-BTC.

Quy định về hoạt động kinh doanh tạm nhập tái xuất một số loại hàng hóa

Quy định về hoạt động kinh doanh tạm nhập tái xuất một số loại hàng hóa
(Tài chính) Trước những diễn biến phức tạp của loại hình kinh doanh tạm nhập tái xuất một số loại hàng hóa của không ít doanh nghiệp gây ảnh hưởng không nhỏ tới nền kinh tế và sức khỏe của người dân trong thời gian qua, ngày 18/02/2013, Thứ trưởng Trần Tuấn Anh đã ký thay Bộ trưởng Bộ Công thương Thông tư số 05/2013/TT-BCT “Quy định về hoạt động kinh doanh tạm nhập tái xuất một số loại hàng hóa”.