Tổng cục Hải quan ban hành quy định về điều chỉnh số liệu thống kê hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu

Tổng cục Hải quan ban hành quy định về điều chỉnh số liệu thống kê hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu
(Tài chính) Ngày 11/12/2012 Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan đã ký Quyết định số 2747/QĐ-TCHQ ban hành Quy chế điều chỉnh số liệu thống kê hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu (XNK). Đây là lần đầu tiên tại Việt Nam một cơ quan sản xuất số liệu thống kê ban hành quy định về điều chỉnh số liệu, qua đó đánh dấu bước phát triển mới của thống kê hải quan trong quá trình hội nhập và tiến đến trình độ của thống kê quốc tế.

Hướng dẫn thực hiện quản lý với hoạt động kinh doanh tạm nhập tái xuất, chuyển khẩu và gửi kho ngoại quan

Hướng dẫn thực hiện quản lý với hoạt động kinh doanh tạm nhập tái xuất, chuyển khẩu và gửi kho ngoại quan
(Tài chính) Ngày 8/1/2013, Văn phòng Chính phủ đã có văn bản gửi các cơ quan liên quan hướng dẫn việc thực hiện Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 7/9/2012 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh doanh tạm nhập tái xuất, chuyển khẩu và gửi kho ngoại quan.