Cấm khuyến mại xổ số dưới mọi hình thức

Cấm khuyến mại xổ số dưới mọi hình thức
Bộ Tài chính nghiêm cấm công ty xổ số kiến thiết, công ty Xổ số điện toán Việt Nam và các tổ chức, cá nhân có liên quan giảm giá bán của vé xổ số; tặng vé xổ số không thu tiền.

Hỗ trợ nhân rộng mô hình giảm nghèo

Hỗ trợ nhân rộng mô hình giảm nghèo
Để nhân rộng mô hình giảm nghèo theo Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2012-2015, ngân sách Nhà nước sẽ hỗ trợ hộ nghèo tối thiểu từ 5-7 triệu đồng/hộ để triển khai thực hiện mô hình.

Đề xuất thành lập doanh nghiệp định mức tín nhiệm

Đề xuất thành lập doanh nghiệp định mức tín nhiệm
Tại dự thảo Nghị định về hoạt động của doanh nghiệp định mức tín nhiệm, Bộ Tài chính đề xuất doanh nghiệp định mức tín nhiệm được tổ chức theo mô hình công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên hoặc công ty cổ phần.