Thông tư số 16/2013/TT-BTC tạo điều kiện giảm bớt khó khăn cho các doanh nghiệp, thúc đẩy sản xuất kinh doanh phát triển

Thông tư số 16/2013/TT-BTC tạo điều kiện giảm bớt khó khăn cho các doanh nghiệp, thúc đẩy sản xuất kinh doanh phát triển
(Tài chính) Ngày 7/1/2013, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 02/NQ-CP về một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường, giải quyết nợ xấu. Để triển khai Nghị quyết số 02 của Chính phủ, tạo điều kiện giảm bớt khó khăn cho các doanh nghiệp, thúc đẩy sản xuất kinh doanh phát triển, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 16/2013/TT-BTC ngày 8/2/2013 hướng dẫn việc thực hiện Nghị quyết của Chính phủ nêu trên. Dưới đây là một số nội dung chính của Thông tư số 16/2013/TT-BTC.

TP.Hồ Chí Minh kiến nghị Bộ Tài chính về bán đấu giá tài sản thuộc sở hữu Nhà nước

TP.Hồ Chí Minh kiến nghị Bộ Tài chính về bán đấu giá tài sản thuộc sở hữu Nhà nước
(Tài chính) Nhằm đẩy nhanh việc xử lý bán đấu giá các loại tài sản thuộc sở hữu Nhà nước, ngày 5/2, UBND TP.Hồ Chí Minh đã kiến nghị Bộ Tài chính báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội sửa đổi, bổ sung theo hướng cơ quan ra quyết định tịch thu giao cho Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản để bán đấu giá hoặc giao cho Sở Tài chính tỉnh, thành phố thuê các tổ chức bán đấu giá chuyên nghiệp thực hiện.

Hướng dẫn thủ tục nhập khẩu hàng xá

Hướng dẫn thủ tục nhập khẩu hàng xá
Ngày 31/01/2013, Tổng cục Hải quan đã có công văn số 720/TCHQ-CCHĐH trả lời vướng mắc về thủ tục nhập khẩu hàng xá (lúa mì, khô dầu đậu nành) được hệ thống thông quan phân luồng đỏ, doanh nghiệp có đề nghị giải phóng hàng, đưa hàng về bảo quản.

Đón chờ nhiều chính sách thuế, phí mới

Đón chờ nhiều chính sách thuế, phí mới
(Tài chính) Triển khai Quyết định số 128/QĐ-BTC của Bộ trưởng Vương Đình Huệ ký ban hành Kế hoạch hành động của Bộ Tài chính thực hiện Nghị quyết của Chính phủ, hiện nay các đơn vị của Bộ Tài chính đang khẩn trương triển khai các công việc trong thẩm quyền để thực hiện các nội dung do Bộ Tài chính chủ trì được nêu trong Nghị quyết của Chính phủ.