Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực bảo vệ thực vật

Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực bảo vệ thực vật
(Tài chính) Ngày 24/12/2012, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 223/2012/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực bảo vệ thực vật. Đối tượng nộp phí, lệ phí là các tổ chức, cá nhân (không phân biệt trong nước hay ngoài nước) khi được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền thực hiện các công việc về bảo vệ, kiểm dịch thực vật, quản lý thuốc bảo vệ thực vật, kiểm tra an toàn thực phẩm và các hoạt động khác trong lĩnh vực bảo vệ thực vật thì phải nộp phí, lệ phí theo quy định tại Thông tư này.

Quy định mới về bảo hiểm thất nghiệp

 Quy định mới về bảo hiểm thất nghiệp
(Tài chính) Chính phủ vừa ban hành Nghị định 100/2012/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 127/2008/NĐ-CP ngày 12/12/2008 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành môt số điều của Luật bảo hiểm xã hội về bảo hiểm thất nghiệp.

Thuê kho ngoại quan phải ký quỹ 5 tỉ đồng

Thuê kho ngoại quan phải ký quỹ 5 tỉ đồng
Doanh nghiệp thuê kho ngoại quan để gửi hàng hóa từ nước ngoài chờ xuất đi nước khác phải ký quỹ tối thiểu 5 tỉ đồng. Số tiền ký quỹ được dùng thanh toán chi phí xử lý, làm sạch môi trường, tiêu hủy hàng tồn đọng… Sau khi doanh nghiệp xuất hết hàng ra nước ngoài thì được hoàn lại tiền ký quỹ.

Quản lý, xử lý rủi ro đối với danh mục nợ công

Quản lý, xử lý rủi ro đối với danh mục nợ công
(Tài chính) Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quy chế quản lý và xử lý rủi ro đối với danh mục nợ công, bao gồm phát hiện rủi ro, đánh giá mức độ rủi ro, xử lý rủi ro và trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc quản lý và xử lý rủi ro đối với danh mục nợ công.

21 giải pháp liên hoàn "giải cứu" kinh tế 2013

21 giải pháp liên hoàn "giải cứu" kinh tế 2013
Ngày 20/12, Bộ trưởng Bộ Tài chính Vương Đình Huệ đã có tờ trình đề xuất với Chính phủ 21 giải pháp tài chính tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường năm 2013.

Đề xuất gia hạn, giảm thuế cho doanh nghiệp

Đề xuất gia hạn, giảm thuế cho doanh nghiệp
Xác định năm 2013 sẽ còn rất nhiều khó khăn tác động đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, Bộ Tài chính cho biết đã đề xuất Thủ tướng Chính phủ nhóm 21 giải pháp nhằm gỡ khó cho doanh nghiệp. Trong đó, tập trung tháo gỡ cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ (DNNVV), khu vực nông thôn, nông dân.