Sẽ không tính thuế GTGT đối với khoản lãi vay từ tổ chức phi tín dụng

Sẽ không tính thuế GTGT đối với khoản lãi vay từ tổ chức phi tín dụng
Chủ tịch Nhóm Công tác thuế thuộc Phòng Thương mại châu Âu tại Việt Nam, Tom McLelland cho biết, rất nhiều doanh nghiệp (DN) nước ngoài đề xuất Chính phủ Việt Nam bãi bỏ việc áp dụng thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với khoản lãi vay từ các tổ chức phi tín dụng, đặc biệt đối với nguồn vay từ nước ngoài.

Hỗ trợ kinh phí cho công tác quản lý về HIV/AIDS

 Hỗ trợ kinh phí cho công tác quản lý về HIV/AIDS
Liên Bộ Tài chính- Y tế vừa ban hành Thông tư liên tịch số 163/2012/TTLT-BTC-BYT hướng dẫn việc quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống HIV/AIDS giai đoạn 2012 - 2015.

Kiểm tra hoá đơn hoàn thuế GTGT cho khách nước ngoài

Kiểm tra hoá đơn hoàn thuế GTGT cho khách nước ngoài
Tổng cục Thuế vừa có văn bản số 3911/TCT-KK yêu cầu Cục Thuế các tỉnh, thành phố tăng cường thanh, kiểm tra việc thực hiện in, phát hành, quản lý và sử dụng hoá đơn GTGT kiêm tờ khai hoàn thuế GTGT cho người nước ngoài.